Zasady korzystania z hali sportowej

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PRZY UL. DOJAZD 7

18 maja 2020 roku w III etapie przywracania aktywności sportowej w Polsce, otwarte zostają hale sportowe.

Poniżej przedstawiamy procedury postępowania i zasady korzystania z hali sportowej UPP.

Zalecenia oparte są o rozporządzenie Premiera  w czasie trwania pandemii. Jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektów w obecnej sytuacji.

Każdy wynajmujący, zobowiązany jest do zapoznania się z poniższymi zasadami.
Procedury obowiązujące podczas pandemii COVID-19:

 • rezerwacja hali odbywa się telefonicznie,
 • obowiązuje limit 24 osób korzystających plus 2 trenerów ( zajęcia w halach sportowych do 1000 m2),
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do portiera),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (toaleta dostępna przy portierni), przyjście na obiekt w stroju sportowym,
 • obowiązkowa zmiana obuwia,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • wprowadzony jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry,                              a użyciem hali przez kolejnych graczy,
 • na hali będzie udostępniony dozowniki do dezynfekcji rąk,
 • korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego,
 • obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do Centrum Kultury Fizycznej, natomiast przebywając na hali nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu obiektu, należy ponownie nałożyć maseczkę,
 • rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk,
 • konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową,
 • po zakończeniu gry niezwłoczne jest opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się).

  Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę                         w postępowaniu i BEZDYSKUSYJNĄ AKCEPTACJĘ wytycznych ochrony, pracowników obiektów, oraz pracowników CKF UPP. Dziękujemy za zrozumienie            i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur. W przypadku, gdy wynajmujący nie stosuje się do powyższych zasad, bądź nie przestrzega regulaminu, kierownik CKF ma prawo w trybie natychmiastowym usunąć taką osobę wraz z całą grupą z całego obiektu. Podczas nieobecności Kierownika, takie prawo mają pracownicy przebywający na obiekcie