Zasady korzystania z siłowni

ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PRZY UL. DOJAZD 7

Poniżej przedstawiamy procedury postępowania i zasady korzystania z siłowni UPP.

Zalecenia oparte są o rozporządzenie Premiera  w czasie trwania pandemii. Jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektów w obecnej sytuacji.

Każdy korzystający, zobowiązany jest do zapoznania się z poniższymi zasadami.
Procedury obowiązujące podczas pandemii COVID-19:

 • Wstęp na siłownię możliwy jest wyłącznie na podstawie karnetu.
 • obowiązuje limit 12 osób korzystających.
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do portiera),
 • obowiązkowa zmiana obuwia,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • obowiązkowa dezynfekcja danego sprzętu bezpośrednio po zakończeniu ćwiczenia,
 • na siłowni będzie udostępniony dozowniki do dezynfekcji rąk,
 • korzystanie tylko i wyłącznie ze sprzętu treningowego dostępnego na siłowni,
 • obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do Centrum Kultury Fizycznej, natomiast przebywając na siłowni nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Zaleca się zachowanie dystansu 1,5m pomiędzy ćwiczącymi.
 • rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk,
 • po zakończeniu gry niezwłoczne jest opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się).

  Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę                         w postępowaniu i BEZDYSKUSYJNĄ AKCEPTACJĘ wytycznych ochrony, pracowników obiektów, oraz pracowników CKF UPP. Dziękujemy za zrozumienie            i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur. W przypadku, gdy wynajmujący nie stosuje się do powyższych zasad, bądź nie przestrzega regulaminu, kierownik CKF ma prawo w trybie natychmiastowym usunąć taką osobę wraz z całą grupą z całego obiektu. Podczas nieobecności Kierownika, takie prawo mają pracownicy przebywający na obiekcie