Strona główna
Pracownicy
Kierunki badań
Dydaktyka
Publikacje
Wyposażenie
Oferta dla biznesu
Linki
Kontakt
Dyżury
Dla pracownika
English


tel. 61 8487328


2013 Profesor dr hab. nauk rolniczych w zakresie żywności i żywienia – żywienie człowieka.
2005 Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie żywności i żywienia – żywienie człowieka.
1972-1977 Magister inżynier, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, dyplom magistra inżyniera w zakresie fermentacji.
1965-1970Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu, Technikum Gastronomiczne.
1961-1965 Świadectwo dojrzałości - Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim.

od 2008 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Żywienia Człowieka - stanowisko: prof. nadzw.
1981-2008Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Żywienia Człowieka - stanowisko: adiunkt
1977-1981Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, katedra Technologii Żywienia Człowieka – stanowisko: starszy asystent
1971-1972Centralne Laboratorium Koncentratów Spożywczych w Poznaniu –stanowisko: inżynier
1970-1971Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych – staż pracy

Zainteresowania badawcze prof. dr hab. Ewa Flaczyk są ukierunkowane na zagadnienia związane z zachowaniem jakości żywności, poprawą wartości odżywczej żywności, charakterystyką składników bioaktywnych żywności i wzbogacania żywności w te składniki. Badania dotyczą także szeroko rozumianych zachowań konsumenckich.

Zakres badawczy obejmuje zagadnienia dotyczące:
  • badań nad hydrolizatami białkowymi, ich otrzymywaniem i charakterystyką chemiczna.
  • badań właściwości hydrolizatów białkowych i ich przemysłowego wykorzystania.
  • wpływu hydrolizatów białkowych na przemiany lipidów w przyspieszonych testach stabilności tłuszczów, w układach modelowych i produktach spożywczych.
  • badań właściwości przeciwutleniających hydrolizatów białkowych i naturalnych przeciwutleniaczy pozyskanych z surowców roślinnych.
  • charakterystyki składników bioaktywnych (głównie fenolokwasów i flawonoli) pochodzących z surowców roślinnych ich wykorzystania do stabilizacji lipidów, w tym cholesterolu w produktach mięsnych.
  • zastosowania ekstraktów z roślin w produkcji żywności prozdrowotnej przeznaczonej dla osób z nadciśnieniem, otyłych i z cukrzycą typu II itp.
  • badań nad poprawą wartości odżywczej nasion roślin strączkowych.
  • badań zwyczajów i preferencji żywieniowych dzieci, młodzieży, studentów, osób z chorobami cywilizacyjnymi i osób starszych.
  • badań wiedzy żywieniowej konsumentów i postaw względem różnych rodzajów żywności, w tym żywności funkcjonalnej, tradycyjnej i regionalnej, a także częstotliwości spożycia różnych grup produktów żywnościowych.
  • badań akceptacji produktów żywnościowych na podstawie informacji na opakowaniach.
2009-2014POIG 112-00-061 Nowa bioaktywna żywność o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych - Analiza części anatomicznych wytypowanych odmian pod kątem zawartości aktywnych składników – Kierownik zadania.
2009-2014POIG 112-00-061 Nowa bioaktywna żywność o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych - Konstruowanie produktów ciekłych - Kierownik zadania .
2009-2014POIG 112-00-061 Nowa bioaktywna żywność o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych – Separacja czystych składników– Kierownik zadania.
2009-2014POIG 112-00-061 Nowa bioaktywna żywność o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych – Opracowanie technologii w skali laboratoryjnej, - Kierownik zadania.
2009-2014POIG 112-00-061 Nowa bioaktywna żywność o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych – Analiza części anatomicznych wytypowanych odmian pod kątem zawartości aktywnych składników – wykonawca.
2009-2014POIG 112-00-061 Nowa bioaktywna żywność o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych – Charakterystyka chemiczna uzyskanych frakcji– wykonawca.
2009-2014POIG 112-00-061 Nowa bioaktywna żywność o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych Ocena składu chemicznego gotowych produktów - wykonawca.
2009-2014POIG 112-00-061 Nowa bioaktywna żywność o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych Stabilność mikrobiologiczna oraz zawartość związków bioaktywnych wybranych produktów o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych- wykonawca.
2010-2012N N312 209 138 Pozyskiwanie związków bioaktywnych z liści morwy, 2010-2012, 24 miesiące - Kierownik grantu.
2007-2009N N312 285 733 Właściwości przeciwutleniające ekstraktów z liści miłorzębu dwuklapowego - Kierownik grantu.
2004-20062PO6T 03926 Stabilizacja cholesterolu w produktach mięsnych za pomocą hydrolizatów kolagenowych - Kierownik grantu.


.: :.
   ©Dominik Kmiecik