Polskie Towarzystwo Entomologiczne - informacje dla członków


STATUT PTEnt

DEKLARACJA DLA NOWYCH CZŁONKÓW

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW PTEnt. - 2020/21

Dane adresowe:
Polskie Towarzystwo Entomologiczne
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań

e-mail: ptent@up.poznan.pl

NIP: 898-14-80-161
REGON: 001090502
KRS: 0000-155122

 

Regulacje dotyczące opłat składek Członków Towarzystwa:

  1. Legitymację potwierdzającą czynną przynależność do PTEnt. otrzymuje członek dopiero po uiszczeniu opłat za dany rok (pod warunkiem nie zalegania z opłatami za lata poprzednie)
  2. Członkowie, którzy będą zalegać z opłatami członkowskimi przez okres roku zostaną zawieszeni w swoich prawach .
  3. Wszelkie należności należy wpłacać na konto:

Numer konta:
Polskie Towarzystwo Entomologiczne, PKO BP S.A.
81 1020 4027 0000 1402 0433 6616

W roku 2022 wysokość składki członkowskiej wynosi 100 zł