WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXVIII, 2009
28, 1
Spis treści

Bogusław DARAŻ.
Ważki (Odonata) Pogórza Przemyskiego i przyległych obszarów wzdłuż Sanu.

Szymon ŚNIEGULA, Maria J. GOŁĄB. Ważki (Odonata) wybranych zbiorników torfowiskowych okolic Bornego Sulinowa (Pojezierze Zachodniopomorskie oraz Południowopomorskie)

Paweł BUCZYŃSKI, Marek PRZEWOŹNY. Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) Polski północnej.

Tomasz JAWORSKI. Kibitnikowate (Lepidoptera: Gracillariidae) rezerwatu .Skarpa Ursynowska. w Warszawie.

Krótkie doniesienia:

494 Laccobius (Dimorpholaccobius) sinuatus MOTSCHULSKY, 1849 i Laccobius (Laccobius) minutus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Hydrophilidae) - nowe dla Gór Świętokrzyskich - M. PRZEWOŹNY, M. BIDAS; 495 Przyczynek do poznania Dryopidae (Coleoptera) Gór Świętokrzyskich . M. PRZEWOŹNY, M. BIDAS; 496 Kolejne stanowisko pszczoły samotnicy Xylocopa violacea (LINNAEUS, 1758) (Hymenoptera: Apoidea) w Polsce . J. BANASZAK, P. ZIĘBA

Kronika

28, 2
Spis treści


Szymon ŚNIEGULA. Ważki (Odonata) zbiorników eutroficznych gminy Borne Sulinowo (Pojezierze Zachodniopomorskie i Południowopomorskie).

Daniel KUBISZ, Paweł JAŁOSZYŃSKI. Brachygluta klimschi HOLDHAUS, 1902 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae), nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza oraz uwagi o stanie zbadania marników w Polsce.

Rafał RUTA, Paweł JAŁOSZYŃSKI, Szymon KONWERSKI, Tomasz MAJEWSKI, Tomasz BARŁOŻEK. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Polski. Czę.ć 1. Nowe dane faunistyczne.

Bogdan WIŚNIOWSKI, Katarzyna SZCZEPKO. Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Kampinoskiego Parku Narodowego. Czę.ć IV. Pompilidae - uzupełnienie.

Marek BĄKOWSKI. Nowe stanowiska przezierników (Lepidoptera: Sesiidae) z zachodniej części Ziemi Kłodzkiej.

Materiały historiograficzne: Łukasz PRZYBYŁOWICZ . Śp. Edward PALIK (1919-2008)

Krótkie doniesienia:

497 Uwagi o występowaniu Hydroporus sabaudus FAUVEL, 1865 (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce. Cz. GREŃ, M. PRZEWOŹNY; 498 Nowe dane o rozmieszczeniu kilkunastu rzadkich gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) w Polsce. Marek WANAT.

Kronika

28, 3
Spis treści


Paweł BUCZYŃSKI, Paweł JĘDRYCZAK. O występowaniu Orthetrum brunneum (FONSCOLOMBE, 1837) (Odonata: Libellulidae) w polskiej części Pobrzeży Południowobałtyckich.

Robert GAWROŃSKI, Andrzej OLEKSA. Materiały do znajomości Scydmaeninae (Coleoptera: Staphylinidae) Pojezierza Mazurskiego.

Katarzyna SZCZEPKO, Bogdan WIŚNIOWSKI. Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Kampinoskiego Parku Narodowego. Cz. III. Złotolitki (Chrysididae).

Piotr PAWLIKIEWICZ, Jacek KAZIMIERCZAK. Nowe i rzadkie dla Wyżyny Łódzkiej gatunki motyli (Lepidoptera).

Krótkie doniesienia:
499 Pierwsze dane o mączlikach (Hemiptera: Aleyrodidae) Dolnego Śląska. A. KLASA, A. J. WOŹNICA; 500 Nowe dane o występowaniu interesujących i rzadkich gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w północnowschodniej Polsce. P. GARBALIŃSKA, J. SKŁODOWSKI; 501 Nowe dane o występowaniu Carabus clatratus LINNAEUS, 1761 (Coleoptera: Carabidae) na Lubelszczyźnie. R. ŚCIBIOR, I. KITOWSKI; 502 Nowe stanowiska Calathus (Amphyginus) rotundicollis DEJEAN, 1828 (Coleoptera: Carabidae) w Polsce . M. PRZEWOŹNY, M. STACHOWIAK; 503 Nowe stanowiska Deronectes latus (STEPHENS, 1829) i Oreodytes sanmarkii (C. R. SAHLBERG, 1826) (Coleoptera: Dytyscidae) w północnej Polsce. M. PRZEWOŹNY, Z. GEMBARZEWSKA; 504 Nowe stanowiska Phymatura brevicollis (KRAATZ, 1856) (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce. A. MAZUR, T. KLEJDYSZ; 505 Nowe stanowisko Gasterocercus depressirostris (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce . Z. WIERZBOWSKI; 506 Nowe stanowiska mrówki Camponotus truncatus (SPINOLA, 1808) (Hymenoptera: Formicidae) we Wrocławiu i okolicach. M. L. BOROWIEC

Sylwetki entomologów
Józef BANASZAK. Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. 4. Prof. dr hab. Przemysław TROJAN - w 80. rocznicę urodzin.

28, 4
Spis treści


Paweł JAŁOSZYŃSKI, Marek WANAT, Roman KRÓLIK. Nowe i rzadkie gatunki Cephennium MÜLLER et KUNZE (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae) w polskiej faunie.

Paweł SIENKIEWICZ, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY. Nowe dane o występowaniu chrząszczy (Coleoptera) z wybranych rodzin na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Czę.ć I. Biegaczowate (Carabidae).

Bogdan WIŚNIOWSKI, Katarzyna SZCZEPKO. Pseudomalus triangulifer (ABEILLE DE PERRIN, 1877) - nowy dla Polski gatunek złotolitki (Hymenoptera: Chrysididae).

Marek L. BOROWIEC. Nowe dane o rozmieszczeniu mrówek (Hymenoptera: Formicidae) z plemienia Formicoxenini w Polsce.

Katarzyna SZCZEPKO, Bogdan WIŚNIOWSKI, Waldemar ŻYŁA. Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Kampinoskiego Parku Narodowego. Cz. V. Osowate (Vespidae).

Cezary BYSTROWSKI, Andrzej GRZYWACZ. Stwierdzenie występowania pasożytniczej muchówki Angioneura cyrtoneurina (ZETTERSTEDT, 1859) (Diptera: Calliphoridae) w Polsce.

Krótkie doniesienia:
507 Potwierdzenie występowania Hydraena (Hydraena) reyi KUWERT,1888 (Coleoptera: Hydraenidae) w Polsce. M. PRZEWOŹNY, Z. GEMBARZEWSKA; 508 Nowe stanowisko Omalium validum KRAATZ, 1858 (Coleoptera: Staphylinidae) na Babiej Górze. A. MAZUR, P. STACHOWIAK; 509 Nowe stanowiska Siagonium quadricorne KIRBY et SPENCE, 1815 (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce, wraz
z uwagami o ekologii gatunku. A. MAZUR, J. MENDZIKOWSKI; 510 Nowe stanowiska Macronychus quadrituberculatus Ph. MÜLLER, 1806 (Coleoptera: Elmidae) w Polsce. M. PRZEWOŹNY, Z. GEMBARZEWSKA, A. GŁAZACZOW, Sz. KONWERSKI; 511 Nowe stanowisko Cortodera femorata (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae) w południowej Polsce. B. KOZAK; 512 Nowe stwierdzenie Semblis phalaenoides (LINNAEUS, 1758) (Trichoptera: Phryganidae) w Biebrzańskim Parku Narodowym. D. MARCZAK, W. MARCZAK; 513 Bujanki (Diptera: Bombyliidae) lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Krzysztof SZPILA.

Kronika

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2013
Polskie Towarzystwo Entomologiczne