Dydaktyka

GODZINY KONSULTACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

 • Prof. dr hab. Wojciech Owczarzak: wtorek 13.00 - 15.00
 • Dr hab. Monika Jakubus: poniedziałek: 9.00 - 11.00
 • Dr hab. Zbigniew Kaczmarek: poniedziałek: 10.00-12.00
 • Dr hab. Waldemar Spychalski: wtorek: 10.00 - 12.00
 • Dr inż. Piotr Gajewski: poniedziałek: 10.00 - 12.00
 • Dr inż. Bartłomiej Glina: wtorek 10.00-12.00
 • Dr Łukasz Mendyk: wtorek 12.00-14.00

SPECJALIZACJA
Ochrona i kształtowanie zasobów glebowych
W ramach specjalizacji realizowane są następujące przedmioty:

 • Rekutywacja terenów zdegradowanych (104 godziny) - prowadzący: prof. dr hab. M. Gilewska
 • Wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych (104 godziny) - prowadzący: dr hab. M. Jakubus
 • Degradacja gleb rolnych i leśnych (120 godzin)- prowadzący: prof. dr hab. W. Owczarzak, dr inż. A. Sienkiewicz
 • Materiały macierzyste gleb (120 godzin)- prowadzący: dr Łukasz Mendyk
 • Geografia i klasyfikacja gleb świata (75 godzin) - prowadzący: dr hab. Waldemar Spychalski
 • Ekosystemy torfowiskowe i ich funkcje w środowisku (75 godzin) - prowadzący: dr inż. Bartłomiej Glina

Ćwiczenia z powyższych podmiotów są realizowane w formie zajęć terenowych.

LINKI