Zasady korzystania z kortów tenisowych

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PRZY UL. DOJAZD 7

4 maja 2020 roku w II etapie przywracania aktywności sportowej w Polsce, otwarte zostają obiekty tenisowe.

Poniżej przedstawiamy procedury postępowania i zasady korzystania z kortów tenisowych UPP.

Zalecenia oparte są o rekomendacje Polskiego Związku Tenisowego w czasie trwania pandemii. Jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektów w obecnej sytuacji.

Każdy wynajmujący, zobowiązany jest do zapoznania się z poniższymi zasadami.

Procedury obowiązujące podczas pandemii COVID-19:

 • rezerwacja kortów odbywa się telefonicznie,
 • obowiązuje limit czterech osób na kort,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do portiera, przejście na korty od strony boisk siatkówki plażowej),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (szatnie, sanitariaty, hala, będą zamknięte), przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • wprowadzony jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry,                              a użyciem kortu przez kolejnych graczy,
 • na każdym korcie będą udostępnione dozowniki do dezynfekcji rąk,
 • korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego,
 • na korcie należy zachować odległość pomiędzy ławkami min. 5 metrów. Jeżeli to możliwe (utrzymanie właściwej odległości miedzy ławkami z sąsiadujących kortów),
 • gracze wchodzą i wychodzą na kort bocznym wejściem przez furtkę na boiska do siatkówki plażowej,
 • obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do kortu docelowego, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu, należy ponownie nałożyć maseczkę,
 • rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk,
 • konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową,
 • po zakończeniu gry niezwłoczne jest opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się),
 • sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu),
 • piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu i graczy,                            
 • zaleca się zbieranie piłek przy pomocy tub ( po grze dezynfekcja tub).


Zajęcia grupowe w klubie:

 • Na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu),
 • obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni na terenie obiektu (szatnie i sanitariaty zamknięte),
 • obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć,
 • piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby, takim jak przy grupach zawodniczych,
 • do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci.Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę w postępowaniu                            i BEZDYSKUSYJNĄ AKCEPTACJĘ wytycznych ochrony, pracowników obiektów, oraz pracowników CKF UPP. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur. W przypadku, gdy wynajmujący nie stosuje się do powyższych zasad, bądź nie przestrzega regulaminu, kierownik CKF ma prawo w trybie natychmiastowym usunąć taką osobę wraz z całą grupą z całego obiektu. Podczas nieobecności Kierownika, takie prawo mają pracownicy przebywający na obiekcie.