BIBLIOTEKA PTEnt.

Biblioteka PTEnt.

Informujemy wszystkich Członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, że w związku z przeprowadzką księgozbioru do Poznania zawieszamy na pewien czas jego udostępnianie.

W związku z reorganizacją działalności biblioteki zamówienia dotyczące zakupów i prenumeraty prosimy kierować na adres Sekretariatu PTEnt:

ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
tel. (61) 848 79 19
e-mail:
marek.bunalski@up.poznan.pl

Mapa Bioróżnorodnoœci Wyszukiwarka prac - Baza Bibliografii Entomologicznej

Baza czasopism znajdujących się w Bibliotece dostępna jest na stronie: http://www.enter.drl.pl/bibl_pte/

Wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (w postaci pliku pdf)

WYDAWNICTWA PTEnt.

Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Entomologicznego ukazują się dzięki społecznej pracy Członków PTEnt.,
ich edycja finansowana jest ze składek członkowskich, wpłat osób prywatnych oraz sponsorów (PEM)

POLISH JOURNAL OF
WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
KLUCZE O OZNACZANIA  OWADÓW POLSKI
POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS
POLISH JOURNAL OF
ENTOMOLOGY

POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE
POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS
       
     

DIPTERON
Biuletyn
Sekcji Dipterologicznej
PTEnt
.

     Biuletyn Informacyjny PTE

 

Wydawnictwo Sekcji
Hemipterologicznej PTEnt.

APHIDS AND OTHER
HEMIPTEROUS INSECTS

http://www.kul.pl/aphids