Wiadomości Entomologiczne, 1997, Vol. XVI
No. 1

Od Redakcji s. 5

 • Andrzej LASOŃ - Nowe stanowiska chrząszczy z rodzin Kateretidae i Nilidulidae (Coleoptera) na Podlasiu s. 7
 • Jerzy M. GUTOWSKI, Jacek HILSZCZAŃSKI - Phymatodes (Reitteroderus) pusillus (FABRICIUS, 1787)(Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce s. 11
 • Jacek ŁĘTOWSKI, Bernard STANIEC - Materiały da poznania Attelabidae i Curculionidae (Coleoptera) wschodniej Polski s. 21
 • Tadeusz PAWLIKOWSKI - Materiały do studiów nad strukturą zespołów żądtówek (Hymenoptera: Aculeata) Polski. 8. Osy społeczne (Vespinae) polskich Tatr s. 29
 • Edward BARANIAK, Tomasz RYNARZEWSKI - Aethes williana (BRACHM, 1791) (Lepidoptera: Tortricidae: Cochylini), gatunek nowy dla fauny Polski s. 35
 • Janusz NOWACKI - Autographa buraetica (STAUDINGER, 1892) nowy dla fauny Polski przedstawiciel sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) s. 39

Materiały metodyczne i przeglądowe: Jacek HILSZCZAŃSKI - Parazytoidy z nadrodziny Ichneumonoidea (Hymenoptera) związane z kambio- i ksylofagicznymi chrząszczami (Coleoptera) - studium przeglądowo-metodyczne s. 43

Krótkie doniesienia: 172 Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) ze Wzgórz Trzebnickich - J. A. LIS, B. LIS; 173 Nowe stanowisko Harpalus (Pseudophonus) rufipes (DE GEER) (Coleoptera: Carabidae) w Bieszczadach - M. WOLENDER; 174 Cidnopus ruzenae (LAIBNER, 1977) (Coleoptera: Elateridae), gatunek nowy dla fauny Polski - L. BOROWIEC; 175 Nowe stanowiska żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) rzadko spotykanych w Polsce - J. K. KOWALCZYK; 176 Uwagi o niektórych gatunkach żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) otuliny Tatrzańskiego Parku Narodowego - S, KNUTELSKI; 177 Nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków Microlepidoptera w Polsce - T BARAN; 178 Nowe dane o roślinach pokarmowych Scythris cicadella (ZELLER, 1839) (Lepidoptera: Scythrididae) - T. BARAN; 179 O występowaniu Yigoga signifera (DEN. et SCHIFF.) (Lepidoptera: Noctuidae) na terenie wschodniej Polski -J. NOWACKI, M. HOŁOWIŃSKI, D. WASILUK; 180 Nowe stanowiska interesujących gatunków sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) w zachodniej Polsce - J. NOWACKI, E. FUGLEWICZ, S. FUGLEWICZ; 181 Nowe stanowiska rzadkich motyli (Lepidoptera) w Polsce- E. BARANIAK, U, WALCZAK s. 51

Kronika s.59
Recenzje s. 20, 38


No. 2
 • Grzegorz PAŚNIK - Interesujące i rzadkie dla fauny krajowej gatunki kusakowatych (Coleoplera: Staphylinidae) s. 69
 • Andrzej LASOŃ. Josef JELINEK - Meligethes kraatzi REITTER, 1871 (Coleoptera: Nitidulidae: Meligethinae), gatunek nowy dla fauny Polski s. 75
 • Tomasz MAJEWSKI - Corticaria orbicollis MANNERHEIM, 1852 (Coleoptera: Latridiidae) - nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza s. 79
 • Milan SLÁMA, Jerzy M. GUTOWSKI - Xylotrechus capricornis (GEBLER, 1830) (Coleoptera: Cerambycidae) - gatunek nowy dla polskiej i czeskiej fauny s. 83
 • Bogusław PETRYSZAK, Paweł DĄBEK - Lignyodes uniformis DESBROCHERS, 1894 nowy dla fauny Polski oraz inne interesująca gatunki Apionidae i Curculionidae (Coleoptera) z południowej i południowo-wschodniej części kraju s. 99
 • Zbigniew W. CZERNIAKOWSKI - Występowanie Polydrusus inustus GERM. (Coleoptera: Curculionidae) w okolicach Rzeszowa s. 103
 • Marek BĄKOWSKI, Marek HOŁOWIŃSKI - Przezierniki (Lepidoptera: Sesiidae) południowo-wschodniej części Polesia Lubelskiego s. 107

Krótkie doniesienia: 182 Polysarcus denticauda (CHARPENTIER, 1825) - nowy w faunie Polski gatunek pasikonika (Orthoptera: Tettigonioidea: Phaneropteridae) - M. WANAT, P. BlAŁOOKI; 183 Długo skrzydła forma Metrioptera roeseli var. diluta (CHARPENTIER, 1825) (Orthoptera: Tettigoniidae) na Słowińskim Wybrzeżu Bałtyku - S. GROBELNY. P. TRYJANOWSKI; 184 Nowe stanowiska Pocadius adustus REITTER, 1888 (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce - K. H- MACIEJEWSKI; 185 Donacinae (Coleoptera: Chrysomelidae) zebrane w Poleskim Parku Narodowym - E. PIETRYKOWSKA, B. STANIEC; 186 Stanowisko Dytiscus iulissimus LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) w Wielkopolskim Parku Narodowym - S. CERBIN; 187 Attelabidae, Apionidae i Curculionidae (Coleoptera) nowe dla Kotliny Sandomierskiej - B. PETRYSZAK, P. DĄBEK; 188 Bogatkowate (Coleopiera: Buprestidae) nowe dla Gór Świętokrzyskich - M. BIDAS: 189 Nowe stanowiska Synanthedon stomoxyformis (HÜBNER, 1790) (Lepidoptera: Sesiidae) w Polsce - M. BĄKOWSKI; 190 Nowe dane o występowaniu Scythrididae (Lepidoptera) we wschodniej Polsce - T. RYNARZEWSKI; 191 Nowe stanowisko Sorhagenia lophyrella (DOUGLAS, 1846) (Lepidoptera: Cosmopierigidae) w Polsce - T. BARAN; 192 Uwagi o interesujących gatunkach Depressariinae (Lepidoptera: Oecophoridae) złowionych w Wielkopolskim Parku Narodowym - E. BARANIAK; 193 Nowe znalezisko Cucullia praecana EVERSMANN, 1844 (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce - A. OLEKSA; 194 Inleresujące gatunki motyli dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera) z Beskidu Niskiego - W. KUBASIK, E. RYBSKA s. 115

Kronika s. 125
Recenzje s. 78, 98


No. 3-4
 • STANISŁAW SZAFRANIEC - Nowe dla Babiej Góry gatunki chrząszczy (Coleoptera). II s. 135
 • TADEUSZ WOJAS - Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) rezerwatu leśno-stepowego w Bielinku nad Odrą i jego okolic s. 143
 • GRZEGORZ PAŚNIK- Bryoporus multipunctus HAMPE, 1867 (Coleoptera: Staphyłinidae: Tachyporinae), nowy dla fauny Polski przedstawiciel chrząszczy s. 155
 • MIECZYSŁAW MAZUR - Rozmieszczenie i pochodzenie Dorcadion scopoli (HERBST, 1784) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce s. 157
 • BOGUSŁAW PETRYSZAK- JAN FREMUTH - Mogulones curvistriatus (SCHULTZE, 1897), nowy dla fauny Polski gatunek ryjkowca (Coleoptera: Curculionidae) s. 163
 • TADEUSZ PAWLIKOWSKI, BARBARA KOWALEWSKA - Atrakcyjność środowisk krawędziowych dla pszczół (Hymenoptera: Apoidea) na Zboczach Płutowskich koło Chełmna s. 165
 • JANUSZ NOWACKI - Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) Karkonoszy Polskich s. 177
 • ADAM MALKIEWICZ - Cyclophora puppillaria (HÜBNER, 1799) (Lepidoptera: Geometridae) - nowy element śródziemnomorski w faunie Polski s. 189
 • BARBARA MARCINIAK - Uwagi o fenologii koszówek (Lepidoptera: Psychidae) na obszarze Polski s. 195

Materiały metodyczne i przeglądowe: WIT CHMIELEWSKI - Roztocze (Acarina) występujące, na pszczołach społecznych (Hymenoptera: Apidae:Apinae,Bombinae) s. 201

Materiały historiograficzne: TADEUSZ PUSZKAR - Doc.dr hab. Sergiusz RIABININ (1918-1997) s. 217

Krótkie doniesienia: 195 Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) nowe dla Wyżyny Lubelskiej - B. STANIEC; 196 Aulonogyrus concinnus (KLUG, 1834) - nowy dla Wyżyny Lubelskiej gatunek krętakowatych (Coleoptera: Gyrinidae) - P. BUCZYŃSKI; 197 Eusphalerum anale (ERICHSON, 1840) i E. primulae (STEPHENS, 1834) - nowe dla Gór Świętokrzyskich gatunki kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) - T. WOJAS; 198 Informacje o występowaniu w Poznaniu Cybocephalus politus (GYLLENHAL, 1813) i Cybocephalus fodori ENDRÓDY-YOUNGA, 1965 (Coleoptera: Cybocephalidae) - T. MINGYI, M. BUNALSKI; 199 Żukowate (Coleoptera: Scarabaeidae) nowe dla Gór Świętokrzyskich - M. BIDAS; 200 Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) nowe dla Gór Świętokrzyskich - M. BIDAS; 201 Nowe stanowiska Chamaesphecia leucopsiformis (ESPER, 1800) (Lepidoptera: Sesiidae) w Polsce - M. BĄKOWSKI; 202 Nowe stanowiska rzadkich gatunków Gelechiidae (Lepidoptera) w Polsce - T. BARAN; 203 Nowe stanowiska rzadkich gatunków sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) z zachodniej Polski - J. NOWACKI, J. SOSIŃSKI; 204 Nowe stanowiska niektórych rzadkich gatunków motyli (Lepidoptera) w Wielkopolsce - J. SOSIŃSKI, W. ŚLIWA s. 227

Kronika s. 237
Recenzje s.141


Poznań 2013-02-27