Wiadomości Entomologiczne, 1999, Vol. XVIII

No. 1

 • Andrzej MELKE - Nowe dane o rozmieszczeniu przedstawicieli rodzaju Omalium GRAVENHORST (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce s. 5
 • Paweł BUCZYŃSKI - Elophorus micans FALD, 1835 - nowy dla fauny Polski przedstawiciel Hydraenidae (Coleaptera: Hydrophiloidea) s. 9
 • Jerzy M. GUTOWSKI, Marek HOŁOWIŃSKI, Wiesław PIOTROWSKI, Robert ROZWAŁKA - Nowe i rzadkie gatunki kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) na Roztoczu, Wyżynie Lubelskiej i Podlasiu s. 11
 • Adam MALKIEWICZ - Dwa nowe dla Polski gatunki miernikowców (Lepidoptera: Geometridae) z Tatr s. 23
 • Justyna RAFA, Tadeusz PAWLIKOWSKI - Hylaeus (Lambdopsis) euryscapus FÖRSTER, 1871 - nowy dla fauny Polski przedstawiciel pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) s. 29
 • Tadeusz BARCZAK, Janina BENNEWICZ, Grzegorz KACZOROWSKI, Amelia DĘBEK - JANKOWSKA - Pasożytnicze błonkówki (Hymenoptera - Parasitica) stowarzyszone z mszycami - Aphidodea (Homoptera) w zaroślach śródpolnych s. 33
 • Krzysztof SZPILA - Muchówki wyższe (Diptera: Calyptrata) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. I. Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae s. 41

Krótkie doniesienia: 224 Materiały do poznania Steninae (Coleoptera: Staphylinidae) torfowisk wschodniej Polski - B. STANIEC; 225 O parazytoidach (Hymenoptera: Eulophidae) wyhodowanych z wyrośli i min na liściach grabu Carpinus betulus L. - M. SKRZYPCZYŃSKA; 226 Nowe i rzadkie dla Polski gatunki z rodzaju Leiodes LATREILLE, 1896 (Coleoptera: Leiodidae) - L. BOROWIEC, J. COOTER; 227 Nowe stanowisko Sympetrum fonscolombii (SÉLYS, 1840) (Odonata: Libellulidae) na Pojezierzu Pomorskim - P. BUCZYŃSKI, S. CZACHOROWSKI; 228 Nowe stanowiska rzadkich gatunków Gracillariidae (Lepidoptera) w południowo-wschodniej Polsce - A. MAZURKIEWICZ; 229 O występowaniu Chloroclysta infuscata (TENGSTRÖM, 1869) (Lepidoptera: Geometridae) w Białowieskim Parku Narodowym - A. MALKIEWICZ; 230 Nowe dla Roztocza gatunki sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) - A. KOKOT; 231 Ciekawe gatunki motyli (Lepidoptera) z Obniżenia Scinawskiego (Dolina Odry) - A. MALKIEWICZ, M. MARZEC; 232 Eucarta virgo (TREIT.) (Lepidoptera: Noctuidae) na Ziemi Chełmińskiej (północno-wschodnia Polska) - Sz. KRAWCZYK s. 53

Kronika s. 61
Polemiki s. 39
Recenzje s. 51
Komunikaty s. 8


No. 2

 • Roman KRÓLIK - Rhopalodontus strandi LOHSE, 1969 i Cis hanseni STRAND, 1965 - nowe dla fauny Polski gatunki chrząszczy oraz nowe dane o rozmieszczeniu i ekologii kilkudziesięciu innych gatunków z rodziny Ciidae (Coleoptera) s. 69
 • Hanna PIEKARSKA-BONIECKA - Pimplinae i Diacritinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) wybranych środowisk krajobrazu rolniczego okolic Poznania. Część l s. 77
 • Krzysztof FRĄCKIEL - Motyle dzienne (Lepidoptera. Papilionoidea, Hesperioidea) Biebrzańskiego Parku Narodowego s. 85
 • Marek HOŁOWIŃSKI, Marek MIŁKOWSKI - Synanthedon loranthi (KRALIČEK, 1966), nowy dla Polski gatunek przeziernika (Lepidoptera: Sesiidae) s. 99
 • Marek R. MACHNIKOWSKI - Zmiany w faunie motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) w zachodniej części Bydgoszczy w latach 1975 - 1998 s. 103
 • Krzysztof SZPILA - Muchówki wyższe (Diptera: Catyptrata) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. II. Tachinidae s. 111
 • Wanda WINIARSKA - Występowanie płozka marchwiaczka, Depressaria pastinacella (DUP.) (Lepidoptera: Oecophoridae) i jego parazytoida, Litomastix kriechbaumeri MAYR (Hymenoptera: Encyrtidae) na dzikim pasternaku s. 121

Krótkie doniesienia: 233 Ciekawsze chrząszcze (Coleoptera) odłowione w rezerwacie dębowym "Zimna Woda" w Rogowie - J. BOROWSKI, C. KIESZEK; 234 Nowe stanowisko Eupithecia cxtremala (FABRICIUS, 1787) (Lepidoptera: Geometridae) w Polsce - A. KOKOT, D. WASILUK; 235 Nowe stanowiska niektórych rzadkich gatunków motyli (Lepidoptera) w Puszczy Sandomierskiej -K. KATA s. 125

Kronika s. 129
Recenzje s. 110


No. 3

 • Barbara WILKANIEC - Występowanie mszyc (Homoptera: Aphidodea) w zadrzewieniach i zakrzewieniach śródmiejskich Poznania s. 135
 • Andrzej MELKE, Konrad H. MACIEJEWSKI - Badania nad chrząszczami (Coleoptera) Puszczy Boreckiej. Gzęść V. Kusakowate (Staphylinidae) s. 143
 • Tomasz BLAIK - Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) wybranych zbiorowisk roślinnych zachodniej części Równiny Opolskiej s. 153
 • Stoyan BESHKOV, Janusz NOWACKI, Krzysztof PAŁKA - Materiaiy do poznania rozsiedlenia Macrolepidoptera w Bułgarii s. 169

Krótkie doniesienia: 236 Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) odłowione w pułapki świetlne na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i w okolicy (wschodnia Polska) - P. SIENKIEWICZ; 237 Nowe stanowiska niektórych krajowych gatunków chrząszczy z grupy Scarabaeidae pleurosticti (Coleoptera: Scarabaeidae) - A. BYK; 238 Oxythyrea funesta (PODA, 1761) (Coleoptera: Scarabaeoidea) na Pojezierzu Pomorskim - M. BUNALSKI; 239 Trichius zonatus GERMAR, 1831 (Coleoptera: Scarabaeoidea) - nowe stanowiska rzadkiego chrząszcza w Polsce - M. PRZEWOŹNY s. 187

Kronika s. 191
Recenzje s. 152,168


No. 4

 • Andrzej MELKE, Bernard STANIEC - Materiały do poznania Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) wschodniej Polski s. 199
 • Marcin SMOLEŃSKI - Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) borów bażynowych (Empetro-nigri Pinetum) Mierzei Łebskiej w Słowińskim Parku Narodowym s. 207
 • Robert ROSSA - Uwagi o kistnikowatych (Coleoptera: Byturidae) Europy s. 223
 • Stanisław KNUTELSKI - Materiały do poznania fauny z nadrodziny ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) Tatr Polskich s. 233
 • Justyna HIRSCH - Nieprawidłowości w użyłkowaniu skrzydeł u przedstawicieli pszczoły Melecta punctata (FABR.) (Hymenoptera: Apoidea) s. 243
 • Józef RAZOWSKI, Stanisław K. WIĄCKOWSKI - Przyczynek do znajomości męczelkowatych (Hymenoptera: Braconidae), parazytoidów motyli (Lepidoptera) s. 247

Krótkie doniesienia: 240 Nowe stanowiska kilku chrząszczy z rodzin Bruchidae i Chrysomelidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) w Polsce - L. BOROWIEC; 241 Nowe stanowiska dwóch rzadkich gatunków z rodzaju Aegialia LATREILLE, 1807 (Coleoptera: Scarabaeoidea) - M. BUNALSKI s. 251

Kronika s. 253
Recenzje s. 245


Poznań 2013-02-27