POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE - ZARZĄD GŁÓWNY

Siedziba Zarządu:

60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
tel. 61-848-7902, 61-848-7919
e-mail: ptent@up.poznan.pl


SKŁAD ZARZĄDU:

 Prezes PTE

 

dr hab. Paweł Sienkiewicz 

Wiceprezesi

 

prof. dr hab. Janusz Nowacki
dr hab. Tomasz Pyrcz

Sekretarz generalny

 

dr hab. Beata Borowiak-Sobkowiak

Skarbnik

 

dr Rafał Ruta

Bibliotekarz

 

dr hab. Marek Bunalski

Członkowie

 

dr hab. Katarzyna Golan
dr hab. Dawid Marczak
dr Miłosz Mazur
dr hab. Barbara Osiadacz
dr hab. Agnieszka Soszyńska-Maj
dr inż. Karol Szawaryn


Główna Komisja Rewizyjna:    
Przewodnicząca
  dr hab. Roma Durak
Członkowie
  dr hab. Paweł Buczyński
dr Roland Dobosz
prof. dr hab. Krzysztof Szpila
dr inż. Roman Wąsala

Sąd Polubowny:    
Przewodniczący
  dr inż. Lech Buchholz
Członkowie
  dr hab. Tadeusz Barczak
dr Łukasz Przybyłowicz
prof. dr hab. Ryszard Szadziewski
dr Andrzej Woźnica


Poznań 2021-04-28