PL EN
Barbara Dąbrowska-Silska
Dyrygent chóru Coro Da Camera
Barbara Dąbrowska-Silska

Dr Barbara Dąbrowska-Silska ukończyła dyrygenturę chóralną w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie uzyskała następnie tytuł doktora sztuk muzycznych. Jest także absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (studia podyplomowe w zakresie emisji głosu) oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu (studia podyplomowe na kierunku Manager Kultury). Chór Akademicki Coro Da Camera Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzi od chwili jego powstania. Pracuje także w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia, gdzie uczy dyrygentury, śpiewu i teorii muzyki. Wykłada emisję głosu w uczelniach wyższych o profilu humanistycznym. Działa w stowarzyszeniu Muzyka w Kulturze, zajmując się organizacją koncertów.

Założycielka i dyrygent powstałego w 1993 roku Chóru Mieszanego „Coro Da Camera”, obecnie Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W latach 1989-1990 kierowniczka chóru w Teatrze Muzycznym w Poznaniu (przygotowanie przedstawień premierowych „Me and my girl” oraz „Gi-gi” Fr. Loeve). Autorka seminariów szkoleniowych i wykładów z zakresu ochrony i higieny głosu osoby dorosłej i dziecka, przeprowadzonych w szkołach muzycznych i na uczelniach wyższych. Jako specjalista od emisji głosu i dyrygent współpracowała z kilkoma poznańskimi chórami. Brała udział jako kadra szkoleniowa w kursach dla dyrygentów polskich na Białorusi, organizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Nauczycielka dyplomowana w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w Poznaniu.