ZDROWIE ROŚLIN W DOBIE AKTUALNYCH WYZWAŃ

Organizacja: PTFit Oddział Warszawski

24.09.2024: Walne Zgromadzenie Delegatów
Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Konferencja I dzień: sesja plenarna
25.09.2024: Konferencja II dzień, w tym sesja posterowa
26.09.2024: Konferencja III dzień: sesje terenowe

Sesja plenarna 25.09.2024
Prof. Shaobin Zhong, North Dakota State University, USA (online)
Prof. Joanna Puławska – Instytut Ogrodnictwa – PIB, Skierniewice
Prof. Paweł Czembor – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Radzików
Prof. Robert Malinowski – Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
Prof. Zbigniew Sierota – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Prof. Marta Wrzosek – Ogrod Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Prof. Yong-Hwan Lee – Seoul National University, Korea
Prof. Jonathan Yuen – Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
Dr. Anhelina Kyrychenko – Institute of Microbiology and Virology,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine