Wiadomości Entomologiczne, 1996, Vol. XV


No.1

 • Buczynski P., 1996: Nowe stanowiska wazek (Odonata) ze wschodniej czesci Wyzyny Lubelskiej, Wiad. Entomol., 15, 1: 5-11
 • Smolenski M., 1996: Kolekcja M. Klapacza - Coleoptera - Staphylinidae. Czesc II, Wiad. Entomol., 15, 1: 13-21
 • Staniec B., 1996: Materialy do poznania kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) Wyzyny Lubelskiej. Czesc II, Wiad. Entomol., 15, 1: 23-29
 • Wanat M., Szypula J., 1996: Uwagi o kilku gatunkach Apionidae (Coleoptera) z Polski, Wiad. Entomol., 15, 1: 31-36
 • Kowalczyk J. K., 1996: Nowe stanowiska interesujacych gatunkow Eumenidae (Hymenoptera, Vespoidea) w srodkowej Polsce, Wiad. Entomol., 15, 1: 37-42
 • Bakowski M., 1996: Przezierniki (Lepidoptera, Sessidae) zbiorowisk kserotermicznych krainy Miechowsko-Sandomierskiej, Wiad. Entomol., 15, 1: 43-50
 • Bakowski M., Holowinski M., 1996: Chamaesphecia hungarica (Tomala, 1901), nowy dla fauny Polski gatunek przeziernika (Lepidoptera, Sessidae), Wiad. Entomol., 15, 1: 51-54

KROTKIE DONIESIENIA

 • Staniec B., 1996: Kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) nowe dla Roztocza, Wiad. Entomol., 15, 1: 55-56
 • Borowiec L., 1996: Chrzaszcze (Coleoptera) nowe dla Wyzyny Lubelskiej, Wiad. Entomol., 15, 1: 57
 • Majewski T., 1996: Nowe stanowisko Holoparamecus caularum Aube, 1843 (Coleoptera, Merophysiidae) w Polsce, Wiad. Entomol., 15, 1: 57
 • Sienkiewicz P., 1996: Nowe stanowisko chrzaszcza Gnatocerus cornutus (Fabricius, 1798) (Coleoptera, Tenebrionidae) na Pojezierzu Pomorskim, Wiad. Entomol., 15, 1: 58
 • Borowiec L., 1996: Altica longicollis (Allard, 1860) (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) w Polsce, Wiad. Entomol., 15, 1: 58
 • Kubasik W., Rybska E., Walczak U., 1996: Uwagi o motylach dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera) Beskidu Niskiego, Wiad. Entomol., 15, 1: 59
 • Buszko J., 1996: O wystepowaniu Elachista nolckeni Sulcs (Lepidoptera, Elachistidae) w Polsce, Wiad. Entomol., 15, 1: 59
 • Nowacki J., 1996: Nowe stanowisko Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce, Wiad. Entomol., 15, 1: 60
 • Nowacki J., Sosinski J., 1996: Nowe stanowisko Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce, Wiad. Entomol., 15, 1: 60

No. 2

 • Gorski R., Romankow W., 1996: Przeglad badan nad wystepowaniem, biologia i szkodliwoscia zmiennika lucernowca Lygus rugulipennis Poppius, 1911 (Heteroptera, Miridae), Wiad. Entomol., 15, 2: 69-75
 • Staniec B., Galka J., 1996: Lathrobium furcatum Czwalina, 1888 (Coleoptera, Staphylinidae) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel kusakowatych, Wiad. Entomol., 15, 2: 77-80
 • Melke A., 1996: Nowe dla fauny Polski gatunki kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae), Wiad. Entomol., 15, 2: 81-84
 • Maciejewski K.H., 1996: Badania nad chrzaszczami (Coleoptera) Puszczy Boreckiej. Czesc III. Nadrodzina zukow (Scarabaeoidea), Wiad. Entomol., 15, 2: 85-88
 • Petryszak B., 1996: Perapion lemoroi (Brisout, 1880), nowy dla fauny Polski gatunek Apionidae (Coleoptera), Wiad. Entomol., 15, 2: 89-92
 • Petryszak B., Skalski T., Holly M., 1996: Rzadkie gatunki ryjkowcow (Coleoptera, Curculionidae) z Gor Sanocko-Turczanskich, Wiad. Entomol., 15, 2: 93-96
 • Pawlikowski T., Oledzka I., 1996: Atrakcyjnosc srodowisk miejskich dla trzmieli (Hymenoptera, Apidae) na obszarze Torunia, Wiad. Entomol., 15, 2: 97-103
 • Buszko J., Junnilainen J., Kaitila J.-P., Nowacki J., Nupponen K., Palka K., 1996: Nowe i rzadko spotykane w Polsce motyle (Lepidoptera) stwierdzone w poludniowo-wschodniej czesci kraju, Wiad. Entomol., 15, 2: 105-115
 • Mazur A., 1996: MATERIALY HISTORIOGRAFICZNE: Gustaw Adolf Lohse (1910-1994), Wiad. Entomol., 15, 2: 117-118

KROTKIE DONIESIENIA

 • Maciejewski K.H., 1996: Badania nad chrzaszczami (Coleoptera) Puszczy Boreckiej. Czesc II. Omarlicowate (Silphidae), Wiad. Entomol., 15, 2: 119
 • Borowski J., Sliwinski Z., 1996: Nowe stanowiska niektorych gatunkow chrzaszczy z nadrodziny Bostrichoidea (Coleoptera), Wiad. Entomol., 15, 2: 120
 • Bunalski M., 1996: Omaloplia nigromarginata (Herbst, 1785) (Coleoptera, Melolonthidae) w Polsce, Wiad. Entomol., 15, 2: 121
 • Dedynski A., 1996: Nowe stanowiska trzech gatunkow miernikowcow (Lepidoptera, Geometridae) w Polsce, Wiad. Entomol., 15, 2: 122
 • Sosinski J., 1996: Nowe stanowiska Dyscia fagaria (Thunberg, 1784) (Lepidoptera, Geometridae) w Polsce, Wiad. Entomol., 15, 2: 122
 • Kubasik W., Rybska E., Walczak U., 1996: Nowe stanowiska interesujacych gatunkow motyli dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera), Wiad. Entomol., 15, 2: 123
 • Walczak U., 1996: Interesujace gatunki motyli dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera) z Wielkopolski, Wiad. Entomol., 15, 2: 124
 • Nowacki J., Sliwa W., 1996: Nowe stanowisko Euxoa vitta (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce, Wiad. Entomol., 15, 2: 124
 • Kowalczyk J.K., 1996: Nowe stanowiska interesujacych gatunkow muchowek (Diptera) w Polsce, Wiad. Entomol., 15, 2: 125-127

Poznań 2012-01-11