Strona główna
Pracownicy
Kierunki badań
Dydaktyka
Publikacje
Wyposażenie
Oferta dla biznesu
Linki
Kontakt
Dyżury
Dla pracownika
English
W Katedrze prowadzone są zajęcia dla studentów kierunków Technologia żywnosci i żywienie człowieka, Dietetyki i Towaroznawstwa na wszystkich formach studiów (stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe).

Realizowane są przedmioty o charakterze:

   Technologicznym
 • Analiza sensoryczna żywności
 • Fitoterapia w dietetyce
 • Nowa żywność na przekroju życia
 • Produkcja żywności dietetycznej i funkcjonalnej
 • Projektowanie usług żywieniowych
 • Propedeutyka wiedzy o żywności i żywieniu
 • Przemysłowa produkcja i dystrybucja potraw
 • Rola przeciwutleniaczy w kształtowaniu i ochronie jakości produktów
 • Systemy dystrybucji gotowych dań i potraw
 • Systemy zapewniania jakości i bezpieczeństwem żywności w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna i towaroznawstwo
 • Technologia produkcji potraw w różnych systemach żywienia
 • Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
 • Technologiczne projektowanie zakładów żywienia zbiorowego
 • Towaroznawstwo i produkcja potraw dietetycznych
 • Towaroznawstwo żywności wygodnej i funkcjonalnej
 • Zasady i organizacja. żywienia zbiorowego w szpitalach i placówkach opiekuńczych
 • Żywienie człowieka we współczesnym świecie
 • Żywieniowa ocena procesów przetwórczych
 • Żywność prozdrowotna
 • Żywność wygodna
   Ekonomiczno-organizacyjnym
 • Ekonomika cateringu z elementami rachunkowości
 • Etykieta i komunikacja społeczna
 • Marketing - sztuka negocjacji
 • Strategia wyżywienia
 • Ustawodawstwo żywieniowo-żywnościowa i polityka wyżywienia
 • Zarządzanie i marketing
 • Żywność lokalna, regionalna i tradycyjna
 • Żywność w historii i wierzeniach
 • Żywność w historii, kulturze i wierzeniach
   Przedmioty w języku angielskim
 • Comprehension in food processing and human nutrition
 • Food product development
 • Global problems of human nutrition
 • Food product development
 • Antioxidants in food
Znaczną część procesu dydaktycznego obejmują seminaria i konwersatoria na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych.

.: :.
   ©Dominik Kmiecik