Zasady korzystania z boisk do siatkówki plażowej

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PRZY UL. DOJAZD 7

4 maja 2020 roku w II etapie przywracania aktywności sportowej w Polsce, otwarte zostają obiekty tenisowe. Poniżej przedstawiamy procedury postępowania i zasady korzystania              z boisk do siatkówki plażowej UPP. Jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektów w obecnej sytuacji.

Każdy wynajmujący, zobowiązany jest do zapoznania się z poniższymi zasadami.

Procedury obowiązujące podczas pandemii COVID-19:

 • Rezerwacja boisk odbywa się telefonicznie,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do portiera, przejście na boiska siatkówki plażowej przez furtkę od strony parkingu),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (szatnie, sanitariaty, hala, będą zamknięte), przyjście na obiekt w stroju sportowym,
 • wprowadzony jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry,                              a użyciem boiska przez kolejnych graczy,
 • korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego,
 • obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do boiska docelowego, natomiast przebywając na boisku, nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę,
 • obowiązuje limit czterech osób na boisko,
 • rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk i piłki,
 • konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową,
 • po zakończeniu gry niezwłoczne jest opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się),
 • sugerowana gra bez zmian stron boiska (każdy gracz na swojej połowie)
 • piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego boiska i graczy.                           

Zajęcia grupowe w klubie:

 • Na boisku może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach boiska),
 • obowiązkowe przyjście na obiekt w stroju sportowym, niekorzystania z szatni na terenie obiektu (szatnie i sanitariaty zamknięte),
 • obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć,
 • do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci.

Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę w postępowaniu                            i BEZDYSKUSYJNĄ AKCEPTACJĘ wytycznych ochrony, pracowników obiektów, oraz pracowników CKF UPP. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur. W przypadku, gdy wynajmujący nie stosuje się do powyższych zasad, bądź nie przestrzega regulaminu, kierownik CKF ma prawo w trybie natychmiastowym usunąć taką osobę wraz z całą grupą z całego obiektu. Podczas nieobecności Kierownika, takie prawo mają pracownicy przebywający na obiekcie.