Strona główna Kontakt

Polskie Towarzystwo Łąkarskie


 

Aktualności O nas Konferencje Działalność Publikacje Historia Galeria Wyszukaj

Powstanie stowarzyszenia
i zakres jego działania

Polskie Towarzystwo Łąkarskie (Polish Grassland Society) – ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe powołane do życia 25 kwietnia 1994 roku, zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu 16 sierpnia 1994 roku.


Statut PTŁ

Dokument ten uchwalony podczas Walnego Zebrania Członków PTŁ w dniu 21.04.1995 reguluje działalność stowarzyszenia.

Stwierdzenie znajdujące się w preambule statutu oddaje w formie najkrótszej i zarazem najpełniejszej motywy powołania stowarzyszenia:
„Łąkarze polscy pomni zasług i ofiarnej pracy Współtwórców Zakładu Uprawy Torfowisk w Sarnach, Stacji Uprawy Torfowisk Politechniki Lwowskiej w Dublanach, Stowarzyszenia Łąkarzy oraz wielu Łąkarzy oddanych sprawie łąkarstwa na Ziemiach Polskich, przypominają działalność wielu pokoleń Łąkarzy, wśród nich Inżyniera Stefana Mataszewskiego a przede wszystkim Profesora Edwarda Ralskiego zamordowanego w Katyniu. Przekonani, że użytki zielone stanowią naturalne bogactwo Kraju powołują Polskie Towarzystwo Łąkarskie”.

Przedmiotem zainteresowania towarzystwa, jak stanowi statut, jest stan i kierunki rozwoju łąkarstwa w powiązaniu z całokształtem rozwoju gospodarki rolnej. Celem towarzystwa jest współdziałanie w rozwoju nauki, popularyzacja i promowanie wiedzy łąkarskiej wśród praktyki rolniczej oraz rozwijanie zainteresowań naukowych jego członków. Cele te towarzystwo realizuje poprzez wieloraką działalność, a zwłaszcza organizowanie naukowych konferencji, sesji i seminariów, odczytów i wykładów oraz innych form szerokiego upowszechniania nauki w odniesieniu do nowoczesnej gospodarki łąkowej.


Informacje kontaktowe

Telefon  061 848 74 12
Faks  061 848 74 24
Adres pocztowy  ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań
Poczta elektroniczna

Informacje ogólne: pgolinsk@au.poznan.pl
Webmaster: garmond@o2.pl

Wyślij pocztę do garmond@o2.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2020 Polskie Towarzystwo Łąkarskie
Ostatnia modyfikacja: 2020-02-13 15:03:43