Aktualności
Pracownicy
Dydaktyka
Badania
Wybrane publikacje
Historia
Dyplomanci
Konsultacje pracowników KIWIS

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
ul. Piątkowska 94A, 60-649 Poznań
tel. 061 848 77 26
E-mail: kiwis@up.poznan.pl


Kierownik: prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Kałuża
tel. 061 848 77 27, Tomasz Kałuża


Pracownia Inżynierii Wodnej
Pracownia Zaopatrzenia w Wodę i Sanitacji Wsi
Strona główna Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Strona główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Wirtualny dziekanat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Intranet
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

Zakole Chwaliszewskie (Stare koryto)

Przy stworzeniu  wszystkich stron Katedry pomógł Pajączek!