Łukasz Mendyk

Łukasz Mendyk

dr

adiunkt

tel. 846-6710 e-mail: lukasz.mendyk@up.poznan.pl, pokój 410

Zajęcia dydaktyczne

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • Gleboznawstwo z geochemią, zajęcia laboratoryjne i terenowe, I stopień, studia stacjonarne;
 • Podstawy geologii i hydrogeologii, wykład, I stopień, studia stacjonarne;
 • Pracownia dyplomowa: Techniki ochrony i odnowy gleb,  I stopień, studia stacjonarne;
 • Seminarium: Techniki ochrony i odnowy gleb,  I stopień, studia stacjonarne;
 • Materiały macierzyste gleb, wykład oraz zajęcia laboratoryjne i terenowe, II stopień, studia stacjonarne;
 • Gleba w środowisku – moduł: materiały macierzyste gleb, wykład oraz zajęcia laboratoryjne i terenowe, II stopień, studia stacjonarne;
 • Degradacja gleb, zajęcia laboratoryjne i terenowe, II stopień, studia stacjonarne;
 • Seminarium dyplomowe, zajęcia laboratoryjne, I i II stopień, studia stacjonarne;
 • Pracownia dyplomowa i przygotowanie pracy magisterskiej, II stopień, studia stacjonarne;

 

 

KIERUNEK ROLNICTWO:

 • Gleboznawstwo, zajęcia laboratoryjne i terenowe, I stopień, studia stacjonarne;

 

KIERUNEK INŻYNIERIA ROLNICZA:

 • Podstawy gleboznawstwa, zajęcia laboratoryjne, I stopień, studia stacjonarne;
 • Podstawy gleboznawstwa, zajęcia laboratoryjne, I stopień, studia niestacjonarne;

 

KIERUNEK EKOENERGETYKA:

 • Podstawy geologii i gleboznawstwa, zajęcia laboratoryjne i terenowe, I stopień, studia stacjonarne;
 • Podstawy geologii i gleboznawstwa, zajęcia laboratoryjne i terenowe, I stopień, studia niestacjonarne;

 

KIERUNEK ZOOTECHNIKA:

 • Gleboznawstwo z elementami nawożenia, zajęcia laboratoryjne, I stopień, studia stacjonarne;

STUDIA PODYPLOMOWE - Ochrona Różnorodności Biologicznej i Zarządzanie Środowiskiem:

 • - Bilanse wodne i monitoring suszy - wykład

Kariera naukowa / zainteresowania

Data i miejsce urodzenia:

 • 01 grudnia 1988 w Poznaniu.

 

Zatrudnienie:

 • Od października 2017 roku: adiunkt w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 • 10.2016 – 09.2017: asystent w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Wykształcenie:

 • 2012-2016 – Studia doktoranckie w dziedzinie nauk o ziemi, w zakresie geografii, praca doktorska pt.: Wpływ antropopresji na ewolucję pokrywy glebowej w obrębie niecek dawnych stawów młyńskich i ich otoczenia na obszarze ziemi chełmińskiej – praca obroniona w czerwcu 2017;
 • 2010-2012 – Studia magisterskie, na kierunku geografia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Specjalność: geografia fizyczna i geoinformacja, praca magisterska pt.: Ewolucja gleb w wyniku zanikania jezior na Pojezierzu Brodnickim w świetle badań gleboznawczych i interpretacji zdjęć lotniczych;
 • 2007-2010 – Studia I stopnia licencjackie, na kierunku geografia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • 2004-2007 - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie.

 

Zainteresowania naukowe:

 • Ewolucja pokrywy glebowej w zlewniach zanikających jezior.
 • Wpływ antropopresji na ewolucję pokrywy glebowej w obrębie niecek dawnych stawów młyńskich i ich najbliższego otoczenia.
 • Geneza i klasyfikacja gleb wykształconych z osadów limnowych i mułowych.
 • Wpływ wieloletniej monokultury zboża i lucerny na ilość i skład jakościowy próchnicy gleb wykształconych na gruntach pogórniczych.

 

 

 

Projekty badawcze i dydaktyczne:

 • 2019-2022 - Projekt Share Your Soils  - SYStem (ERASMUS+ Programme STRATEGIC PARTNERSHIPS 2019-1-PL01-KA203-065101) realizowany przez konsorcjum skupiające specjalistów z 10 uniwersytetów z 8 krajów (Czech, Estonii, Węgier, Włoch, Łotwy, Polski, Słowenii i Hiszpanii) posiadających doświadczenie badawcze i dydaktyczne w zakresie zagadnień z zakresu gleboznawstwa w różnych regionach Europy. Celem SYStemu jest stworzenie edutainmentowych mediów społecznościowych dedykowanych opisowi i klasyfikacji gleb wg. międzynarodowej klasyfikacji WRB. Głównym narzędziem stworzonym w ramach projektu będzie aplikacja mobilna do przesyłania zdjęć profilu gleby z opisem i geolokalizacją oraz propozycją klasyfikacji – koordynator lokalny.
 • 2014-2015 - Projekt realizowany w ramach rozprawy doktorskiej przy współpracy z firmą QUERCUS – BIURO USŁUG EKOLOGICZNYCH I LEŚNYCH. Badania częściowo finansowane ze środków projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów, V edycja” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego UE – kierownik/wykonawca.
 • 2013-2012 - Visegrad Fund Research Project – „VALIDATION OF THE CENTRAL EUROPEAN SOIL DATABASE”, International Visegrad Fund’s Strategic Grant No. 312210072. 09.2012-08.2013, Węgry, Słowacja, Polska, Czechy – wykonawca.

Realizacja 2 grantów badawczych związanych z tematem pracy doktorskiej (wpływ antropopresji na pokrywę glebową w najbliższym otoczeniu dawnych młynów wodnych na obszarze ziemi chełmińskiej): Grant UMK 1908-G (rok 2014) oraz 1697-G (rok 2013) – kierownik/wykonawca.

 

Redakcja tematyczna czasopism naukowych:

 • Soil Science Annual - od roku 2019.

Ważniejsze publikacje z ostatnich lat

(pełna lista dostępna pod adresem: https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Mendyk)

 

 • Mendyk, Ł., Hulisz, P., Świtoniak, M., Kalisz, B., Spychalski, W. (2020). Human activity in the surroundings of a former mill pond (Turznice, N Poland): implications for soil classification and environmental hazard assessment. Soil Science Annual 71(4), 371-381.
 • Kabała, C., Charzyński, P., Chodorowski, J., Drewnik, M.,  Glina, B., Greinert, A., Hulisz, P., Jankowski, M., Jonczak, J., Łabaz, B., Łachacz, A., Marzec, M., Mazurek, R., Mendyk, Ł., Musiał, P., Musielok, Ł., Smreczak, B., Sowiński, P., Świtoniak M., Uzarowicz, Ł., Waroszewski, J. (2019). Systematyka gleb Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Wrocław – Warszawa, ss. 292.
 • Kabała, C., Charzyński, P., Chodorowski, J., Drewnik, M.,  Glina, B., Greinert, A., Hulisz, P., Jankowski, M., Jonczak, J., Łabaz, B., Łachacz, A., Marzec, M., Mendyk, Ł., Musiał, P., Musielok, Ł., Smreczak, B., Sowiński, P., Świtoniak M., Uzarowicz, Ł., Waroszewski, J. (2019). Polish Soil Classification, –principles, classification scheme and correlations. Soil Science Annual, 70(2), 71-97.
 • Glina, B., Piernik, A., Hulisz, P., Mendyk, Ł., Tomaszewska, K., Podlaska, M., Bogacz, A. & Spychalski, W. (2019). Water or soil—What is the dominant driver controlling the vegetation pattern of degraded shallow mountain peatlands?. Land Degradation & Development, 30(12), 1437-1448.
 • Glina, B., Gajewski, P., Mendyk, Ł., Zawieja, B., & Kaczmarek, Z. (2019). Recent changes in soil properties and carbon stocks in fen peatlands adjacent to open‐pit lignite mines. Land Degradation & Development, 30(18), 2371-2380.
 • Šimanský, V., Juriga, M., & Mendyk, Ł. (2019). Slope position and management practices as factors influencing selected properties of topsoil. Soil Science Annual, 70(2), 137-146.
 • Świtoniak, M., Kabała, C., Karklins, A., Charzyńsk,i P., Hulisz, P., Mendyk, Ł., Michalski, A., Novak, T.J., Penizek, V., Reintam, E., Repe, B., Saksa, M., Vaisvalavicius, R., Waroszewski, J. (2018). Guidelines for soil description and classification Central and Eastern European. Students' version (Red. Marcin Świtoniak, Cezary Kabała, Aldis Karklins, Przemysław Charzyński). Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Toruń, ss. 286.
 • Glina, B., Bogacz, A., Mendyk, Ł., Bojko, O., & Nowak, M. (2018). Effectiveness of restoration of a degraded shallow mountain fen after five years. Mires and Peat, 21(11), 1-15.
 • Bojko, O., Kabala, C., Mendyk, Ł., Markiewicz, M., Pagacz-Kostrzewa, M., & Glina, B. (2017). Labile and stabile soil organic carbon fractions in surface horizons of mountain soils–relationships with vegetation and altitude. Journal of Mountain Science, 14(12), 2391-2405.
 • Markiewicz, M., Gonet, S. S., Marszelewski, W., Mendyk, Ł., & Sykuła, M. (2017). Differentiation of soils and land use changes in the vicinity of the disappeared Gardeja lake (Northern Poland). Soil Science Annual, 68(3), 115-124.
 • Mendyk, Ł., Hulisz, P., Kusza, G., Świtoniak, M., Gersztyn, L., & Kalisz, B. (2016). Sediment origin and pedogenesis in the former mill pond basin of Turznice (north-central Poland) based on magnetic susceptibility measurements. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 11(1), 55-69.
 • Mendyk, Ł., Markiewicz, M., Bednarek, R., Świtoniak, M., Gamrat, W. W., Krześlak, I., Sykuła, M., Gersztyn, L., Kupniewska, A. (2016). Environmental changes of a shallow kettle lake catchment in a young glacial landscape (Sumowskie Lake catchment), North-Central Poland. Quaternary International, 418, 116-131.
 • Mendyk, Ł., Świtoniak, M., Bednarek, R., & Falkowski, A. (2015). Genesis and classification of the soils developed from the sediments of the former Oleszek mill pond basin (the Chełmińskie Lakeland, N Poland)/Geneza i pozycja systematyczna gleb wykształconych z osadów niecki dawnego stawu młyńskiego Oleszek (Pojezierze Chełmińskie). Soil Science Annual, 66(1), 29-35.
 • Mendyk, Ł., & Sykuła, M. (2015). Spatial variability of actual soil moisture, pH and bulk soil electrical conductivity within the area of the former Oleszek mill pond basin. Polish Journal of Soil Science, 47(1), 17.