Strona główna
Pracownicy
Kierunki badań
Dydaktyka
Publikacje
Wyposażenie
Oferta dla biznesu
Linki
Kontakt
Dyżury
Dla pracownika
English


tel. 61 8487379


2001-2004Studium Doktoranckie przy Wydziale Technologii Żywności, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
1997-1998Studium Podyplomowe w zakresie Marketingu Produktów Rolno-Spożywczych, Akademia Rolnicza w Poznaniu
1990-1995Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Rolniczy, magister inżynier, specjalność: Biotechnologia

od 2007 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej - stanowisko: adiunkt (stopnień naukowy doktora habilitowanego)
2007-2008Staż naukowo-badawczy w Canadian Grain Commission (CGC), Grain Research Laboratories (GRL), Winnipeg, Manitoba, Kanada; staż zrealizowano dzięki stypendium przyznanemu w ramach programu "Visiting Fellowship at Canadian Government Laboratories"
2005-2017Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Żywienia Człowieka - stanowisko: adiunkt (stopnień naukowy doktora)
1996-2005Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Technologii Żywności, Katedra Technologii Żywienia Człowieka - stanowisko: asystent

 1. Badanie wpływu czynników technologicznych oraz wprowadzenia ekstraktów roślinnych na stabilność lipidów i wartość odżywczą żywności:
  • ocena wpływu czynników technologicznych (np. obróbka termiczna, przechowywanie) na zmiany oksydacyjne oraz wartość odżywczą surowców roślinnych i zwierzęcych;
  • pozyskiwanie aktywnych biologicznie składników pochodzenia roślinnego - charakterystyka oraz ocena właściwości przeciwutleniających w układach modelowych i produktach spożywczych;
  • wykorzystanie preparatów białkowych (np. kolagenowych) jako nośników ekstraktów roślinnych w produkcji żywności w celu zwiększenia ich stabilności oraz efektywności hamowania utleniania tłuszczów.
 2. Ocena stabilności jodu w produktach spożywczych:
  • analiza zawartości jodu w żywności, badanie czynników warunkujących retencje jodu;
  • zastosowanie alternatywnych nośników związków jodu wobec soli kuchennej dla efektywnego wzbogacania żywności (wykorzystanie preparatów białek roślinnych i zwierzęcych oraz celulozowych).
 3. Projektowanie nowych produktów spożywczych wzbogacanych w składniki o działaniu prozdrowotnym - opracowanie receptur i technologii produkcji; analiza jakości sensorycznej i preferencji konsumenckich.
 4. Badanie czynników wpływających na preferencje i zachowania konsumentów wobec żywności funkcjonalnej wzbogacanej w składniki bioaktywne.
 5. Analiza rynku usług żywieniowych.
2016-2019Wykonawca w europejskim projekcie badawczym "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych".
2010-2013Kierownik grantu "Wpływ przeciwutleniaczy z nasion lnu na stabilność lipidów i kształtowanie jakości produktów mięsnych".
2006-2011Wykonawca projektu badawczego realizowanego na WNoŻiŻ UP w Poznaniu "Wpływ czynników technologicznych na stabilność składników mineralnych oraz witamin z grupy B".
2006-2010Wykonawca projektu badawczego realizowanego na WNoŻiŻ UP w Poznaniu "Wpływ procesów technologicznych na jakość, wartość odżywczą żywności oraz jej preferencje przez konsumentów".
2006-2009Wykonawca grantu "Wpływ przeciwutleniaczy z ekstraktów roślinnych na stopień utleniania lipidów i kształtowanie jakości wybranych produktów mięsnych".
2006-2008 Wykonawca grantu "Ocena możliwości wykorzystania preparatów białkowych i celulozowych jako nośników jodu w technologii żywności".
2001-2005Wykonawca projektu badawczego realizowanego na WTŻ AR w Poznaniu "Zachowania żywieniowe wybranych grup ludności względem produktów o zróżnicowanej jakości".
2001-2005Wykonawca projektu badawczego realizowanego na WTŻ AR w Poznaniu "Czynniki technologiczne warunkujące retencję jodu w produktach spożywczych".
Projekty i usługi badawczo-rozwojowe

2017   Wykonawca projektu "Opracowanie innowacji produktowe, procesowej i marketingowej dla MŚP z Klastra Spożywczego "Leszczyńskie smaki" związanego z realizacją zadania samorządu województwa wielkopolskiego w zakresie współpracy między sferą nauki i gospodarki pt.: "WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA". Podmiot zlecający: Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. zoo.
2013   Ekspertyza dla Klastra Leszczyńskie Smaki z zakresu zidentyfikowania potencjału wytwarzania produktów o podwyższonej wartości dodanej. Usługa doradcza dla przedstawicieli przemysły spożywczego zrzeszonych w Klastrze. Podmiot zlecający: Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. zoo.
2011   Kierownik projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programu BON NA INNOWACJE pt. "Opracowanie innowacyjnej metody produkcji przekąsek na bazie ciasta drożdżowego, jego standaryzacji i dystrybucji jako nowości na rynku punktów gastronomicznych typu fast food".


.: :.
   ©Dominik Kmiecik