Wiadomości Entomologiczne, 2004, Vol. XXIII

No. 1
  • Małgorzata SŁAWSKA, Andrzej SZEPTYCKI - Pierwogonki (Protura) borów sosnowych i torfowisk Równiny Charzykowskiej (Pojezierze Pomorskie). s5
  • Rafał RUTA, Paweł JAŁOSZYŃSKI, Szymon KONWERSKI - Nowe stanowiska gnilików (Coleoptera: Histeridae) w Polsce. Część 1. Onthophilinae - Dendrophilinae. s13
  • Andrzej LASOŃ - Epuraea (Epuraea) muehli REITTER, 1908 i Meligethes matronalis AUDISIO et SPORNRAFT, 1990 - nowe dla Polski gatunki chrząszczy oraz nowe dane o rozmieszczeniu Kateretidae i Nitidulidae (Coleoptera) w Polsce. s21
  • Antoni KUŚKA, Krzysztof WERSTAK, Jacek CHOBOTOW - Trzy gatunki Malthininae (Coleoptera: Cantharidae) - nowe dla fauny Polski. s29
  • Marek WANAT - Zjawisko rójki u Sphenophorus striatopunctatus (GOEZE, 1777) i Notaris granulipennis TOURNIER, 1874 (Coleoptera: Curculionidae). s35
  • Marek BĄKOWSKI, Marek HOŁOWIŃSKI - Synanthedon andrenaeformis (LASPEYRES, 1801), nowy dla fauny Polski gatunek przeziernika (Lepidoptera: Sesiidae). s39

Materiały metodyczne i przeglądowe
Janusz BRATKOWSKI, Jerzy WlLDE - Chów dziko żyjących pszczołowatych (Hymeno-ptera: Apoidea) - hobby ratujące je przed wyginięciem. s45

Materiały historiograficzne
Maciej SAPIEJEWSKI - Dr Witold Włodzimierz WIĘŹLAK (1955 - 1989) - wspomnienie w piętnastą rocznicę śmierci. 53

Krótkie doniesienia:
369 Współczesne stanowisko Cicindela arenaria viennensis SCHRANK, 1871 (Coleoptera: Carabidae) na Nizinie Sandomierskiej - R. ClEŚLAK; 370 Nowe stwierdzenia Dytiscus lapponicus GYLL. (Coleoptera: Dytiscidae) na Pobrzeżu Bałtyku i Pojezierzu Pomorskim - P. BUCZYŃSKI, A. ZAWAL; 371 Nowe odnotowania Platyscelis melas FlSCHER, 1824 (Colepotera: Tenebrionidae) w Polsce - R. ClEŚLAK; 372 Nowe stanowiska niektórych, krajowych gatunków chrząszczy z rodziny goleńczykowatych (Coleoptera: Eucnemidae) - A. BYK, J. BOROWSK1, L. BUCHHOLZ; 373 Nowe dane o występowaniu Phyllotreta christinae HEIKERTINGER, 1941 (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce - P. POCHEĆ; 374 Nowe stanowiska kilku gatunków Microlepidoptera (Oecophoridae, Depressariidae, Tortricidae) w Wieluniu (województwo łódzkie) - I. SZELĄG; 375 Nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków Microlepidoptera w Polsce - M. MLECZAK. s55

Kronika s61
Recenzje s52


No. 2
  • Marek PRZEWOŹNY - Nowe stanowiska kałużnic (Coleoptera: Hydrophiloidea) w Polsce. s69
  • Rafał RUTA, Paweł JAŁOSZYŃSKI, Szymon KONWERSKI - Nowe stanowiska gnilików (Coleoptera: Histeridae) w Polsce. Część 2.Abraeinae i Saprininae. s81
  • Bogdan WlŚNlOWSKl, Katarzyna SZCZEPKO - Trypoxylon fronticorne GUSSAKOVSKU, 1936 - nowy dla Polski gatunek grzebacza (Hymenoptera: Sphecidae). s89

Materiały metodyczne i przeglądowe
Paweł BUCZYŃSKI, Krzysztof LEWANDOWSKI - Długo badana "terra incognita" - stan wiedzy o ważkach (Odonata) pojezierzy północno-wschodniej Polski. s97

Krótkie doniesienia:
376 Stanowisko Glaphyra marmottani (BRISOUT) (Coleoptera: Cerambycidae) w okolicach Warszawy - M. WEŁNICKI; 377 Dryops anglicanus EDWARDS, 1909 (Coleoptera: Dryopidae) - nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej gatunek chrząszcza - Sz. KONWERSKI, M. PRZEWOŹNY; 378 Hygrotus (Coelambus) polonicus (AUBE, 1842) (Coleoptera: Dytiscidae) - nowe stanowisko rzadkiego chrząszcza w Polsce - M. PRZEWOŹNY, M. MlŁKOWSKl; 379 Nowe stanowiska Gnathoncus communis (MARSEUL, 1862) (Coleoptera: Histeridae) w Polsce - A. BYK, S. MAZUR; 380 Interesujące chrząszcze (Coleoptera) odłowione w okolicach Młynar (Pojezierze Mazurskie) - J. BOROWSKI, A. BYK, S. BYK; 381 Nowe stanowiska gatunków z rodzaju Gasteruption LATREILLE, 1796 (Hymenoptera: Gasteruptiidae) w Polsce - B. WlŚNlOWSKl; 382 Nowe stanowiska dwu gatunków z rodzaju Polistes LATREILLE, 1802 (Hymenoptera: Vespidae) w Polsce - B. WlŚNlOWSKl; 383 Nowe dla Polski gatunki kuczmanów (Diptera: Cer atop ogonidae) - R. SZADZIEWSKI, M. GWIZDALSKA, P. DOMINIAK. s113

Sylwetki entomologów
Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
2. Prof, dr hab. Lech BOROWIEC s121

Kronika s 127
Recenzje s 112


No. 3

Aleš DOLNÝ, Alicja MISZTA. Występowanie ważek (Odonata) w czeskiej i polskiej części Górnego Śląska.

Marek PRZEWOŹNY, Marek MIŁKOWSKI. Laccobius (Dimorpholaccobius) obscuratus ROTTENBERG, 1874 (Coleoptera: Hydrophilidae) w Polsce

Marek PRZEWOŹNY, Marek MIŁKOWSKI. Kałużnice (Coleoptera: Hydrophiloidea) i Hydraenidae (Coleoptera: Staphylinoidea) nowe dla Wyżyny Małopolskiej

Lech PIETRZAK, Stanisław CZACHOROWSKI. Stopień zagrożenia Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) w Polsce

Krótkie doniesienia:
384 Współczesne dane o występowaniu w Polsce Elater ferrugineus LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Elateridae). L. BUCHHOLZ, M. OSSOWSKA; 385 Aleochara spissicornis ERICHSON, 1839 (Coleoptera: Staphylinidae) na Wyżynie Lubelskiej. B. STANIEC; 386 Nowe stanowisko Phenacoccus phenacoccoides (KIRITSHENKO) (Hemiptera: Coccinea, Pseudococcoidae) w Polsce. P. GAZIŃSKA; 387 Nowe dane o występowaniu Semblis phalenoides (LINNAEUS, 1758) (Trichoptera: Phryganeidae) w Biebrzańskim Parku Narodowym. M. WANAT; 388 Buckleria paludum (ZELLER, 1839) (Lepidoptera: Pterophoridae) w Poleskim Parku Narodowym. K. PAŁKA; 389 Nowe stanowiska Argyresthia trifasciata (STAUDINGER, 1871) (Lepidoptera: Argyresthiidae). gatunku inwazyjnego na terenie Polski . A. MAZURKIEWICZ, K. PAŁKA; 390 Nowe stanowiska Chrysoclista linneella (CLERCK, 1759) i Spuleria flavicaput (HAWORTH, 1828) (Lepidoptera: Agonoxenidae) w Polsce . A. MAZURKIEWICZ, K. PAŁKA; 391 Nowe stanowiska Celypha woodiana (BARRETT, 1882) (Lepidoptera: Tortricidae) w Polsce. A. BARANOWSKI, D. WASILUK, T. BARAN; 392 Nowe stanowiska gatunków
z rodziny Pyralidae (Lepidoptera) we wschodniej Polsce. A. BARANOWSKI, D. WASILUK; 393 Nowe stanowiska Nemophora congruella (ZELLER, 1839) i Nemophora ochsenheimerella (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera: Adelidae) w Polsce. A. BARANOWSKI, T. BARAN

Sylwetki entomologów
Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 3. Prof. dr hab. Maciej MROCZKOWSKI

Kronika
Recenzje


No. 4

Andrzej ZAWAL, Paweł BUCZYŃSKI, Przemysław MROWIŃSKI. Ważki (Odonata) kilku drobnych zbiorników wodnych okolic Nowogardu (Pobrzeże Szczecińskie)

Marek PRZEWOŹNY, Krzysztof LUBECKI. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli wodnych chrząszczy (Coleoptera: Dytiscidae, Spercheidae, Hydrophilidae) w Polsce

Bolesław BURAKOWSKI. Larwa i postać dojrzała Anisoxya fuscula (ILLIGER, 1798) (Coleoptera: Melandryidae)

Justyna WIATER. Występowanie Sitona (Charagmus) gressorius (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) w Polsce

Krzysztof SZPILA, Tomasz KONEFAŁ. Besseria dimidiata (ZETTERSTEDT, 1844) (Diptera: Tachinidae) i jego żywiciel Menaccarus arenicola (SCHOLTZ, 1864) (Heteroptera:
Pentatomidae) - nowe stanowisko w Polsce

Krótkie doniesienia:
394 Nowe i rzadkie dla Wyżyny Lubelskiej gatunki stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) odłowione w Lublinie . R. .CIBIOR; 395 Interesujące gatunki żuków koprofagicznych (Coleoptera: Scarabaeoidea) na Wyżynie Małopolskiej. M. BIDAS; 396 Nowe stanowiska rzadkich w Polsce ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionidae). J. KANIA, J. WIATER, M. JANOSZEK; 397 Nowe stanowiska Hydatophylax infumatus (MAC LACHLAN, 1865) (Trichoptera: Limnephilidae) w południowo-wschodniej Polsce. E. SERAFIN; 398 Nowe dane o Euchromius ocellea (HAWORTH, 1811) (Lepidoptera: Pyralidae) w Polsce. A. BARANOWSKI, D. WASILUK, T. BARAN

Kronika
Recenzje


Poznań 2013-02-27