Zbigniew Kaczmarek

Zbigniew Kaczmarek

Prof. UPP dr hab.

Pracownik naukowo-dydaktyczny

tel. 848-7394, e-mail: zbigniew.kaczmarek@up.poznan.pl, pokój 411

Zajęcia dydaktyczne

Realizowane na kierunkach: Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Inżynieria Rolnicza w ramach takich przedmiotów jak: Gleboznawstwo, Podstawy geologii i hydrogeologii, Agrofizyka.

Promotorstwo 35 prac magisterskich

Kariera naukowa / zainteresowania

 • Data i miejsce urodzenia: 13. 07. 1960. Poznań.
 • Studia w Akademii Rolniczej w Poznaniu (1979-1984).
 • Stopień magistra inżyniera rolnictwa. Praca dyplomowa pt.: „Wpływ dodatku gliny i iłu na właściwości fizykomechaniczne struktury agregatowej”; promotor: prof. dr hab. Stanisław Rząsa (1984).
 • Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii; praca doktorska pt. „Stan wód glebowo-gruntowych w glebach płowych i czarnych ziemiach wytworzonych z glin morenowych w rejonach oddziaływania konińskiego zagłębia węglowego”; promotor: prof. dr hab. Andrzej Mocek (2000).
 • Habilitacja: Problemy gospodarki wodnej użytków rolnych usytuowanych w strefach potencjalnego oddziaływania kopalnictwa odkrywkowego węgla brunatnego w Zagłębiu Konińsko-Tureckim (2013).

 

Zainteresowania naukowe:

1. Właściwości fizyczne i wodne gleb

2. Struktura gleb

3. Degradacja gleb

4. Wpływ efektywnych mikroorganizmów na właściwości gleb

5. Charakterystyka geobotaniczna siedlisk

Ważniejsze publikacje z ostatnich lat

 • Glina B, Gajewski P, Mendyk Ł., Zawieja B, Kaczmarek Z. (2019):Recent changes in soil properties and carbon stocks in fen peatlands adjacent to openpit lignite mines. Land Degrad Dev. 2019;1–10. https://doi.org/10.1002/

 

 • Kaczmarek Z., Bojarski K. (2018): Soil properties and dendrological parameters of trees after 20. year reforestration in the post fire area Potrzebowice (middle Poland). J. Res. Appl. Agric. Eng. 63(2), 9-15.

 

 • Gajewski P., Grzelak M., Kaczmarek Z., Owczarzak W., Tylman O., Runowski S. (2018): Geobotanical conditions of habitats occupied by Phalaridetum arundinaceae caricetosum gracilis in the middle Warta valley (central Poland). J. Res. Appl. Agric. Eng. 63(2), 57-63.

 

 • Gajewski P., Grzelak M., Kaczmarek Z., Glina B., Owczarzak W., Tylman O., Knioła A., Murawski M. (2017). Formation of floristic diversity of community of Eleocharitetum palustris Šennikov 1919 association according to habitat conditions. J. Res. Appl. Agric. Eng., 62, 3, 93-97.

 

 • Gajewski P., Grzelak M., Kaczmarek Z, Mocek-Płóciniak A., Glina B., Tylman O., Murawski M. (2017). Geobotanical conditions of grassland habitats of psammophylic swards. J. Res. Appl. Agric. Eng., 62, 3, 98-104.

 

 • Owczarzak W., Mocek A., Kaczmarek Z., Gajewski P., Glina B. (2017). Changes of soil water regime types in the area adjacent to the Tomisławice open-cast lignite mine (central Poland). Soil Sci. Ann., 68, 1, 39-451.Owczarzak W., Rząsa S., Kaczmarek Z. (1993): Shrinkage determination of soil aggregates. Int. Agrophys. 7: 221-227.

 

 • Kaczmarek Z., Grzelak M., Gaweł E., Gajewski P., Janyszek S., Glina B., Owczarzak W.(2017). Impact of habitat conditions on the formation of floristic diversity of Glycerietummaximae Hueck 1831. Community. J. Res. Appl. Agric. Eng., 62, 3, 163-167.

 

 • Kaczmarek Z., Gajewski P., Owczarzak W., Glina B., Woźniak T. (2017). Physical and water properties of arable soils located in the area of a predicted depression cone of “Tomisławice” lignite open-cast mine (central Poland). Pol. J. Soil Sci., 50, 2, 167-176.

 

 • Glina B., Waroszewski J., Bogacz A., Majewski W., Kaczmarek T., Gajewski P., Kaczmarek Z. (2017). Sand removal from sandstone cliffs as the main factor influencing properties of organic soils - A case study of transitional bog in the Stołowe Mountains. Pol. J. Soil Sci., 50,1, 21-31.

 

 • Glina B., Mocek-Płociniak A., Gaweł A., Grzelak M, Swierk D. (2016): The influence of the EM-A preparation on the properties of structure in arable mineral soils. Fresenius Environ. Bull. - 2016, 25, 10, s. 4184-4191.

 

 • Otremba K., Gilewska M., Andrzej Mocek A., Owczarzak W., Gajewski P., Kaczmarek Z. (2015): Physical and water properties of soils developing from post-mining materials of Konin brown coal mine. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 24 – No 4: 1227-1231.

 

 • Jakubus M., Gajewski P., Kaczmarek Z. (2013): Właściwości fizykochemiczne i chemiczne poziomów wierzchnich wybranych gleb zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej odkrywki węgla brunatnego “Tomislawice”. Annual Set Environment Protection 15(3): 2232-2248.

 

 • Otremba K., Kaczmarek Z., Gajewski P. (2012):  Wpływ dodatku pyłu z  węgla brunatnego na podstawowe właściwości fizyczne i wodne poziomu uprawnego gleby powstającej z gruntów pogórniczych KWB Konin. Rocz. Ochr. Środ. Koszalin

 

 • Kaczmarek Z. (2011): Wybrane właściwości fizyczne i wodne mineralnych gleb uprawnych w zasięgu prognozowanego leja depresji odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”. Rocz. Glebozn., 62, 2: 154-164.

 

 • Jakubus M., Kaczmarek Z., Michalik J., Grzelak M. (2010): The effect of different tree plantings and soil preparation methods on contents of selected heavy metals in post – fire soils. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 19, No. 2a: 312-317.

 

 • Bielińska E.J, Mocek-Płóciniak A., Kaczmarek Z. (2008): Eco-chemical forest soil indices from a forest fire. Polish J. Environ. Stud. Vol. 17. No 5: 665-671.

 

 • Grzelak M., Kaczmarek Z.,  Gajewski P.,  Janyszek S.  (2006): Nitrophilous Communities of the Stinging Nettle (Urtica dioica l.) on the Degraded Soils of Selected River Valleys. Polish J. Environ. Stud. Vol. 15. No 5d: 176-180.

 

 • Grzelak M., Bocian T., Janyszek M., Kaczmarek Z. (2006): Floral and Adaphic Differentiation of  Phragmitetum australis  (GAMS 1927) SCHMALE 1939. Polish J. Environ. Stud. Vol. 15. No 5d: 169-175.

 

 • .Drzymała S.,Kaczmarek Z., Spychalski W. (1995): Structure ability of fine textured red soils In north Libya. Int. Agrophysics, 9: 19-24.

 

 • Owczarzak W., Rząsa S., Kaczmarek Z. (1993): Shrinkage determination of soil aggregates. Int. Agrophys. 7: 221-227.