Strona główna
Pracownicy
Kierunki badań
Dydaktyka
Publikacje
Wyposażenie
Oferta dla biznesu
Linki
Kontakt
Dyżury
Dla pracownika
English


tel. 61 8487327
2013 Menedżer projektu: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
2012Doktor habilitowana: dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina technologia żywności i żywienia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2003Doktor: dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina technologia żywności i żywienia, Akademia Rolnicza w Poznaniu
1998Magister inżynier: żywienie człowieka, Akademia Rolnicza w Poznaniu

2017Profesor nauk rolniczych - Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
2015-2017Profesor nadzwyczajny - Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
2013Staż naukowo-szkoleniowy: TOP500 Innovators: Center for Executive Education Haas School of Business oraz Department of Bioengineering, University of California Berkeley, Stany Zjednoczone.
2007Staż naukowy - Centre for Plant Research, Faculty of Land and Food Systems, University of British Columbia, Vancouver, Kanada.
2004 - 2015Adiunkt - Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
1999 - 2004Asystent - Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Akademia Rolnicza w Poznaniu.
1997 - 1998Nauczyciel języka angielskiego - Szkoła Podstawowa nr 52 w Poznaniu.

Problematyka moich dotychczasowych zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje następujące grupy tematyczne:
  • pozyskiwanie i charakterystyka aktywnych biologicznie składników pochodzenia roślinnego (m.in. herbata Camellia sinensis, stewia Stevia rebaudiana, owoce aronii Aronia melanocarpa);
  • analiza potencjału przeciwrodnikowego składników pochodzenia roślinnego oraz produktów spożywczych;
  • analiza aktywności przeciwutleniającej preparatów roślinnych w modelowych układach zawierających tłuszcze w masie i emulsji;
  • stabilność oksydacyjna tłuszczów oraz wykorzystanie nowych źródeł związków przeciwutleniających w hamowaniu procesu utleniania tłuszczów;
  • projektowanie żywności - opracowanie receptur i technologii produkcji wyrobów spożywczych wzbogaconych w wybrane składniki pochodzenia roślinnego o określonym i ukierunkowanym działaniu prozdrowotnym;
  • rynek żywności funkcjonalnej i możliwości jej wykorzystania w dietoterapii oraz wpływ diety i stylu życia na zdrowie konsumenta;
  • bezpieczeństwo zdrowotne żywności - projektowanie zakładów gastronomicznych oraz wdrażanie systemów kontroli jakości żywności w gastronomii.
Kierowanie projektami
2009-2012Badania nad potencjałem przeciwutleniającym ekstraktów owoców wybranych roślin oraz ich udziałem w kształtowaniu trwałości tłuszczów.
2005-2008Ocena aktywności przeciwrodnikowej związków pochodzenia roślinnego oraz zdolności do stabilizacji tłuszczów w żywności.
Wykonawstwo prac badawczych w projektach
2013-2015Stevia rebaudiana as a diversification alternative for European Tobacco Farmers to strengthen the European Competitiveness.
2011-2012Business Innovation Opportunities - Life Improvement and Food for Elderly - CREATOR.
2009-2015Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych.
2010-2013Naturalna hormonalna terapia zastępcza oparta na wybranych nasionach roślin strączkowych i otrębach zbożowych.
2010-2013Ocena bezpieczeństwa smażonych produktów ziemniaczanych dostępnych na polskim rynku oraz próby ograniczenia powstawania substancji szkodliwych w czasie ich produkcji, przechowywania i wykorzystywania w gastronomii i gospodarstwie domowym.
2010-2013Charakterystyka stabilności tiaminy w obecności wybranych składników funkcjonalnych żywności oraz produktów tłuszczowych.
2009-2012Poprawa statusu antyoksydacyjnego organizmu rekonwalescentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym przez wdrożenie do żywienia diety o wysokim potencjale antyoksydacyjnym (DAOX).
2007-2010Kinetyka tworzenia się pochodnych utlenionych fitosteroli w układach modelowych i żywności funkcjonalnej o podwyższonej zawartości steroli roślinnych.
2006-2009Pozyskiwanie mutantów drożdży Phaffia rhodozyma zdolnych do nadprodukcji astaksantyny oraz ocena właściwości przeciwutleniających uzyskanych barwników karotenoidowych.
2006-2009Wpływ przeciwutleniaczy z ekstraktów roślinnych na stopień utleniania lipidów i kształtowanie jakości wybranych produktów mięsnych.
2005-2008Ocena możliwości wykorzystania produktów przygotowanych na bazie suszu grzybów boczniaka Pleurotus ostreatus i shiitake Lentinulla edodes w żywieniu osób z hiperlipidemią oraz wegetarian.
1999-2002Podstawy metodyczne kompleksowego wartościowania jakości i bezpieczeństwa żywności nowej generacji - wykorzystanie metod chemometrycznych do kompleksowej oceny jakości żywności wzbogacanej w przeciwutleniacze naturalne.


.: :.
   ©Dominik Kmiecik