WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXXI, 2012
31; 1
Spis treści / CONTENTS


Tadeusz WOJAS.
Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) nowe dla Bieszczadów Zachodnich.

Tomasz JAWORSKI, Jakub GRYZ, Dagny KRAUZE-GRYZ. Skrzynki lęgowe puszczyków (Strix aluco L.) jako środowisko występowania niektórych gatunków motyli (Lepidoptera).

Peter SENN, Sebastian ŁUCZKOWSKI. Motyle (Macrolepidoptera) w województwie pomorskim - nowe dane dotyczące występowania.

Janusz NOWACKI, Joanna NOWACKA. Materiały do poznania sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) Gór Świętokrzyskich.

Krótkie doniesienia: 577 Nowe dla Pojezierza Mazurskiego i rzadkie w Polsce chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) złowione w Leśnictwie Nerwik (Nadleśnictwo Wipsowo) - D. MARCZAK, O. ALEKSANDROWICZ; 578 Nowe stanowiska Hydrophilus (Hydrophilus) piceus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Hydrophilidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej - M. PRZEWOŹNY, K. LUBECKI; 579 Rzadko spotykane i nowe dla województwa mazowieckiego gatunki Macrolepidoptera (Lepidoptera) - M. BĄKOWSKI, W. PIĄTEK; 580 Nowe stanowiska rzadkich gatunków bzygowatych (Diptera: Syrphidae) we wschodniej Polsce - D. SAŁAPA, W. CZARNIAWSKI

Entomologists: Antoni KUŚKA (*1940 †2010) - entomolog, pedagog, alpinista. Biografia, spis publikacji oraz wspomnienia o Zmarłym przedstawicielu dwóch pokoleń koleopterologów - J. S. PAWŁOWSKI, M. A. MAZUR

Kronika

31; 2
Spis treści / CONTENTS


Roma DURAK.
Cinara fresai (BLANCHARD, 1939) (Hemiptera: Aphididae) - nowy gatunek mszycy dla Polski.

Stanisław HURUK, Alicja HURUK, Grzegorz WRÓBEL. Struktura zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) buczyn w Górach .więtokrzyskich.

Marek BUNALSKI. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 2. Omarlicowate (Silphidae).

Adam BYK, Tomasz MOKRZYCKI, Mateusz DWORAKOWSKI, Marek BIDAS. Rozmieszczenie Odonteus armiger (SCOPOLI, 1772) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Bolboceratidae) w Polsce z uwagami o jego bionomii.

Roman WĄSALA, Adam GÓRNICKI. Euchromius bella (HÜBNER, 1796) - pierwsze stwierdzenie w Polsce (Lepidoptera: Crambidae).

Adam MALKIEWICZ, Ewelina MYŚKÓW, Marek BĄKOWSKI. Nowe stanowiska Ctenophora (Cnemoncosis) festiva MEIGEN, 1804 (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae) w Polsce.

Krótkie doniesienia: 581 Nowe stanowiska niektórych krajowych gatunków chrząszczy z rodziny Scarabaeidae (Coleoptera). A. BYK; 582 Nowe stanowiska niektórych krajowych gatunków chrząszczy z rodzin: Trogidae, Geotrupidae, Ochodaeidae (Coleoptera). A. BYK; 583 Nowe stanowisko Reesa vespulae (MILLIRON, 1939) (Coleoptera: Dermestidae) w Polsce. T. WOJAS; 584 Hoshihananomia perlata (SULZER, 1776) (Coleoptera: Mordellidae), gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. M. PRZEWOŹNY; 585 Nowe stanowiska Macroplea appendiculata (PANZER, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce. P. BUCZYŃSKI; 586 Nowe stanowisko Euchroeus purpuratus (FABRICIUS, 1787) (Hymenoptera: Chrysididae) w Polsce. J. WENDZONKA; 587 Rzadkie i nowe dla województwa mazowieckiego gatunki miernikowców i sówkowatych odnotowane w Puszczy Kozienickiej (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae). M. BĄKOWSKI, W. PIĄTEK; 588 Stanowisko Penthophera morio (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Lymantriidae) w Babiogórskim Parku Narodowym. K. SACHANOWICZ, A. WOWER; 589 Materiały do znajomości bzygowatych (Diptera: Syrphidae) Lubelszczyzny. D. SAŁAPA, W. CZARNIAWSKI; 590 Potwierdzenie występowania Chromatomyia asteris (HENDEL, 1934) (Diptera: Agromyzidae) w Polsce. U. WALCZAK, Z. MICHALSKA

Kronika

31; 3
Spis treści / CONTENTS


Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK, Barbara WILKANIEC, Roma DURAK.
Afidofauna drzew i krzewów zieleni miejskiej Poznania. Część 1: Ogród Zoologiczny - Stare Zoo.

Grzegorz HEBDA. Materiały do znajomo.ci rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych z nadrodziny Coreoidea (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Marek WANAT, Rafał RUTA, Marek MIŁKOWSKI. Nowe stanowiska Salpingidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce.

Jacek WENDZONKA, Tomasz KLEJDYSZ. Złotolitka Chrysis immaculata BUYSSON, 1898 (Hymenoptera: Chrysididae) - gatunek nowy w faunie Polski.

Waldemar CELARY, Bogdan WIŚNIOWSKI. Trzmielec północny Bombus (Psithyrus) flavidus EVERSMANN, 1852 (Hymenoptera: Apidae) w polskich Karpatach.

Józef BANASZAK, Piotr SZEFER. Lasioglossum pallens (BRULLČ 1832) (Hymenoptera: Apiformes: Halictidae) - pierwsze pewne stwierdzenie występowania w Polsce.

Wojciech KUBASIK, Adam LARYSZ, Witold ZAJDA. Olethreutes subtilana (FALKOVITSH, 1959) w Polsce (Lepidoptera: Tortricidae).

Peter SENN. Motyle drobne (Lepidoptera) (oprócz Tortricidae) w województwie pomorskim - nowe dane dotyczące występowania.

Materiały historiograficzne

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Rafał RUTA. Karl LETZNER (*1812 - †1889), pionier śląskiej entomologii.

Krótkie doniesienia: 591 Roślinożerna entomofauna zasiedlająca czeremchę amerykańską (Prunus serotina EHRH., 1788) na Dolnym Śląsku. A. HALAREWICZ; 592 Przyczynek do poznania bionomii Euheptaulacus villosus (GYLLENHAL in SCHONHERR, 1806) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Górach Świętokrzyskich. M. BIDAS; 593 Nowe stanowiska interesujących gatunków żuków (Coleoptera: Scarabaeoidea) - Aphodius immundus CREUTZER, 1799 i Aphodius reyi REITTER, 1892. M. BIDAS; 594 Stwierdzenie Aulonogyrus concinnus (KLUG, 1834) (Coleoptera: Gyrinidae) w dolinie Środkowej Wisły. P. BUCZYŃSKI, E. BUCZYŃSKA, R. STRYJECKI; 595 Nowe stanowiska Mordellaria aurofasciata (COMOLLI, 1837) (Coleoptera: Mordellidae) w Polsce. D. TWARDY; 596 Nowe stanowiska Melandrya barbata (FABRICIUS, 1787) w Polsce (Coleoptera: Melandryidae). K. KOMOSIŃSKI, R. PLEWA, J. HILSZCZAŃSKI; 597 Występowanie Boros schneideri (PANZER, 1796) (Coleoptera: Boridae) w południowowschodniej Polsce. L. BUCHHOLZ, T. OLBRYCHTi, A. MELKE; 598 Nowe stanowisko Elenchus tenuicornis (KIRBY, 1815) (Strepsiptera: Elenchidae) w Polsce. M. L. BOROWIEC

Kronika

31; 4
Spis treści / CONTENTS


Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK, Barbara WILKANIEC, Roma DURAK. Afidofauna (Hemiptera: Aphidoidea) drzew i krzewów zieleni miejskiej Poznania. Część 2: Ogród Zoologiczny - Nowe Zoo.

Barbara OSIADACZ, Roman HAŁAJ. Uzupełnienie systematycznego przegladu mszyc (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidomorpha) Polski wraz z indeksem roślin żywicielskich.

Marcin WALCZAK, Krzysztof MUSIK, Anna MOKRZYCKA. Japananus hyalinus (OSBORN, 1900) - nowy gatunek piewika w polskiej faunie (Hemiptera: Cicadomorpha).

Marek PRZEWOŹNY, Paweł SIENKIEWICZ, Szymon KONWERSKI. Nowe dane o występowaniu chrząszczy (Coleoptera) z wybranych rodzin na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Część II. Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica).

Marek BUNALSKI, Paweł SIENKIEWICZ. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 3. Wygonakowate (Ochodaeidae).

Jerzy M. GUTOWSKI, Daniel KUBISZ, Krzysztof SUĆKO. Nacerdes carniolica (GISTEL, 1834) (Coleoptera: Oedemeridae) - nowy chrząszcz dla polskiej fauny.

Rafał RUTA, Szymon KONWERSKI, Marek MIŁKOWSKI, Robert GAWROŃSKI, Karol KOMOSIŃSKI, Andrzej MELKE, Dawid MARCZAK. Nowe stanowiska Mycetophagidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce

Krótkie doniesienia: 599 Nowe stanowiska Sphaerius acaroides WALTL, 1838 w zachodniej Polsce (Coleoptera: Myxophaga: Sphaeriusidae). R. RUTA; 600 Borodziej próchnik Ergates faber (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Cerambycidae) we wschodniej Polsce. J. M. GUTOWSKI, P. ZIĘBA, R. CIEŚLAK; 601 Występowanie niektórych interesujących chrząszczy saproksylobiontycznych (Coleoptera) w Górach Świętokrzyskich i na Płaskowyżu Suchedniowskim. L. BUCHHOLZ, M. BIDAS; 602 Materiały do poznania chruścików (Trichoptera) Suwalskiego Parku Krajobrazowego . E. BUCZYŃSKA, P. BUCZYŃSKI, Ł. DAWIDOWICZ, G. WAGNER

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2013
Polskie Towarzystwo Entomologiczne