WIADOMOŚCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Kontakt:

sekretarz redakcji:
Marek Bunalski
e-mail:
marek.bunalski@up.poznan.pl

Adres redakcji:
Redakcja Wiadomo¶ci Entomologicznych
ul. D±browskiego 159
60-594 Poznań

 

Redakcja / Editorial Board

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief:

Paweł SIENKIEWICZ

Z-ca Redaktora Naczelnego / Deputy Editor-in-Chief:

Katarzyna GOLAN

Sekretarz Redakcji / Executive Editor:

Marek BUNALSKI (marek.bunalski@up.poznan.pl)

Redaktor techniczny / Technical Editor
Paweł TRZCIŃSKI

Redaktorzy Działowi/Subject Editors:
Coleoptera: Tomasz MOKRZYCKI, Rafał RUTA
Diptera: Agnieszka SOSZYŃSKA-MAJ
Hemiptera: Jacek GORCZYCA
Hymenoptera: Bogdan WI¦NIOWSKI
Lepidoptera: Łukasz PRZYBYŁOWICZ
Odonata, Trichoptera: Paweł BUCZYŃSKI
Pozostałe rzędy/other Orders: Rafał RUTA

Redaktor Statystyczny / Statistical Editor:
Idzi SIATKOWSKI

Weryfikacja tekstów / Language Editor
Bruno JANISZEWSKI

Rada Redakcyjna / Editorial Advisory Board

Arvids BARSEVSKIS - Daugavpils Universitate, Latvia
Jarosław BUSZKO - Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
Jean-Bernard HUCHET - National Museum of Natural History, Paris, France
Anna LIANA - Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, Poland
Hanna PIEKARSKA-BONIECKA - Poznań University of Environmental Sciences, Poland
Ryszard SZADZIEWSKI - University of Gdańsk, Poland
Stefano ZIANI - GeoLab, Imola, Italy

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2020
Polskie Towarzystwo Entomologiczne