NIECO HISTORII...

Polski Związek Entomologiczny powstał w 1923 roku we Lwowie. Był on następcą działającej od 1920 roku Sekcji Entomologicznej Lwowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Pierwszym prezesem PZE wybrano prof. dr Zygmunta Mokrzeckiego.
Od początku istnienia celem PZE było [...]" wszechstronne badanie (systematyka, biologja, entomologja stosowana i t. d.) owadów przede wszystkiem Polski i wydawanie własnych publikacyj "   [...]. W 1923 roku rozpoczęto wydawanie "Polskiego Pisma Entomologicznego", którego pierwszy tom ukazał się już rok wcześniej, rozpoczęto również tworzenie biblioteki naukowej.
W 1925 roku przyjęto do PZE, na prawach członka - korporanta, poznańskie Towarzystwo Entomologiczne (założone w roku 1924), zaś w 1935 roku utworzono pierwszą (i jedyną przed wojną) sekcję tematyczną - entomologii stosowanej.
Od początku istnienia Związku jego historia była nierozerwalnie związana z najnowszą historią Polski. Nie ominęły go ani kryzys gospodarczy lat 30-tych, ani tragedie II wojny światowej.
Po wojnie Związek został reaktywowany w 1947 roku we Wrocławiu. W 1948 roku rozpoczęto tworzenie nowej biblioteki, a od roku 1949 zaczęły powstawać pierwsze oddziały terenowe (Poznań, Warszawa, Wrocław).
Postępująca komunizacja kraju doprowadziła w 1952 roku do uzależnienia PZE od finansowego i programowego zwierzchnictwa Polskiej Akademii Nauk. W ciągu następnych 20 lat oficjalne działania Związku podporządkowane były wytycznym kolejnych plenów PZPR i uchwał PAN.
W 1963 roku siedzibę Związku przeniesiono do Lublina, a w 1967 - do Warszawy. We wrześniu 1965 zmieniono (uchwałą Walnego Zgromadzenia) dotychczasową nazwę - Polski Związek Entomologiczny na Polskie Towarzystwo Entomologiczne.
W roku 1969 rozpoczęto wydawanie "Biuletynu Informacyjnego", który w 1980 przekształcił się w "Wiadomości Entomologiczne".
Począwszy od lat 70-tych uzależnienie PTE od wpływów zewnętrznych ulegało stopniowemu rozluźnieniu, aż do historycznego Zjazdu w 1989 roku. Wówczas to wybrano nowe władze i zmieniono redakcje czasopism. Siedzibę Towarzystwa przeniesiono zaś do Wrocławia.
W 1998 roku, w 75-lecie powołania do życia PZE, odbył się w Poznaniu Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa. Na siedzibę PTE wybrano Poznań, oraz dokonano licznych zmian w Statucie Towarzystwa.

Więcej informacji o historii Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (pdf )Przewodniczący i Prezesi PZE / PTE

  1. prof. dr Zygmunt MOKRZECKI 1923 - 1936
  2. prof. inż. Aleksander KOZIKOWSKI 1937 - 1939; 1947 - 1952
  3. prof. dr Konstanty STRAWIŃSKI 1953 - 1966
  4. prof. dr Henryk SANDNER 1967 - 1989
  5. prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI 1989 - 1995
  6. prof. dr hab. Jarosław BUSZKO 1995 - 1998
  7. prof. dr hab. Janusz NOWACKI od 1998 - 2010
  8. dr hab. Marek BUNALSKI od 2010 - 2019
  9. dr hab. Paweł Sienkiewicz od 2019

CZŁONKOWIE HONOROWI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO

CZŁONKOWIE UHONOROWANI MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO

CZŁONKOWIE UHONOROWANI ZŁOTĄ ODZNAKĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO