POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE

aktualizacja - 25.05.2022

aktualności

52 Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

oraz konferencja naukowa nt.:
"Zmiany zasięgów owadów, ich przyczyny i skutki"

8-11 września 2022 roku; Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

 

komunikat (uaktualnienie) / karta zgłoszeniowa


XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Piotrowice, 16-19 VI 2022 r.

komunikat I
wydawnictwa entomologiczne PTEnt.
dystrybucję poniższych wydawnictw prowadzi Zarząd Główny PTEnt.

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 19

Janusz Nowacki, Roman Wąsala

The noctuids (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae)
of the Świętokrzyskie Mountains in Poland

Polish Entomological Society
Poznań 2021


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 18

Paweł Sienkiewicz

Carabid communities (Coleoptera, Carabidae) of xerothermic grasslands of the eastern Edge of Central European Plain.
Biodiversity - Ecology - Valorisation

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Polish Entomological Society
Poznań 2019


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 17

Dariusz Tarnawski, Giuseppe Platia,
Josef Mertlik

Catalogue of the family Elateridae (Coleoptera) from Turkey

Polish Entomological Society
Poznań 2018


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 16

Marcin Kadej

Contribution to the immature stages of Dermestidae
with special emphasis to larval morphology
of the genus Anthrenus GEOFFROY, 1762 (Megatominae: Anthrenini)

Polish Entomological Society
Poznań 2018


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 15

Janusz Nowacki, Roman Wąsala

The noctuids
(Lepidoptera, Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae)
of Wielkopolska (west-central Poland)

Polish Entomological Society
Poznań 2018


inne wydawnictwa entomologiczne

Janusz NOWACKI, Jarosław BUSZKO

Atlas motyli Polski

Część IV. Sówki

Wydawnictwo Grupa Image, Warszawa, 2019, 564 ss.
ISBN 978-83-64917-44-8.

Dystrybucja: Wydawnictwo Grupa Image, Warszawa


Archiwum

51 ZJAZD
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

oraz

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE” nt.:
„Entomofauna środowisk wilgotnych i wodnych
– różnorodność, ochrona i kierunki badań”

Urszulin, 10-13 września 2019 r.


W 2019 roku kończy się kolejna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Jest to już 96 rok pracy naszego stowarzyszenia i kolejna okazja do spotkania entomologów z całej Polski. Pragniemy by 51 Zjazd PTEnt., oprócz wypełnienia obowiązków statutowych, stał się platformą służącą wymianie myśli naukowej. Zaproponowany przez organizatorów temat towarzyszącej Zjazdowi Konferencji brzmi: „Entomofauna środowisk wilgotnych i wodnych – różnorodność, ochrona i kierunki badań”.

Program Zjazdu i Konferencji
50 ZJAZD
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

oraz

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE” nt.:
„Entomofauna leśna – różnorodność, ochrona i kierunki badań”

Sękocin Stary, 16-18 września 2016 r.


W 2016 roku upłynęła kolejna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Był to już 93 rok pracy naszej Organizacji i kolejna okazja do spotkania entomologów z całej Polski. Wzorem minionych lat Zjazd PTEnt., oprócz wypełnienia obowiązków statutowych, był imprezą służącą wymianie myśli naukowej. Zaproponowana przez organizatorów tematyka towarzyszącej Zjazdowi Konferencji naukowej: "Entomofauna leśna - różnorodność, ochrona i kierunki badań" miała na celu podsumowanie aktualnej wiedzy nt. różnorodności biologicznej owadów lasów Polski oraz wskazanie najistotniejszych problemów w ochronie entomofauny leśnej przy zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczo-prawnych. Oprócz tematyki ściśle związanej z Konferencją zaprezentowano również inne zagadnienia.

>> Program Zjazdu oraz streszczenia referatów i posterów <<