Strona główna
Pracownicy
Kierunki badań
Dydaktyka
Publikacje
Wyposażenie
Oferta dla biznesu
Linki
Kontakt
Dyżury
Dla pracownika
English


 • Chromatograf gazowy (FID)
 • Ultraszybki chromatograf cieczowy UHPLC (DAD, ELSD)
 • Chromatograf cieczowy (FLD, UV)
 • Soxtec system HT6 (analiza zawartości tłuszczu metodą Soxleta)
 • Kiejtec (analiza zawartości białka ogólnego metodą Kjeldahla)
 • Fibertec 1020 system M6 (analiza detergentowego błonnika - NDF i jego frakcji: ADL, ADC i ADF)
 • Spektrofotometr SPECORD 40
 • Piece muflowe (analiza zawartości popiołu).
 • Oxidograph (aparat do testów przyspieszonych oceny stabilności oksydatywnej)
 • Rancimat (aparat do testów przyspieszonych oceny stabilności oksydatywnej)
 • Oxipres (aparat do testów przyspieszonych oceny stabilności oksydatywnej)
 • Photochem (pomiar całkowitej aktywności przeciwutleniającej prób żywności (w systemach wodnych i tłuszczowych)
 • Czytnik mikropłytek (pomiar zdolności przeciwutleniającej żywności, test DPPH i ABTS)
 • Ekstraktor karuzelowy (ekstrakcja związków bioaktywnych)
 • Liofilizatory
 • Suszarka próżniowa
 • Spektrofluorymetr
Laboratorium stanowi ważny element w łańcuchu badań analitycznych związanych z poznaniem dostępności składników odżywczych znajdujących się w produktach spożywczych. Prowadzone tu badania pozwalają na określenie strawności określonych składników w warunkach in vitro, wzorując się na procesach trawiennych zachodzących w organizmie człowieka. Symulacja tych procesów odbywa się w sposób ciągły z możliwie wysokim stopniem odwzorowania warunków naturalnych, jednak w skali laboratoryjnej.
Posiadana infrastruktura pozwala na analizę składników znajdujących się w matrycach różnego pochodzenia (surowce roślinne, nabiał, płyny, produkty piekarskie itd.).
Możliwe jest także określenie przeżywalności wybranej mikroflory jelitowej na poszczególnych odcinkach przewodu w obecności badanego produktu spożywczego. Analizowane surowce mogą być prezentowane w formie zdjęć mikroskopowych.

Wyposażenie:
 • Bioreaktor (symulacja przewodu pokarmowego człowieka)
 • Mikroskop fluorescencyjny z kontrastem fazowym
 • Inkubator z CO2 (hodowla drobnoustrojów)
 • Komora laminarna
Analiza sensoryczna jest nieodłącznym elementem bieżącej kontroli jakości procesu technologicznego. Ponadto jest ona niezbędna przy:
 • promocji nowych wyrobów spełniających wymagania konsumentów;
 • opracowywaniu nowych technologii;
 • opracowywaniu norm jakościowych;
 • wprowadzaniu nowych dodatków technologicznych oraz
 • substytucji tradycyjnych składników.
W Katedrze Technologii Żywienia Człowieka przy Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu istnieje Pracownia Analizy Sensorycznej Żywności.

Wyposażenie pracowni umożliwia analizę sensoryczna żywności w oparciu o następujące metody:
 • parzystą;
 • trójkątową;
 • duo - trio;
 • szeregowania (kolejności);
 • profilową - skalowania oraz
 • "time intensity".
Katedra Technologii Żywienia Człowieka dysponując kompletnym i nowoczesnym wyposażeniem pracowni sensorycznej, przy udziale kompetentnych pracowników, oferuje usługi w zakresie oceny sensorycznej wszystkich przetworów i surowców spożywczych.

Istnieje również możliwość doradztwa technologicznego, szczególnie w zakresie produkcji potraw, wzbogacanie żywności w składniki odżywcze i oceny jej zalet żywieniowych.
Pracownia dysponuje bazą w skład, której wchodzą 3 sale dydaktyczne (technologiczna, ochrony zdrowia, seminaryjna) przeznaczone do prowadzenia zajęć z przedmiotów:

 • Nowa żywność na przekroju życia
 • Żywność lokalna, regionalna i tradycyjna
 • Ekologiczne gospodarstwo domowe
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
Sala technologiczna - wyposażenie
 • 4 płyty grzewcze elektryczne
 • 3 piekarniki elektryczne
 • kuchenka mikrofalowa
 • zmywarka naczyń stołowych
 • pralka automatyczna
Sala ochrony zdrowia - wyposażenie
 • łóżko rehabilitacyjne
 • fantomy do resuscytacji
 • ciśnieniomierze
 • rzutnik multimedialny
Sala seminaryjna mieszcząca do 30 osób wyposażona w sprzęt multimedialny
Pracowani technologiczna przeznaczona jest do prowadzenia zajęć ćwiczeniowych ze studentami III oraz IV roku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka oraz Dietetyka.

W pracowni odbywają się między innymi zajęcia z przedmiotów:
 • Analiza sensoryczna żywności
 • Produkcja żywności dietetycznej i funkcjonalnej
 • Przemysłowa produkcja i dystrybucja potraw
 • Przemysłowa produkcja potraw
 • Systemy dystrybucji gotowych dań i potraw
 • Technologia gastronomiczna i towaroznawstwo
 • Technologia produkcji potraw w różnych systemach żywienia
 • Towaroznawstwo i produkcja potraw dietetycznych
 • Towaroznawstwo żywności wygodnej i funkcjonalnej
 • Zasady i organizacja. żywienia zbiorowego w szpitalach i placówkach opiekuńczych
 • Żywieniowa ocena procesów przetwórczych
Wyposażenie pracowni stanowią:
 • 4 płyty grzewcze: ceramiczna, indukcyjna, elektryczna i gazowa
 • 2 piekarniki elektryczne
 • piec konwekcyjno-parowy
 • zmywarka naczyń stołowych
Katedra dysponuje komorą bezcieniową do fotografii żywności, którą stanowi zestaw składający się z komory o rozmiarach 60x60x60 cm oraz 3 lamp Quantuum LH-30 o temperaturze barwowej 5500 K (temperatura światła słonecznego) i mocy 30 W. W skład zestawu wchodzą również 4 kolorowe tła fotograficzne (białe, niebieskie, czerwone i czarne). Wykorzystanie lamp o świetle ciągłym oraz o temperaturze dokładnie odpowiadającej temperaturze światła słonecznego umożliwia pełne odwzorowanie naturalnych kolorów i odcieni fotografowanych przedmiotów.
Komora przeznaczona jest do wykonywania zdjęć żywności i produktów spożywczych w ich pierwotnym stanie oraz po obróbce termicznej.


.: :.
   ©Dominik Kmiecik