Login:

W skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Biometrycznego wchodzą:


Prezes: prof. dr hab. Stanisław Mejza
Wiceprezes: dr hab. Małgorzata Graczyk
Członkowie:
prof. dr hab. Zofia Hanusz
prof. dr hab. Wojciech Zieliński
prof. UAM dr hab. Waldemar Wołyński
Skarbnik:
dr Anna Budka
Sekretarz:
dr Katarzyna Ambroży-Deręgowska
Komisja rewizyjna:
dr Jolanta Grala-Michalak
dr Ewa Bakinowska
dr Anna Szczepańska-Álvarez
Sekretariat:
dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk
dr Agnieszka Łacka
dr Anna Szczepańska-Álvarez
^ przejdź do góry