Piotr Gajewski

Piotr Gajewski

dr hab.

adiunkt

Telefon:  61 848 73 92, pokój: 403., e-mail: piotr.gajewski@up.poznan.pl

Zajęcia dydaktyczne

Realizowane na kierunkach: Ochrona Środowiska, Rolnictwo,w ramach takich przedmiotów jak: Gleboznawstwo, Podstawy geologii i hydrogeologii, Agrofizyka, Degradacja gleb.

Liczba wypromowanych inżynierantów (do 2020 r.) – 12

Liczba wypromowanych magistrantów (do 2020 r.) – 29

Wybrana tematyka prac dyplomowych:

 

- Właściwości fizyczne i wodne gleb

- Struktura gleb mineralnych

- Degradacja gleb rolnych i leśnych

- Wpływ biopreparatów na właściwości gleb

- Wpływ kopalnictwa odkrywkowego na właściwości gleb

- Właściwości gleb organicznych

- Kalkulacja odszkodowań za odwodnieniową degradację produktywności gleb

Kariera naukowa / zainteresowania

studia magisterskie (1996-2001): Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Wydział Rolniczy. 

- na kierunku Ochrona Środowiska, zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: Właściwości wodne gleb hydrogenicznych w obrębie Doliny Grójeckiej

Promotor:  dr inż.Wojciech Owczarzak.  

Tytuł: magister inżynier - 30.05.2001 

 studia doktoranckie (2001-2005): Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Wydział Rolniczy,  zakończone obroną pracy doktorskiej pt.: Budowa morfologiczna i właściwości gleb hydrogenicznych Doliny Grójeckiej w strefie oddziaływania Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”

Promotor:  dr hab. Wojciech Owczarzak, prof. nadzw.

Tytuł: doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 30. września 2005r.

Tytuł: doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia, nadany decyzją Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z dnia 16.11.2018, na podstawie ogólnego dorobku oraz monografii pt. „Możliwości kształtowania parametrów struktury gleb mineralnych przez zastosowanie dodatków nawozów organicznych, naturalnych oraz preparatu mikrobiologicznego”.

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

- 01.10.2005-30.09.2006, asystent w Katedrze Gleboznawstwa, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

- 01.10.2006-do chwili obecnej, adiunkt w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zainteresowania naukowe:

1. Właściwości fizyczne i wodne gleb

2. Struktura gleb

3. Degradacja gleb rolnych i leśnych

4. Wpływ efektywnych mikroorganizmów na właściwości gleb

5. Charakterystyka geobotaniczna siedlisk

6. Właściwości gleb organicznych

Ważniejsze publikacje z ostatnich lat

1. Glina B., Gajewski P.,  Mendyk Ł.,  Zawieja B., Kaczmarek Z. (2019) Recent changes in soil properties and carbon stocks in fen peatlands adjacent to open‐pit lignite mines. Land Degrad. Dev., 1–10.

2. Gajewski P.  (2018). Możliwości kształtowania parametrów struktury gleb mineralnych
 przez zastosowanie dodatków organicznych, naturalnych oraz preparatu mikrobiologicznego. Wydawnictwo   Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 498, ss. 133.

3. Gajewski P., Grzelak M., Kaczmarek Z., Owczarzak W., Tylman O., Runowski S. (2018): Geobotanical conditions of habitats occupied by Phalaridetum arundinaceae caricetosum gracilis in the middle Warta valley (central Poland). J. Res. Appl. Agric. Eng. 63(2), 57-63. 

4. Grzelak M.,., Majchrzak L., Gaweł E., Piskier T., Kaczmarek Z., Gajewski P. (2018): Nature and fodder value, yelding and calorific value of rushes of great manna grass Glycerietum maximae Hueck 1831 from extensively managed Meadowi. J. Res. Appl. Agric. Eng. 63(2), 81-86.

5. Murawski M., Grzelak M., Kaczmarek Z., Gajewski P., Runowski S., Tylman O. (2018): Nature value, habitat conditions and fodder value of selected associotions In semi-natural most meadows In the Noteć Bystra river valley. J. Res. Appl. Agric. Eng. 63(2), 166-169. 

6. Kaczmarek Z., Gajewski P., Grzelak M., Gaweł E., Barszczewski J. (2018): The influence of habitat conditions on developing and floristic character of Arrhenatheretum elatioris community syntaxons in the Flinta Valley (central Poland). J. Res. Appl. Agric. Eng. 63(2), 101-106.

7. Glina B., Waroszewski J., Bogacz A., Majewski W., Kaczmarek T., Gajewski P., Kaczmarek Z. (2017). Sand removal from sandstone cliffs as the main factor influencing properties of organic soils - A case study of transitional bog in the Stołowe Mountains. Pol. J. Soil Sci., 50,1, 21-31.

8. Owczarzak W., Mocek A., Kaczmarek Z., Gajewski P., Glina B. (2017). Changes of soil water regime types in the area adjacent to the Tomisławice open-cast lignite mine (central Poland). Soil Sci. Ann., 68, 1, 39-45.

9. Kaczmarek Z., Gajewski P., Owczarzak W., Glina B., Woźniak T. (2017). Physical and water properties of arable soils located in the area of a predicted depression cone of “Tomisławice” lignite open-cast mine (central Poland). Pol. J. Soil Sci., 50, 2, 167-176.

10. Gajewski P., Grzelak M., Kaczmarek Z, Mocek-Płóciniak A., Glina B., Tylman O., Murawski M. (2017). Geobotanical conditions of grassland habitats of psammophylic swards. J. Res. Appl. Agric. Eng., 62, 3, 98-104.

11. Kaczmarek Z., Grzelak M., Gaweł E., Gajewski P., Janyszek S., Glina B., Owczarzak W.(2017). Impact of habitat conditions on the formation of floristic diversity of Glycerietummaximae Hueck 1831. Community. J. Res. Appl. Agric. Eng., 62, 3, 163-167.

12. Gajewski P., Grzelak M., Kaczmarek Z., Glina B., Owczarzak W., Tylman O., Knioła A., Murawski M. (2017). Formation of floristic diversity of community of Eleocharitetum palustris Šennikov 1919 association according to habitat conditions. J. Res. Appl. Agric. Eng., 62, 3, 93-97.

13. Kaczmarek Z., Grzelak M., Gaweł E., Gajewski P., Janyszek M., Glina B. (2017). The diversity of Scirpetum silvatici Ralski 1931 association as a result of an influence of variable habitat conditions. J. Res. Appl. Agric. Eng., 62, 3, 158-162. 

14. Glina B., Kołodziejczyk – Prażmo K., Bogacz A., Tomaszewska K., Kaczmarek Z., Gajewski P. (2017). Application of Shumann and Joosten classification in fen peatland degradation stage assessment – A case study from southern Poland. Ecological Questions, 27, 3, 89-96.

15. Murawski M., Grzelak M., Gajewski P., Kaczmarek Z., Runowski S., Zalas M. (2017).Habitat evaluation, habitat conditions and utility value of selected plant associations in seminatural moist meadows in the Noteć Leniwa river valley. J. Res. Appl. Agric. Eng., 62, 4, 29-32.

16. Gajewski P., Kaczmarek Z., Owczarzak W., Glina B., Mocek-Płóciniak A., Gaweł E., Grzelak M., Świerk D. (2016). The influence of the EM-A preparation on the properties of structure in arable mineral soils. Fresenius Environ. Bull., 25, 10, 4184-4191.

17. Glina B., Bogacz A., Gulyás A., Zawieja B., Gajewski P., Kaczmarek Z. (2016). The effect of long-term forestry drainage on the current state of peatland soils: A case study from the Central Sudetes, SW Poland. Mires and Peat., 18, 21 [1-11].

18. Glina B., Gajewski P., Kaczmarek Z., Owczarzak W., Rybczyński P. (2016). Current state of peatland soils as an effect of long-term drainage - preliminary results of peatland ecosystems investigation in the Grójecka Valley (central Poland). Soil Sci. Ann., 67, 1, 3-9.

19. Kaczmarek Z., Grzelak M., Gajewski P., Glina B., Mocek A., Rybczyński P., Tylman O. (2016). Floristic composition of community with domination of Bromus inermis Leyss onthe backround of soil conditions. J. Res. Appl. Agric. Eng., 61, 3, 206-210.                                                                                                 

20. Gajewski P., Grzelak M., Kaczmarek Z., Glina B., Mocek A., Rybczyński P., Tylman O.(2016). Geobotanical conditions of grassland habitats in the Samica Leszczyńska River Valley. J. Res. Appl. Agric. Eng., 61, 3, 101-104.

21. Gajewski P., Kaczmarek Z ., Owczarzak W., Glina B., Grzelak M. , Murawski M. (2015). Floral and habitat diversity of ecological grasslands in the Bystra Noteć Valley. J. Res. Appl. Agric. Eng., 60, 3, 47-51

22. Kaczmarek Z., Gajewski P., Mocek A., Grzelak M., Knioła A., Glina B. (2015). Geobotanical conditions of ecological grasslands on light river alluvial soils. J. Res. Appl. Agric. Eng., 60, 3, 131-135.

23. Gajewski P., Kaczmarek Z., Owczarzak W., Mocek A., Glina B. (2015). Selected physical and water properties of soils located in the vicinity of proposed opencast lignite mine ”Drzewce” (middle Poland). Soil Sci. Ann., 66, 2, 75-81.

24. Kaczmarek Z., Gajewski P., Mocek A., Owczarzak W., Glina B. (2015). Physical and water properties of selected Polish heavy soils of various orgins. Soil Sci. Ann., 66, 4, 191-197.