Wiadomości Entomologiczne, 2002, Vol. XXI
No. 1
 • Paweł BUCZYŃSKI - Materiały do poznania ważek (Odonata) Lubelszczyzny. Część II. Ważki w kolekcji Zakładu Zoologii UMCS w Lublinie s. 5
 • Paweł JAŁOSZYŃSKI, Szymon KONWERSKI - Nowe dane o występowaniu chrząszczy z plemienia Agathidiini (Coleoptera: Leiodidae: Leiodinae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej s.11
 • Jakub MlCHALCEWICZ - Odżywianie się imagines Ccponia mglistego Leiopus nebulosus (L.) (Coleoptera; Cerambycidae) owocnikami grzyba Diatrype bullata (HOFFM.: FR.) TUL. (Ascomycotina: Sphaeriales) s. 19
 • Marek BĄKOWSKI, Zygmunt ŚLIWIŃSKI - Chamaesphecia nigrifrons (LE CERF, 1911), nowy dla Polski gatunek przeziernika (Lepidoptera: Sesiidae) s. 23
 • Tadeusz RlEDL, Wołodymyr RlZUN - Katalog zbioru Lepidoptera Muzeum Przyrodniczego we Lwowie. Część I s. 27
 • Dawid GRACZYK, Wojciech GlŁKA- Bąki (Diptera: Tabanidae) miejscowości Wyskok
  na Mazurach S. 35
 • Krzysztof SZPILA- Plujki (Diptera: Calliphoridae) rezerwatu "Zbocza Płutowskie" s.39

Materiały historiograficzne

 • Jacek ŁĘTOWSKI - Pamięci Profesora dr hab. Zdzisława CMOLUCHA (1925-2000) s. 45

Krótkie doniesienia:

 • 298 Nowe stwierdzenia Coenagrion armatum (CHARP.) i Sympetrum fonscolombii (SELYS) (Odonata: Coenagrionidae, Libellulidae) w Wielkopolsce - J. SAMOLĄG;
 • 299 Nowe stanowiska Pelenomus olssoni (ISRAELSON) (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce - Sz. KONWERSKI, M. WANAT;
 • 300 Nowe dla południowo-wschodniej Polski gatunki stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) - R. ŚCIBIOR;
 • 301 Calosoma maderae auropunctatum (HERBST) (Coleoptera: Carabidae) - pierwsze stanowisko w Górach Świętokrzyskich - S. HURUK;
 • 302 Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Wyżyny Lubelskiej - E. PlETRYKOWSKA;
 • 303 Cassida ferruginea GOEZE, 1777 i Cassida pannonica SUFFRIAN, 1844 (Coleoptera: Chrysomelidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej - P. JAŁOSZYŃSKI, Sz. KONWERSKI;
 • 304 Leiodes (Leiodes) furva (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Leiodidae) w Wielkopolsce - M. PRZEWOŹNY;
 • 305 Nowe dla Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej gatunki sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae) - K. PAWLĘGA;
 • 306 Nowe stanowiska Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) w Polsce - J. NAPIÓRKOWSKA-KOWALIK s. 51

Kronika s. 59
Recenzje s. 18


No. 2
 • Bożena ŁAGOWSKA, Katarzyna GOLAN - Materiały do poznania czerwców (Hemiptera: Coccinea) Wyżyny Lubelskiej s. 69
 • Barbara LIS, Jerzy A. LIS - Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gór Opawskich (Sudety Wschodnie) s. 87
 • Roman KRÓLIK - Cis linearis J. SAHLBERG, 1901 i Cis pseudolinearis LOHSE, 1965 (Coleoptera: Ciidae) - nowe dla fauny Polski gatunki chrząszczy s. 97
 • Ewa PlETRYKOWSKA - Timarcha (Timarcha) rugulosa lomnickii MILL, 1867 (Coleoptera: Chrysomelidae) - kalcyfilna stonka w południowo-wschodniej Polsce s. 103
 • Bogusław PETRYSZAK - Uwagi o rozmieszczeniu gatunków z rodzaju Bryodaemon PODLUSSANY, 1998 (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce s.109
 • Bogusław PETRYSZAK, Paweł POCHEĆ, Milada HOLECOWA, Marek HOLLY - Uwagi
  o interesujących ryjkowcach (Coleoptera: Curculionidae) Bieszczadów s. 115

Krótkie doniesienia:

 • 307 Materiały do poznania Dytiscidae, Haliplidae i Gyrinidae (Coleoptera} Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego - A. TRZECIAK;
 • 308 Nowe dla polskiej części Pienin chrząszcze z rodzajów Bradycellus ERICHSON i Acupalpus LATREILLE (Coleoptera: Carabidae) - P. SIENKIEWICZ;
 • 309 Materiały do poznania ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionoidea) wschodniej Polski - R. GOSIK, J. ŁĘTOWSKI, B. STANIEC;
 • 310 Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) nowe dla Wyżyny Lubelskiej, Roztocza i Niziny Sandomierskiej - Z. STĄCZEK, E. PlETRYKOWSKA;
 • 311 Nowe dane o występowaniu Fagivorina arenaria (HUFNAGEL, 1767) (Lepidoptera: Geometridae) w Polsce -A. CHRZANOWSKI s. 121

Kronika s. 127

Opinie i komentarze s. 95, 101

Recenzje s. 86


No. 3
 • Bernard STANIEC - Thinobius flagdlatus LOHSE, 1984 (Coleoptera: Staphylinidae) - gatunek nowy dla fauny Polski s. 133
 • Małgorzata BŁAŻEJEWICZ-ZAWADZIŃSKA, Franciszek BŁAŻEJEWSKI - Narządy zmysłów aparatu gębowego wybranych gatunków z rodzaju Meligethes STEPHENS (Coleoptera: Nitidulidae) s. 137
 • Jacek HlLSZCZAŃSKl - Przegląd polskich Aulacidae (Hymenoptera: Evanioidea)
  z kluczem do oznaczania gatunków s. 155
 • Edmund FUGLEWICZ, Stanisław FUGLEWICZ - Coleophora hydrolapathella M. HERING, 1921 (Lepidoptera: Coleophoridae) -gatunek nowy dla fauny Polski s. 163
 • Janusz NOWACKI -Aporophyla lueneburgensis (FREYER, 1848) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) s. 167
 • Cezary BYSTROWSKI, Krzysztof SZPILA - Melisoneura leucoptera (MEIGEN, 1824) (Diptera: Tachinidae) -gatunek nowy dla fauny Polski s. 173

Materiały historiograficzne

 • Jacek ŁĘTOWSKI - Wspomnienie o dr Katarzynie SĘCZKOWSKIEJ (1925-2001) s. 179

Krótkie doniesienia:

 • 312 Nowe dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej kałużnice (Coleoptera: Hydrophilidae) - M. PRZEWOŹNY;
 • 313 Migneauxia orientalis REITTER, 1877 (Coleoptera: Latridiidae) - nowy w faunie Polski gatunek chrząszcza - P. JAŁOSZYŃSKI, W. H. ROCKER;
 • 314 Nowe stanowiska interesujących gatunków Elachistidae i Gelechiidae (Lepidoptera) z północnej Polski - T. BARAN, A. OLEKSA;
 • 315 Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków Geometridae (Lepidoptera) - A. CHRZANOWSKI;
 • 316 Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia - J. NOWACKI, M. HOŁOWIŃSKI;
 • 317 Badania nad Scythri-didae (Lepidoptera) Polski. IV. Uwagi dotyczące bionomii Scythris seliniella (ZELLER, 1839) - T BARAN;
 • 318 Nowe dane o występowaniu Megalodontesoidea (Hymenoptera: Symphyta) we wschodniej części Lubelszczyzny - część I - W. PlOTROWSKI;
 • 319 Nowe stanowisko Telmatogeton japonicus TOKUNAGA, 1933 (Diptera: Chironomidae) w Polsce-E. KACZOROWSKA s. 183

Kronika s. 191

Recenzje s. 172


No. 4
 • Andrzej MELKE, Stanisław SZAFRANIEC - Materiały do poznania Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) Beskidu Zachodniego s. 197
 • Andrzej LASOŃ - Meligethes jelineki AUDISIO, 1976 - nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza oraz nowe dane o rozsiedleniu przedstawicieli rodziny Nitidulidae (Coleoptera) na Podlasiu s. 205
 • Paweł JAŁOSZYŃSKI - Typhaea decipiens LOHSE, 1989 (Coleoptera; Mycetophagidae), nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza s. 213
 • Daniel KUBISZ, Paweł JAŁOSZYŃSKI - Dalsze materiały do rozsiedlenia w Polsce gatunków z rodziny Scraptiidae (Coleoptera) s. 217
 • Edward BARANIAK, Urszula WALCZAK - Materiały do znajomości Yponomeutoidea (Lepidoptera). I. Argyresthia trifasciata (STAUDINGER, 1871) (Lepidoptera: Argyresthiidae) - gatunek nowy dla fauny Polski s. 223
 • Marek BĄKOWSKI, Marek HOŁOWIŃSKI, Marek MlŁKOWSKI - Przezierniki (Lepidoptera: Sesiidae) Puszczy Kozienickiej s. 229

Krótkie doniesienia:

 • 320 Drugie stanowisko Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) na Pojezierzu Pomorskim - G. MlCHOŃSKl;
 • 321 Nowe stanowisko Asiorestia motschulskii KONSTANTINOV, 1991 (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce - P. JAŁOSZYŃSKI, Sz. KONWERSKI;
 • 322 Nowe stanowiska Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) we wschodniej Polsce - B. STANIEC;
 • 323 Nowe dla Wyżyny Lubelskiej gatunki wodnych chrząszczy (Coleoptera) - P. BUCZYŃSKI;
 • 324 Nowe stanowiska Orthocerus davicornis (LINNAEUS, 1758) i O. crassicornis (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Colydiidae) w Polsce - Sz. KONWERSKI, P. SIENKIEWICZ;
 • 325 Interesujące i rzadkie gatunki stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Kotliny Sandomierskiej - M. WĄSOWSKA;
 • 326 Nowe dane o występowaniu Zeugophora turneri POWER, 1863 (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce - P. POCHEĆ;
 • 327 Nowe stanowiska Rhantus consputus (STURM, 1834) (Coleoptera: Dytiscidae) z Wyżyny Lubelskiej - P. BUCZYŃSKI;
 • 328 Nowe stanowisko Lignyodes bischoffi (BLATCHLEY, 1916) [= Lignyodes slovaticus DlECKMANN, 1970] (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce oraz uwagi o jego biologii - B. STANIEC;
 • 329 Nowe stanowiska siedmiu ciekawych gatunków chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce - R. JASKUŁA, R. RUTA;
 • 330 Synanthedon mesiaeformis (HERRICH -SCHAFFER, 1846) (Lepidoptera: Sesiidae) gatunek nowy dla fauny Puszczy Białowieskiej - M. BĄKOWSKI, N. RYRHOLM;
 • 331 Nowe dane o występowaniu Megalodontesoidea (Hymenoptera: Symphyta) w wschodniej części Lubelszczyzny - część II - W. PlOTROWSKI s. 241

Kronika s. 255


Poznań 2013-02-27