Kierunki badawcze

BADANIA STATUTOWE

 

Ocena stanu gleb uprawnych i antropogenicznie zmienianych w agroekosystemach wielkopolski oraz sposoby poprawy ich żyzności - realizowany w latach 2011 - 2015

ZADANIA BADAWCZE:

  • Określenie parametrów chemicznych gleb mineralnych i organicznych w różnych aspektach uprawy (Kierownictwo: prof. zw. dr hab. A. Mocek)

  • Stan struktury i właściwości powietrzno - wodnych gleb antropogenicznych, semihydrogenicznych i hydrogenicznych Wielkopolski (Kierownictwo: prof. dr hab. W. Owczarzak)

  BADANIA REALIZOWANE PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW

  • Dynamika mineralizacji materii organicznej w wybranych glebach organicznych i mineralno-organicznych z obszaru Doliny Grójeckiej - 3 letni monitoring środowiska glebowego (Kierownictwo: dr inż. Bartłomiej Glina)

  • Badania właściwości fizycznych i chemicznych gleb organicznych połozonych w sąsiedztwie działającej i planowanej odkrywki węgla brunatnego (Kierownictwo: mgr inż. Oskar Tylman)

  • Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych środkowej części Doliny Noteci, będących pod róznym wpływem antropopresji (Kierownictwo: mgr inż. Tomasz Kaczmarek)

   

  REALIZOWANE GRANTY

   • Kompostowanie kory sosnowej z zieloną masą roślin jako alternatywnym źródłem azotu w warunkach ograniczonego dostępu do odpadów biodegradowalnych (61/2011/GW) - kierownik grantu: prof. dr hab. Jacek Czekała, czas realizacji: 2011 - 2013

   • Wpływ wieloletniej rekultywacji na zawartość form fosforu i potasu w glebach (62/2011/GW) - kierownik grantu: dr inż. Waldemar Spychalski, czas realizacji: 2011-2013.

   • Zmiany w środowisku glebowym i plonowaniu kukurydzy wywołane orką i obornikiem po 10 latach uprawy w systemie bezorkowym (89/2010/GW) - kierownik grantu: prof. dr hab. Wojciech Owczarzak, czas realizacji: 2010-2013.