Strona główna
Pracownicy
Kierunki badań
Dydaktyka
Publikacje
Wyposażenie
Oferta dla biznesu
Linki
Kontakt
Dyżury
Dla pracownika
English
Oferta katedry dla biznesu opiera się na dwóch kierunkach prowadzonej działalności.

Pierwszy z nich to badania związane ze składem chemicznym żywności, w tym oznaczenie zawartości składników na etykietę produktów spożywczych.

W katedrze można wykonać następujące badania (w oparciu o normy polskie, normy AOCS, procedury powszechnie wykorzystywane w oznaczeniu związków):

 • Zawartość białka,
 • Zawartość tłuszczu,
 • Zawartość wody,
 • Zawartość popiołu,
 • Zawartość błonnika i jego frakcji,
 • Zawartość chlorku sodu,
 • Zawartość węglowodanów,
 • Skład kwasów tłuszczowych (kwasy tłuszczowe nasycone, jedno i wielonienasycone, izomery trans kwasów tłuszczowych),
 • Zawartość cholesterolu,
 • Zawartość fitosteroli,
 • Zawartość witamin (B1, C),
 • Zawartość chlorofilu,
 • Zawartość ß-karotenu,
 • Zawartość aminokwasów egzogennych (lizyna, metionina),
 • Zawartość związków polarnych w tłuszczach.
Wskaźniki jakości tłuszczu
 • Liczba kwasowa,
 • Liczna nadtlenkowa,
 • Liczba anizydynowa,
 • Wskaźnik TOTOX,
 • TBA,
 • Liczba jodowa,
 • Wolne kwasy tłuszczowe,
 • Stabilność oksydatywna tłuszczu (Rancimat, Oxidograph, Oxipres).
Zawartość fitozwiązków
 • Zawartość polifenoli ogółem,
 • Jakościowa i ilościowa ocena zawartości kwasów fenolowych,
 • Jakościowa i ilościowa ocena zawartości flawonoli.
Ocena potencjału przeciwutleniającego żywności
 • PCL,
 • Test z rodnikiem ABTS,
 • Test z rodnikiem DPPH,
 • ORAC,
 • FRAP.
Ocena właściwości redukujących.
Ocena aktywności chelatującej.
Strawność i bioprzyswajalność składników produktów spożywczych.

Analiza sensoryczna

Katedra Technologii Żywienia Człowieka dysponuje Pracownią Badań Sensorycznych, która spełnia wymagania normy PN-ISO 8589:2010. Wyposażona jest w niezależne stanowiska do prowadzenia ocen produktów spożywczych. W zależności od stawianego nam zadania, wybieramy odpowiednią metodę badań oraz zespół badawczy. Oceny produktów wykonywane są przez wyszkolone zespoły oceniające oraz liczne grupy konsumenckie, w szerokim zakresie wiekowym. W laboratorium stosujemy metody opisowe, różnicowe (parzysta, trójkątowa, duo-trio) oraz metody z zastosowaniem skal i kategorii.

Kierunki zastosowania:
 • Badanie wrażliwości sensorycznej osób.
 • Szkolenie zespołów sensorycznych.
 • Opracowywanie i modernizacja produktów żywnościowych.
 • Pozycjonowanie produktu na rynku.
 • Śledzenie wpływu różnych czynników surowcowych, technologicznych i przechowalniczych na jakość sensoryczną gotowego produktu.
 • Określenie upodobań i preferencji żywieniowych.
 • Badanie relacji pomiędzy sensoryczną jakością i akceptacją produktu przez konsumentów.

Drugi kierunek pracy katedry to usługi związane z:
 1. Oceną innowacyjności rozwiązań z dziedziny technologii żywności i żywienia człowieka (opinie o innowacyjności);
 2. Działalnością badawczo-rozwojową (B+R);
 3. Opracowywaniem naukowej części projektów badawczych;
 4. Projektowaniem nowych produktów spożywczych z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych surowców oraz o ukierunkowanej wartości prozdrowotnej.

.: :.
   ©Dominik Kmiecik