WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXX, 2011
Lista recenzentów
30; 1
Spis treści / CONTENTS


Od Redakcji

Roma DURAK, Tomasz DURAK, Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK. Charakterystyka mszyc (Hemiptera: Aphidoidea) z zastosowaniem funkcjonalnych grup ekologicznych na przykładzie lasów bukowych w Beskidach Wschodnich.

Justyna RATAJCZAK, Barbara WILKANIEC. Fauna mszyc (Hemiptera: Aphidoidea, Phylloxeroidea) w Arboretum Kórnickim (Wielkopolska).

Tadeusz WOJAS. Potwierdzenie występowania Astrapaeus ulmi (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae) w Polsce.

Paweł JAŁOSZYŃSK, Andrzej MELKE, Lech BUCHHOLZ. Dwa gatunki Clambidae (Coleoptera) nowe dla Polski.

Rafał RUTA, Daniel KUBISZ, Paweł BUCZYŃSKI. On the occurrence of Eubria palustris (GERMAR, 1818) (Coleoptera: Psephenidae) in Poland.

Rafał RUTA, Bartłomiej PACUK, Paweł JAŁOSZYŃSKI. Nowe stanowiska rzadko spotykanych Dermestidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce.

Krótkie doniesienia: 545 Salvinia natans (L.) ALL. nowa roślina żywicielska Rhopalosiphum nymphaeae LINNAEUS (Hemiptera: Aphidoidea) w Polsce. B. BOROWIAK-SOBKOWIAK, B. WILKANIEC, Ł. PRZYBYŁOWICZ; 546 Hydrovatus cuspidatus (KUNZE, 1818) (Coleoptera: Dytiscidae) gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej. T. RYNKIEWICZ, M. PRZEWOŹNY; 547 Nowe stanowisko Dreposcia umbrina (ERICHSON) w północno-zachodniej Polsce (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae). P. JAŁOSZYŃSKI,P. SIENKIEWICZ; 548 Nowe stanowisko Euplectus bonvouloiri narentinus REITTER w północno-zachodniej Polsce (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). P. JAŁOSZYŃSKI, P. SIENKIEWICZ; 549 Nowe stanowiska Emus hirtus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae) w Polsce. B. PACUK, A. MELKE, M. W. KOZŁOWSKI; 550 Nowe stanowiska rzadko spotykanych w kraju ryjkowców (Coleoptera: Curculionidae). R. GOSIK, R. ROZWAŁKA; 551 Nowe dane o występowaniu Melitaea phoebe (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) w Polsce. A. WARECKI

Kronika.

Recenzje.

30; 2
Spis treści / CONTENTS


Marek WANAT, Paweł JAŁOSZYŃSKI, Marek MIŁKOWSKI, Rafał RUTA, Janusz SAWONIEWICZ
. Nowe dane o występowaniu kobielatkowatych (Coleoptera: Anthribidae) w Polsce.

Rafał RUTA, Andrzej MELKE. Materiały do znajomości chrząszczy (Insecta: Coleoptera) rezerwatu przyrody "Kuźnik" koło Piły.

Mateusz PŁÓCIENNIK, Piotr PAWLIKIEWICZ, Tomasz JAWORSKI. Nowe dane faunistyczne o motylach minujących (Lepidoptera) okolic Łodzi.

Marek BĄKOWSKI. Przezierniki (Lepidoptera: Sesiidae) Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

Piotr PAWLIKIEWICZ, Krzysztof PABIS. Nowe stanowiska interesujących gatunków motyli (Lepidoptera) w Polsce środkowej.

Krótkie doniesienia: 552 Skoczek uszaty Ledra aurita (LINNAEUS, 1758) (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae) w Kampinoskim Parku Narodowym. D. MARCZAK; 553 Nowe stanowisko Phyllodrepoidea crenata (GRAVENHORST, 1802) (Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae) w Gorcach. A. MAZUR, J. MICHALSKI; 554 Medon rufiventris (NORDMANN, 1837) (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) w Puszczy Noteckiej. A. MAZUR; 555 Nowe stanowiska Batrisus formicarius (AUBÉ) w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). P. JAŁOSZYŃSKI, M. WANAT, R. RUTA; 556 Nowe stanowisko Octotemnus mandibularis (GYLLENHAL, 1813) (Coleoptera: Ciidae) w Polsce. J. BOROWSKI, A. SZCZEPKOWSKI; 557 Nowe stanowisko Pyrausta falcatalis GUENÉE, 1854 (Lepidoptera: Crambidae) w Polsce. Ł. DAWIDOWICZ

Kronika

30; 3
Spis treści / CONTENTS


Andrzej MAZUR, Giulio CUCCODORO.
Megarthrus stercorarius MULSANT et REY, 1878 (Coleoptera: Staphylinidae). gatunek nowy dla fauny Polski

Rafał RUTA, Szymon KONWERSKI, Paweł JAŁOSZYŃSKI, Marek MIŁKOWSKI. Nowe stanowiska Malachiinae (Coleoptera: Melyridae) w Polsce

Andrzej LASOŃ, Marek MIŁKOWSKI. Kateretidae i Nitidulidae (Coleoptera) okolic Radomia

Tomasz BARŁOŻEK, Robert GAWROŃSKI, Karol KOMOSIŃSKI, Szymon KONWERSKI, Robert MATUSIAK, Marek MIŁKOWSKI, Rafał RUTA. Nowe stanowiska Anthicidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce

Roman KRÓLIK, Jerzy SZYPUŁA. Potwierdzenie występowania w Polsce Poecilium fasciatum (VILLERS, 1789) (Coleoptera: Cerambycidae)

Roman WĄSALA, Mirosław MACIĄG. Agrotis puta (HÜBNER, 1803) w Polsce (Lepidoptera: Noctuidae)

Krótkie doniesienia: 558 Nowe dane o występowaniu Rhysodes sulcatus (FABR.) (Coleoptera: Rhysodidae) na terenie Nadleśnictwa Bircza w południowo-wschodniej Polsce. L. BUCHHOLZ, K. KOMOSIŃSKI, A. MELKE, R. MICHALSKI, R. SZYMCZUK, Ł. KOBA, P. SIENKIEWICZ; 559 Pierwsze stwierdzenie Limnius volckmari (PANZER, 1793) (Coleoptera: Elmidae) na Wyżynie Lubelskiej. P. BUCZYŃSKI, E. BUCZYŃSKA; 560 Potwierdzenie występowania Danacea nigritarsis (KÜSTER, 1850) (Coleoptera: Melyridae) w Pieninach i Beskidzie Zachodnim . M. A. MAZUR, S. SZAFRANIEC, P. SZAFRANIEC; 561 Bothrideres bipunctatus (GMELIN, 1790), relikt lasów pierwotnych, w rezerwacie kserotermicznym "Pamięcin" (Coleoptera: Bothrideridae). P. JAŁOSZYŃSKI, P. SIENKIEWICZ; 562 Występowanie Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) w okolicach Dębicy. A. TRZECIAK; 563 Nowe stanowisko Choleva (Cholevopsis) paskoviensis REITTER, 1913 (Leiodidae: Cholevinae) w Polsce . A. MĄDRA; 564 Materiały do poznania ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) południowo-wschodniej i wschodniej Polski . R. GOSIK, W. PIOTROWSKI; 565 Nowe dane o rozmieszczeniu Adelidae (Lepidoptera) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. P. ŻURAWLEW, M. BĄKOWSKI; 566 Nowe i rzadkie gatunki Crambidae (Lepidoptera) z Wielkopolski. M. BĄKOWSKI, R. SŁODZINKA, P. ŻURAWLEW; 567 Nowe stanowisko Nemapogon wolffiella KARSHOLT et NIELSEN, 1976 (Lepidoptera: Tineidae) odłowionego w Polsce do pułapki feromonowej. M. BĄKOWSKI, M. LARSSON

Recenzje

30; 4
Spis treści / CONTENTS


Barbara OSIADACZ, Roman HAŁAJ.
Uwagi na temat biologii Uroleucon (Uromelan) rapunculoidis (BÖRNER, 1939) (Hemiptera: Aphidoidea) z informacją o nowej roślinie żywicielskiej Campanula cervicaria L.

Dawid MARCZAK, Robert LASECKI. Nowe stanowiska interesujących gatunków chrząszczy (Coleoptera) na Pojezierzu Mazurskim

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Część 3: Tenebrioninae

Ewa DOLAŃSKA-NIEDBAŁA, Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, Paweł TRZCIŃSKI. Dynamika pojawu parazytoidów Liotryphon ASHMEAD, 1900 (Hymenoptera: Pimplinae) regulujących liczebność przeziernika Synanthedon myopaeformis (BORKHAUSEN,1789) (Lepidoptera: Sesiidae) w sadach okolic Poznania.

Tomasz JAWORSKI, Jacek HILSZCZAŃSKI, Radosław PLEWA. Nowe stanowiska saproksylicznych Tineidae i Oecophoridae (Lepidoptera) w Polsce.

Marek BĄKOWSKI, Marek HOŁOWIŃSKI. Przezierniki (Lepidoptera: Sesiidae) południowo-wschodniej części Polesia Lubelskiego. Część II.

Tomasz BLAIK, Adam MALKIEWICZ, Roman WĄSALA. Ponowne stwierdzenie i uwagi o występowaniu Thaumetopoea processionea (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Notodontidae: Thaumetopoeinae) w Polsce.

Paweł TRZCIŃSKI. Pipizella bispina SIMIC, 1987 (Diptera: Syrphidae) - gatunek nowy dla fauny Polski.

Krótkie doniesienia: 568 Nowe stanowiska Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758 i Graphoderus bilineatus (DEGEER, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce. M. PRZEWOŹNY, K. LUBECKI; 569 Nowe stanowisko Nicrophorus germanicus (LINNAEUS,1758) (Coleoptera: Silphidae) na terenie Wyżyny Lubelskiej. R. CIEŚLAK; 570 Nowe stwierdzenia Aphodius rotundangulus REITTER, 1900 (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) w Polsce z uwagami o jego bionomii. A. BYK, M. BIDAS; 571 Nowe stwierdzenie Aphodius consputus CREUTZER, 1799 (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) w Polsce. M. BIDAS, A. BYK, T. MOKRZYCKI; 572 Nowe stanowiska Heptaulacus testudinarius (FABRICIUS, 1775) (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) w Polsce. A. BYK, D. DOKTÓR; 573 Nowe stanowiska Monochamus saltuarius (GEBLER, 1830) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. R. PLEWA, A. KOLK, L. SUKOVATA, T. JAWORSKI; 574 Nowe stanowisko Anania funebris (STROM, 1768) (Lepidoptera: Pyralidae ) w Polsce. A. TRZECIAK; 575 Potwierdzenie występowania Satyrium acaciae (FABRICIUS, 1787) (Lepidoptera: Lycaenidae) w Wielkopolsce. P. ŻURAWLEW, R. SŁODZINKA; 576 Stanowiska Ctenophora (Cnemoncosis) ornata MEIGEN 1818 i Tanyptera atrata (LINNEAUS, 1785) (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae) na Dolnym Śląsku. A. MALKIEWICZ, J. NALEWALSKA

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2013
Polskie Towarzystwo Entomologiczne