WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXXII, 2013
Lista recenzentów
32; 1
Spis treści / CONTENTS
Od Redakcji

Łukasz DEPA. Nowe stanowiska rzadko spotykanych mszyc z rodzaju Stomaphis WALKER (Hemiptera: Aphidoidea: Lachnidae) w Polsce

Hubert JAKONIUK, Bartłomiej PACUK. Nowe stanowiska Abax carinatus (DUFTSCHMID, 1812) (Coleoptera: Carabidae) w nizinnej części Polski

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Andrzej MELKE, Jacek TWARDOWSKI. Odkrycie Bibloplectus strouhali BEIER, 1928 w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae)

Krystian NIEDOJAD. Pierwsze pewne stwierdzenie Bruchidius bimaculatus (OLIVIER, 1795) i Cassida aurora WEISE, 1907 oraz nowe stanowiska rzadko spotykanych stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) na terenie naszego kraju

Marek PRZEWOŹNY. Chrząszcze (Coleoptera) okolic Jeziora Maltańskiego w Poznaniu . suplement

Marek L. BOROWIEC. Dwa gatunki myrmekofilnych Diapriidae (Hymenoptera) nowe dla Polski

Marek L. BOROWIEC, Lech BOROWIEC. Nowe dane o rozmieszczeniu mrówek (Hymenoptera: Formicidae) w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska

Wojciech KUBASIK. Ditula angustiorana (HAWORTH, 1811) (Lepidoptera: Tortricidae) w Polsce

Peter SENN. Nowe dane dotyczące występowania zwójkowatych (Lepidoptera: Tortricidae) w województwie pomorskim

Krótkie doniesienia: 603 Pierwsze stanowisko Aradus brevicollis FALLÉN, 1807 oraz drugie Aneurus avenius (DUFOUR, 1833) (Heteroptera: Aradidae) w Beskidach Wschodnich. G. HEBDA, M. A. MAZUR; 604 Pierwsze stanowisko Aneurus avenius (DUFOUR, 1833) (Heteroptera: Aradidae) w Sudetach. G. HEBDA, K. ZAJĄC; 605 Nowe stanowisko Caryoscapha limbata (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Staphylinidae: Scaphidiinae) w Polsce. D. TWARDY; 606 Nowe stanowiska Derodontus macularis (FUSS, 1850) (Coleoptera: Derodontidae) w Polsce . D. TWARDY; 607 Nowe stanowisko Sitaris muralis (FORSTER, 1771) (Coleoptera: Meloidae) w Polsce. D. TWARDY; 608 Współczesne stwierdzenia Chrysochus asclepiadeus (PALLAS, 1773) (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae) w Polsce. B. PACUK, M. KRZYŻYŃSKI; 609 Nowe stanowiska Laena reitteri WEISE, 1877 (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriinae) w Polsce. D. TWARDY; 610 Bittacus hageni BRAUER, 1860 (Mecoptera: Bittacidae) w Polsce centralnej. T. PLEWKA, P. CERYNGIER; 611 Przyczynek do wiedzy o rozmieszczeniu Melitaea phoebe (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) w Polsce. Ł. DAWIDOWICZ, G. WAGNER, W. JARSKA, P. BUCZYŃSKI

Karty z historii

Kronika

32; 2
Spis treści / CONTENTS

Andrzej SZUJECKI. Mycetoporus montanus LUZE, 1901 (Coleoptera: Staphylinidae: Tachyporinae) w Polsce!

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Rafał RUTA, Marek WANAT, Szymon KONWERSKI. Nowe stanowiska Oedemeridae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce.

Dawid MARCZAK, Marek WANAT, Robert LASECKI, Miłosz A. MAZUR . Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Apionidae i Nanophyidae (Coleoptera: Curculionoidea).

Dawid MARCZAK, Marek WANAT, Robert LASECKI, Miłosz A. MAZUR. Nowe dla Niziny Mazowieckiej i rzadkie gatunki ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionidae) z Kampinoskiego Parku Narodowego.

Radosław ŚCIBIOR. Nowe dane o chrząszczach stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) odłowionych na obszarze Pienin.

Agnieszka BUGAJ-NAWROCKA, Jacek GORCZYCA. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) "Kocich Górek" w Piekarach Śląskich (Górny Śląsk).

Piotr OLSZEWSKI, Bogdan WIŚNIOWSKI, Tadeusz PAWLIKOWSKI, Krzysztof SZPILA. Nowe dane o niektórych rzadkich żądłówkach w Polsce (Hymenoptera: Aculeata).

Janusz NOWACKI, Krzysztof PAŁKA. Materiały do poznania rozsiedlenia sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) wschodniej Polski.

Iwona SŁOWIŃSKA-KRYSIAK. Chelifera pectinicauda COLLIN, 1927 i Chelifera subangusta COLLIN, 1961 - nowe dla Bieszczadów gatunki Hemerodromiinae (Diptera: Empididae).

Krótkie doniesienia: 612 Nowe stanowiska Meloe rugosus MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) w Polsce - J. MICHALCEWICZ; 613 Nowe stanowiska Glaphyra marmottani (BRISOUT, 1863) i Poecilium glabratum (CHARPENTIER, 1825) (Coleoptera: Cerambycidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej - D. HOFMAŃSKI; 614 Pierwsze odkryte ślady żerowania larw Cerambyx cerdo LINNAEUS, 1753) (Coleoptera: Cerambycidae) w Beskidzie Żywieckim - M. PIETRASZKO, M. WARCHAŁOWSKI; 615 Nowe i rzadkie dla Beskidu Wschodniego gatunki stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) - D. TWARDY; 616 Nowe stanowisko Cryptocephalus (Cryptocephalus) transcaucasicus (JACOBSON, 1898) (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce - M. PRZEWOŹNY; 617 Nowe stanowisko Cassida ferruginea GOEZE, 1777 (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce - M. PRZEWOŹNY, M. BUNALSKI; 618 Nowe stanowisko Dermestoides
sanguinicollis
(FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Cleridae) w Polsce - M. MIŁKOWSKI; 619 Przypadkowa introdukcja Polistes gallicus (LINNAEUS, 1767) (Hymenoptera: Vespidae) do Polski - P. OLSZEWSKI, T. PAWLIKOWSKI; 620 Nowe stanowiska Buckleria paludum (ZELLER, 1839) (Lepidoptera: Pterophoridae) w Polsce . Ł. DAWIDOWICZ

Kronika

 

32; 3
Spis treści / CONTENTS

Dawid MARCZAK, Andrzej MELKE, Jakub MASIARZ - Calodera cochlearis ASSING, 1996 (Coleoptera: Staphylinidae) - gatunek nowy dla Polski oraz inne gatunki rzadkich kusakowatych nowe dla Niziny Mazowieckiej.

Robert LASECKI, Rafał RUTA, Dmitry TELNOV - Anthicus crinitus LaFerté-Sénectěre, 1849 (Coleoptera, Anthicidae) nowy dla fauny Polski, z krytycznym wykazem Anthicidae Polski.

Józef BANASZAK, Piotr SZEFER - Pszczoły (Hymenoptera: Apoidea) Równiny Sępopolskiej. Cz. I. Różnorodność gatunkowa.

Piotr OLSZEWSKI, Bogdan WIŚNIOWSKI, Tadeusz PAWLIKOWSKI, Jakub STRAKA - Tachysphex austriacus KOHL, 1892 (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce.

Dawid MASŁO, Maciej KUPCZAK - Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea,Hesperioidea) Góry Świętego Marcina w Tarnowie.

Piotr RĄCZKA - Duponchelia fovealis ZELLER, 1847 (Lepidoptera: Crambidae) w Polsce.

Tomasz RYNARZEWSKI, Urszula WALCZAK - Badania nad fauną Coleophoridae (Lepidoptera) Polski. IV. Coleophora chrysanthemi HOFMANN, 1869 - gatunek nowy dla fauny Polski.

Wojciech KUBASIK, Maciej PABISIAK, Roman WĄSALA - Nowe stanowiska Notocelia tetragonana (STEPHENS, 1834) (Lepidoptera: Tortricidae) w Polsce.

Krótkie doniesienia: 621 Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) - R. PLEWA, A. MELKE; 622 Nowe stanowiska Brachygluta klimschi HOLDHAUS, 1902 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) w Polsce - D. TWARDY; 623 Nowe stanowiska Coloninae w Polsce (Coleoptera: Leiodidae) - P. JAŁOSZYŃSKI, M. WANAT, R. RUTA; 624 Potwierdzenie występowania w Polsce Orthocis linearis (J.R. SAHLBERG, 1901) (Coleoptera:
Ciidae) - R. PLEWA, R. KRÓLIK; 625 Nowe stanowiska Cyrtanaspis phalerata (GERMAR) w Polsce (Coleoptera: Scraptiidae) - P. JAŁOSZYŃSKI, M. WANAT, R. RUTA, Sz. KONWERSKI; 626 Nowe stanowisko Leioderes kollari (REDTENBACHER, 1849) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce - M. MIŁKOWSKI; 627 Nowe stanowisko Latibulus argiolus (ROSSI, 1790), przedstawiciela gąsienicznikowatych (Hymenoptera: Ichneumonidae) - K.B. KOZYRA; 628 Nowe stanowiska klecanek Polistes nimpha (CHRIST, 1791) oraz Polistes dominula (CHRIST, 1791) (Hymenoptera:
Vespidae) na zachodzie i południu Polski - K.B. KOZYRA; 629 Nowe stanowiska motyli (Lepidoptera) w województwie podlaskim - S. ŁUCZKOWSKI; 630 Dyptam jesionolistny (Dictamnus albus L.) jako roślina pokarmowa pazia królowej (Papilio machaon LINNAEUS, 1758) w Polsce - T. OSTAFIN, W. KUBASIK; 631 Uwagi o zimowaniu imago Scoliopteryx libatrix (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera:
Noctuidae) w wybranych bunkrach w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim - M. PIETRASZKO, M. WARCHAŁOWSKI

32; 4
Spis treści / CONTENTS

Mariusz KANTURSKI, Jowita DROHOJOWSKA - Koliszki (Hemiptera: Psylloidea) Garbu Tarnogórskiego.

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Marek PRZEWOŹNY - Melanophthalma rispini RÜCKER et JOHNSON, 2007, gatunek nowy dla fauny Polski (Coleoptera, Latridiidae).

Marek BUNALSKI, Paweł SIENKIEWICZ, Wojciech KUBASIK, Szymon KONWERSKI, Krzysztof PAŁKA - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 4. Bolboceratidae.

Piotr OLSZEWSKI, Tadeusz PAWLIKOWSKI - Passaloecus pictus RIBAUT, 1952 (Hymenoptera: Crabronidae) - pierwsze stwierdzenie w Polsce.

Maciej KUPCZAK, Dawid MASŁO - Motyle dzienne (Rhopalocera) wzgórza Grojec (Beskid Żywiecki).

Wojciech SEKUŁA, Edyta GÓRSKA-DRABIK - Motyle dzienne (Rhopalocera) "Uroczyska Lipnik".

Urszula WALCZAK, Edward BARANIAK, Grzegorz CHOWANIEC, Tomasz RYNARZEWSKI - Scythris buszkoi BARAN, 2004 - pierwsze stwierdzenie w Polsce oraz nowe dane o występowaniu Scythrididae (Lepidoptera).

Krzysztof PAŁKA, Tomasz RYNARZEWSKI - Caryocolum petryi (HOFMANN, 1899) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel Gelechiidae (Lepidoptera, Gelechioidea).

Krótkie doniesienia: 632 Nowe dane o występowaniu Onychogomphus forcipatus (LINNAEUS, 1758) i Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) w Górach Świętokrzyskich (Odonata: Gomphidae, Cordulegastridae) - E. GRZĘDZICKA; 633 Potwierdzenie występowania Chlaenius (Chlaenites) spoliatus (P. ROSSI, 1792) (Coleoptera: Carabidae) w Polsce - M. STACHOWIAK, D. TWARDY; 634 Nowe stanowiska Cercyon granarius ERICHSON, 1837 (Coleoptera: Hydrophilidae) w Polsce - R. MROCZYŃSKI; 635 Pierwsze stwierdzenie Lichenophanes varius (ILLIGER, 1801) (Coleoptera: Bostrichidae) na Pojezierzu Pomorskim - M.A. MAZUR; 636 Nowe stanowiska Aulonium trisulcum (GEOFFROY, 1785) (Coleoptera: Zopheridae) w Polsce - R. PLEWA, J. HILSZCZAŃSKI, T. JAWORSKI, D. MARCZAK; 637 Nowe dane o występowaniu Axinopalpis gracilis gracilis (KRYNICKY, 1832) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce - J. KALISIAK, M. WEŁNICKI; 638 Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Niziny Mazowieckiej - R. ŚCIBIOR, K. PAWLĘGA, R. STRYJECKI; 639 Nowe stanowiska Microlepidoptera (Tineidae, Depressariidae, Elachistidae, Oecophoridae, Amphisbatidae, Gelechiidae, Pterophoridae) w Wieluniu i rezerwacie „Dąbrowa w Niżankowicach” - I. SZELĄG; 640 Nowe dane o występowaniu Synanthedon loranthi KRÁLIČEK, 1966 (Lepidoptera: Sesiidae) w Polsce - A. TRZECIAK; 641 Zmierzchnica trupia główka - Acherontia atrops (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) w Rudce woj. małopolskie - D. MASŁO; 642 Potwierdzenie występowania Nymphalis xanthomelas ESPER, 1781 (Lepidoptera, Nymphalidae) w zachodniej Polsce - M. BĄKOWSKI, R. SŁODZINKA

KRONIKA


32, SUPLEMENT
Spis treści / CONTENTS

Jerzy M. GUTOWSKI, Marek PRZEWOŹNY - Program NATURA 2000 jako narzędzie ochrony chrząszczy (Coleoptera) w Polsce.

Dariusz TARNAWSKI, Krzysztof ZAJĄC, Marcin KADEJ - Problemy ochrony owadów w obszarach NATURA 2000 na Dolnym Śląsku.

Józef BANASZAK, Lucyna TWERD - Sieć NATURA 2000 - narzędzie czy problem w ochronie owadów? Próba oceny na przykładzie pszczół (Apoidea, Apiformes).

Andrzej J. WOŹNICA - Chronić czy nie chronić muchówki wyższe? Problematyka ochrony muchówek z sekcji Schizophora (Diptera: Muscomorpha) w Polsce i niektórych krajach ościennych.

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2013
Polskie Towarzystwo Entomologiczne