Rozmowa z dr inż. Tomaszem Szablewskim

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do  wysłuchania ciekawej rozmowy z pracownikiem naszej Katedry dr inż. Tomaszem Szablewskim nt. zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.