Polskie Towarzystwo Entomologiczne
KLUCZE DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI

Spis wszystkich wydanych kluczy: wykaz według nr. serii

Zamówienia/Ordering: ptent@up.poznan.pl


Mapa Bioróżnorodnoœci KLUCZE DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI
(do pobrania w formacie pdf )

Ostatnio wydane:

 

Pluskwiaki - Hemiptera
Część / Part XVII

ROMAN HAŁAJ, BARBARA OSIADACZ

Zeszyt / Issue 5c

Mszyce / Aphids - Aphidomorpha
Mszyce właściwe - Aphidoidea

Rodziny / Families:
Hormaphididae, Mindaridae, Phloeomyzidae, Thelaxidae

Wrocław 2016

[klucz dwujęzyczny, polsko-angielski / bilingual, Polish-English]


Chrząszcze - Coleoptera
Cz. XIX

ANDRZEJ SZUJECKI

Zeszyt 24f
Kusakowate - Staphylinidae

Podrodzina: Skorogonki - Tachyporinae

Wrocław 2013


Muchówki - Diptera
Część XXVIII

WOJCIECH GIŁKA

Zeszyt 14b
Ochotkowate - Chironomidae

Plemię: Tanytarsini
Postacie dorosłe, samce

Wrocław 2011


Motyle - Lepidoptera
Część XXVII

JAROSŁAW BUSZKO i KRZYSZTOF PAŁKA

Zeszyt 45a
Omacnice - Pyralidae

Wstęp oraz podrodziny Galleriinae i Pyralinae

pełny tekst klucza (pdf)

Toruń 2006


Chrząszcze - Coleoptera
Część XIX

Andrzej Szujecki

Zeszyt 24a, nr. serii 175
Kusakowate - Staphylinidae

Wstęp oraz podrodziny: Micropeplinae, Piestinae, Osoriinae, Pseudopsiinae, Phloeocharinae, Olisthaerinae, Proteininae, Omaliinae, Oxytelinae, Oxyporinae


Dariusz Tarnawski i Lech Buchholz

Zeszyt 34a, nr. serii 172
Sprężykowate - Elateridae

Część ogólna oraz podrodziny: Agrypninae, Negastriinae, Diminae

Zeszyt 34b, nr. serii 173
Sprężykowate - Elateridae

Podrodzina Athoinae


Błonkówki - Hymenoptera
Część XXIV

Prof, dr ALEKSANDRA RADCHENKO, dr WIESŁAWA CZECHOWSKA,
Prof, dr hab. WOJCIECH CZECHOWSKI
Zeszyt 63

Mrówki - Formicidae


Dr YURIY A. PESENKO, prof, dr hab. JÓZEF BANASZAK, dr TOMASZ CIERZNIAK
Zeszyt 68b
Pszczołowate - Apidae Podrodzina smuklikowate - Halictinae


Prof, dr hab. MIROSŁAWA DYLEWSKA
Zeszyt 68d
Pszczołowate - Apidae Podrodzina: Andreninae


Prof, dr hab. JÓZEF BANASZAK, dr LUDMIŁA ROMASENKO, dr TOMASZ CIERZNIAK
Zeszyt 68f
Pszczołowate - Apidae Podrodzina: Megachilinae

 


Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera
Część XVIII

Dr hab. JACEK GORCZYCA i prof, dr hab. ALEKSANDER HERCZEK

Zeszyt 6a
Tasznikowate - Miridae Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae
Toruń 2002


Zeszyt 6b
Tasznikowate - Miridae Podrodzina: Phylinae
Toruń 2004


Zeszyt 6c
Tasznikowate - Miridae Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae
Toruń 2008

BARBARA LIS

zeszyt 9
Płaszczyńcowate - Piesmatidae, smukleńcowate - Berytidae, kowalowate -
Pyrrhocoridae.

Toruń 2007