WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXXIV, 2015

Lista recenzentów tomu XXXIV

34; 1
Spis treści / Contents

Agata PIWNIK, Dariusz SKARŻYŃSKI - Psammofilne skoczogonki (Collembola) nowe dla fauny Polski / Psammophilic springtails (Collembola) new to Polish fauna

Grzegorz HEBDA, Tomasz RUTKOWSKI - Pierwsze dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Parku Narodowym Ujście Warty / First data on the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Ujście Warty National Park

Marek BUNALSKI, Hassan GHAHARI - Materiały do poznania Scarabaeoidea (Coleoptera) Prowincji Guilan w Północnym Iranie / Contribution to the knowledge Scarabaeoidea (Coleoptera) of Guilan Province, Northern Iran

Adrian ŁUKOWSKI - Motyle dzienne (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) Trzemeszna i okolic / Butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) of Trzemeszno and its vicinity

Krótkie doniesienia / Short communications:

679 Isometopus intrusus (HERRICH-SCHAEFFER, 1835) (Heteroptera: Miridae) w Kampinoskim Parku Narodowym / Isometopus intrusus (HERRICH-SCHAEFFER, 1835) (Heteroptera: Miridae) in the Kampinos National Park - A. LUKAŠUK, D. MARCZAK;

680 Potwierdzenie występowania Hypocacculus rubripes (ERICHSON, 1834) w Polsce (Coleoptera, Histeridae) / Confirmation of the occurrence of Hypocacculus rubripes (ERICHSON, 1834) in Poland (Coleoptera: Histeridae) - J. BOROWSKI, A. DOMŻALSKA, J. KRYSICKI, A. LUDWICZAK, A. MAKOWSKA, A. RAKOCZY;

681 Potwierdzenie występowania Micridium halidaii (MATTHEWS, 1868) (Coleoptera: Ptiliidae) w Polsce / Confirmation of the occurrence of Micridium halidaii (MATTHEWS, 1868) (Coleoptera: Ptiliidae) in Poland - P. JAŁOSZYŃSKI, D. MARCZAK, Sz. KONWERSKI;

682 Ptiliolum fuscum (ERICHSON, 1845) i Ptiliolum wuesthoffi ROSSKOTHEN, 1934 (Coleoptera: Ptiliidae) w Biebrzańskim Parku Narodowym / Ptiliolum fuscum (ERICHSON, 1845) and Ptiliolum wuesthoffi ROSSKOTHEN, 1934 (Coleoptera: Ptiliidae) in Biebrza National Park - P. JAŁOSZYŃSKI, M. WANAT;

683 Nowe stanowiska Micropeplus latus HAMPE, 1861 (Coleoptera: Staphylinidae: Micropeplinae) w Górach Słonnych / New records of Micropeplus latus HAMPE, 1861 (Coleoptera: Staphylinidae: Micropeplinae) in the Słonne Mts - D. TWARDY;

684 Phaenops knoteki (REITTER, 1898) (Coleoptera: Buprestidae) - pierwsze stwierdzenie w Bieszczadach / Phaenops knoteki (REITTER, 1898) (Coleoptera: Buprestidae), the first record from Bieszczady Mountains - J. TATUR-DYTKOWSKI, P. GÓRSKI;

685 Nowe stanowiska Opilo pallidus (OLIVIER, 1795) (Coleoptera: Cleridae) w Warszawie i okolicach / New localities of Opilo pallidus (OLIVIER, 1795) (Coleoptera: Cleridae) in Warsaw and its environs - J. TATUR-DYTKOWSKI;

686 Hyperaspis concolor (SUFFRIAN, 1843) (Coleoptera: Coccinellidae) w centralnej Polsce / Hyperaspis concolor (SUFFRIAN, 1843) (Coleoptera: Coccinellidae) in central Poland - K. SZAWARYN, V. HAWRO;

687 Drugie stanowisko Mecinus plantaginis (EPPELSHEIM, 1875) (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce / The second locality of Mecinus plantaginis (EPPELSHEIM, 1875) (Coleoptera: Curculionidae) in Poland - M. WANAT;

688 Druga przypadkowa introdukcja Polistes gallicus (LINNAEUS, 1767) (Hymenoptera: Vespidae) do Polski / The second accidental introduction of Polistes gallicus (LINNAEUS, 1767) (Hymenoptera: Vespidae) in Poland - K.B. KOZYRA, U. EICHERT;

689 Ponowne odnalezienie Nemophora pfeifferella (HÜBNER, 1813) (Lepidoptrera: Adelidae) w Polsce / Rediscovery of Nemophora pfeifferela (HÜBNER, 1813) (Lepidoptrera: Adelidae) in Poland - J. BUSZKO, K. FRĄCKIEL;

690 Nowe dane o występowaniu w Polsce Coleophora variicornis TOLL, 1952 (Lepidoptera: Coleophoridae) / New data on the occurrence of Coleophora variicornis TOLL, 1952 (Lepidoptera: Coleophoridae) in Poland - J. BUSZKO, T. RYNARZEWSKI;

691 Nowe stanowiska interesujących gatunków motyli dziennych (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) w południowo-wschodniej Polsce / New records of interesting species of butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) in south-east Poland - Ł. PRZYBYŁOWICZ;

692 Obserwacja Grammodes stolida (FABRICIUS, 1775) (Lepidoptera: Erebiidae) w Pieninach / Observations of Grammodes stolida (FABRICIUS, 1775) (Lepidoptera, Erebiidae) in the Pieniny Mountains - R. WĄSALA, R. ZAMORSKI;

693 Pierwsze stwierdzenie krasopani hera, Euplagia quadripunctaria (PODA, 1761) (Lepidoptera: Erebiidae) w Magurskim Parku Narodowym / First record of Euplagia quadripunctaria (PODA, 1761) (Lepidoptera: Erebiidae) in the Magurski National Park - Ł. PRZYBYŁOWICZ;


Sylwetki entomologów / Entomologists:

Edward BARANIAK, Marek WANAT - Paweł Stanisław STACHOWIAK (1952 - 2014), entomolog i leśnik / In memory of Paweł Stanisław STACHOWIAK (1952 - 2014), entomologist and forester

 

34; 2
Spis treści / Contents

Dariusz TWARDY - Pierwsze stwierdzenie Ochthebius (Enicocerus) colveranus FERRO, 1979 w Polsce oraz dane o występowaniu innych rzadkich gatunków z rodzaju Ochthebius LEACH, 1815 (Coleoptera: Staphylinoidea: Hydraenidae) / The first record of Ochthebius (Enicocerus) colveranus FERRO, 1979 from Poland and other data on the occurrence rare species of genus Ochthebius LEACH, 1815 (Coleoptera: Staphylinoidea: Hydraenidae)

Marek BUNALSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA, Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK, Paweł SIENKIEWICZ, Paweł TRZCIŃSKI - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 6. Kruszczyce (Scarabaeidae: Cetoniinae) / Contributions to the knowledge of beetles distribution in Western Poland. Part 6. Flower chafers (Scarabaeidae: Cetoniinae)

Marek MIŁKOWSKI, Krzysztof SUĆKO - Tetratomidae i Melandryidae(Coleoptera: Tenebrionoidea) okolic Radomia / Tetratomidae and Melandryidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) of Radom environs

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Marek WANAT, Rafał RUTA, Karol KOMOSIŃSKI - Nowe stanowiska Cryptophagidae (Coleoptera) w Polsce: Cryptophaginae partim (bez rodzajów Micrambe i Cryptophagus) / New records of Cryptophagidae (Coleoptera) in Poland: Cryptophaginae partim (excluding genera Micrambe and Cryptophagus)

Marek WANAT, Rafał CELADYN - Drugie stanowisko Helianthemapion velatum (GERSTAECKER, 1854) (Coleoptera: Apionidae) w Polsce / A second locality of Helianthemapion velatum (GERSTAECKER, 1854) (Coleoptera: Apionidae) in Poland

Krótkie doniesienia / Short communications:

694 Pierwsze stwierdzenia Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Kotlinie Biebrzańskiej / First records of Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the Biebrza Valley - A. HENEL, J.R.E. TAYLOR, Ł. KRAJEWSKI;

695 Gnilikowate (Coleoptera: Histeridae) okolic Iławy / Histerid beetles (Coleoptera: Histeridae) of the vicinity of Iława - R. MROCZYŃSKI;

696 Nowe stanowiska w Polsce oraz uwagi dotyczące biologii Elater ferrugineus LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Elateridae) / New localities in Poland and notes on the biology of Elater ferrugineus LINNAEUS, 1758 (Coleoptera, Elateridae) - M. MIŁKOWSKI;

697 Nowe stanowisko Byrrhus (Pseudobyrrhus) luniger GERMAR, 1817 (Coleoptera: Byrrhidae) w Górach Słonnych / New record Byrrhus (Pseudobyrrhus) luniger GERMAR, 1817 (Coleoptera: Byrrhidae) from the Słonne Mts., SE Poland - D. TWARDY;

698 Nowe dane o występowaniu Sitaris muralis (FORSTER, 1771) (Coleoptera: Meloidae) w południowo-wschodniej Polsce / New data on the occurrence of Sitaris muralis (FORSTER, 1771) (Coleoptera: Meloidae) in south-eastern Poland - J. BURY, P. BABULA;

699 Nowe stanowiska Meloe variegatus DONOVAN, 1793 (Coleoptera: Meloidae) w północno-wschodniej Polsce / New localites of Meloe variegatus DONOVAN, 1793 (Coleoptera: Meloidae) in North-Eastern Poland - H. JAKONIUK;

700 Ponurek Schneidera Boros schneideri (PANZER, 1796) (Coleoptera: Boridae) w Puszczy Augustowskiej / Boros schneideri (PANZER, 1796) (Coleoptera: Boridae) in Augustów Primeval Forest - J.M. GUTOWSKI, K. SUĆKO;

701 Rzadkie i nowe dla Niziny Sandomierskiej gatunki chruścików (Trichoptera) stwierdzone koło Przemyśla (Polska południowo-wschodnia) / Rare and new species of caddisflies (Trichoptera) of the Sandomierz Lowland recorded near Przemyśl (southeastern Poland) - E. BUCZYŃSKA, P. BUCZYŃSKI;

702 Alucita dodecadactyla HÜBNER, 1813 (Lepidoptera, Alucitidae) – nowe stanowisko w północno-wschodniej Polsce / Alucita dodecadactyla HÜBNER, 1813 (Lepidoptera, Alucitidae) - a new locality in NE Poland - J. BUSZKO, E. JURKIEWICZ;

703 Argynnis pandora (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) w Bieszczadach / Argynnis pandora (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Bieszczady Mts. - J. BUSZKO, K. PAŁKA;

704 Nowe dane o występowaniu Therapis flavicaria (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Geometridae) w Polsce / New data on the occurrence of geometrid moth Therapis flavicaria (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Geometridae) in Poland - J. BURY;

705 Nowe dane o występowaniu Eucarta amethystina (HÜBNER, 1803) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce / New data on the occurrence of Eucarta amethystina (HÜBNER, 1803) (Lepidoptera, Noctuidae) in Poland - J. NOWACKI, K. PAŁKA.


34; 3
Spis treści / Contents


Marek BUNALSKI, Hassan GHAHARI - Badania nad wybranymi rodzinami chrząszczy (Coleoptera) regionu Savadkooh prowincji Mazandaran w północnym Iranie / A study on some families of Coleoptera from Savadkooh County, Mazandaran province, northern Iran

Dawid MARCZAK, Karol KOMOSIŃSKI - Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Leiodidae (Coleoptera: Staphylinoidea) / Contribution to the knowledge of the fauna of Kampinos National Park: Leiodidae (Coleoptera: Staphylinoidea)

Marek BUNALSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA, Paweł SIENKIEWICZ - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 7. Scarabaeidae: Dynastinae, Rutelinae, Hopliinae / Contributions to the knowledge of beetles distribution in Western Poland. Part 7. Scarabaeidae: Dynastinae, Rutelinae, Hopliinae

Roman WĄSALA, Łukasz MATUSZEWSKI - Sówki (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) zachodniej części miasta Poznania / The noctuids (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae)of the western part of the city of Poznań

Robert ŻÓRALSKI, Paweł TRZCIŃSKI - Współczesne notowania Orthonevra stackelbergi THOMPSON et TORP, 1982 i Orthonevra intermedia LUNDBECK, 1916 (Diptera: Syrphidae) w Polsce / Reports of Orthonevra stackelbergi THOMPSON et TORP, 1982 and Orthonevra intermedia LUNDBECK, 1916 (Diptera: Syrphidae) in Poland

Krótkie doniesienia / Short communications:

706 Nowe i niepublikowane dane o występowaniu Nicrophorus germanicus (LINNAEUS 1758) (Coleoptera: Silphidae) w Polsce / New unpublished data on the occurrence of Nicrophorus germanicus (LINNAEUS 1758) (Coleoptera: Silphidae) in Poland - J. BURY, J. MAZEPA;

707 Nowe stwierdzenie Pomatinus substriatus (PH. MÜLLER, 1806) (Coleoptera: Dryopidae) w Polsce / New locality of Pomatinus substriatus (PH. MÜLLER, 1806) (Coleoptera: Dryopidae) in Poland - D. TWARDY;

708 Trox cadaverinus ILLIGER, 1802 (Scarabaeoidea: Trogidae) - gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich / Trox cadaverinus ILLIGER, 1802 (Scarabaeoidea: Trogidae) the species new to the Świętokrzyskie Mts. - M. BIDAS;

709 Potwierdzenie występowania Anisoplia agricola (PODA, 1761) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce / Confirmation of the occurrence of Anisoplia agricola (PODA, 1761) (Coleoptera: Scarabaeoidea) in Poland - M. BIDAS;

710 Drugie stanowisko Chrysolina eurina (FRIVALDSZKY, 1883) (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce / A second locality of Chrysolina eurina (FRIVALDSZKY, 1883) (Coleoptera: Chrysomelidae) in Poland - R. ŚCIBIOR;

711 Nowe stanowiska gatunków z rodzaju Cassida (Coleoptera: Chrysomelidae) w Beskidzie Wschodnim / New records of some species of the genus Cassida L. (Coleoptera: Chrysomelidae) in the Eastern Beskid Mts. - D. TWARDY;

712 Sceliphron destillatorium (ILLIGER, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) - nowy dla Sudetów Zachodnich gatunek grzebacza / Sceliphron destillatorium (ILLIGER, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) - the species of thread-waisted wasp new to the Western Sudetes Mts. - J. TATUR-DYTKOWSKI;

713 Nowe dane o rzadko spotykanych motylach z rodziny zawisakowatych (Lepidoptera: Sphingidae) z południowo-wschodniej Polski / New data on rare hawkmoths (Lepidoptera: Sphingidae) from south-eastern part of Poland - J. BURY, K. MAZUR, T. OLBRYCHT;

714 Nowe dane o występowaniu Noctua interjecta (HÜBNER, 1803) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce / New data on the occurrence of Noctua interjecta (HÜBNER, 1803) (Lepidoptera, Noctuidae) in Poland - J. NOWACKI, K. PAŁKA

Kronika

34; 4
Spis treści / Contents


Szymon KONWERSKI, Paweł SIENKIEWICZ, Marek PRZEWOŹNY - Nowe dane o występowaniu chrząszczy (Coleoptera) z wybranych rodzin na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Część III / New data on the occurrence of beetles (Coleoptera) in Rogalin Landscape Park. Part III

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Marek WANAT, Dariusz TWARDY - Nowe stanowiska Scydmaeninae (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce / New records of Scydmaeninae (Coleoptera: Staphylinidae) in Poland

Marek BUNALSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA, Paweł SIENKIEWICZ, Roman WĄSALA - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 8. Scarabaeidae: Melolonthinae i Sericinae / Contributions to the knowledge on beetles distribution in Western Poland. Part 8. Scarabaeidae: Melolonthinae and Sericinae

Roman WĄSALA, Roman ZAMORSKI - Akbesia davidii OBERTHÜR, 1884 gatunek nowy dla Armenii oraz nowe dane o zawisakach (Lepidoptera: Sphingidae) Armenii / New moth species Akbesia davidii OBERTHÜR, 1884 recorded in Armenia, and new records on the occurrence of hawk-moths (Lepidoptera: Sphingidae) in Armenia

Paweł JAŁOSZYŃSKI - Pierwsze stwierdzenie Systole hofferi (KALINA, 1969) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eurytomidae) w Polsce / First record of Systole hofferi (KALINA, 1969) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eurytomidae) in Poland

Sebastian SALATA, Michał MICHLEWICZ, Przemysław SZWAJKOWSKI - Materiały do poznania myrmekofauny Polski / Contribution to the knowledge of the myrmecofauna of Poland

Krótkie doniesienia / Short communications:

715 Nowe stanowisko Mantis religiosa (L.) (Mantodea: Mantidae) na terenie rezerwatu Wzgórza Sobkowskie (Wyżyna Małopolska, Pogórze Szydłowskie) / New locality of the Mantis religiosa (L.) (Mantodea: Mantidae) in the reserve Sobkowskie Hills (Małopolska Upland, Szydłowskie Foothills) - P. KOZINA;

716 Ptiliidae ERICHSON, 1845 (Coleoptera) Wigierskiego Parku Narodowego / Ptiliidae ERICHSON, 1845 (Coleoptera) of the Wigry National Park - M. SAWONIEWICZ;

717 Gatunki z rodzaju Agrilus (Coleoptera: Buprestidae) nowe dla Gór Świętokrzyskich / The species of the genus Agrilus (Coleoptera: Buprestidae) new for the Świętokrzyskie Mts.- M. BIDAS;

718 Nowe stanowiska chrząszczy z rodzaju Rhizophagus HERBST, 1793 (Coleoptera: Monotomidae) w Wigierskim Parku Narodowym / New records of the beetles from the genus Rhizophagus HERBST, 1793 (Coleoptera: Monotomidae) in the Wigry National Park - M. SAWONIEWICZ;

719 Nowe stanowisko Orthocerus crassicornis (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Zopheridae) na Wyżynie Małopolskiej / New locality of Orthocerus crassicornis (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Zopheridae) in the Małopolska Upland - M. BIDAS;

720 Interesujące Cerambycidae (Coleoptera) w Górach Świętokrzyskich i uwagi o ich bionomii / Interesting Cerambycidae (Coleoptera) of the Świętokrzyskie Mts. and remarks of their bionomy - M. BIDAS;

721 Nowe stanowisko drzewotocza japońskiego Xylosandrus germanus (BLANDFORD, 1894) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) w zachodniej Polsce / New record of Xylosandrus germanus (BLANDFORD, 1894) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) from western Poland - J. BURY, J. MAZEPA;

722 Stwierdzenie obecności Xylocopa violacea (LINNAEUS, 1758) (Hymenoptera: Apiformes) na obszarze Wrocławia / The confirmation of Xylocopa violacea (LINNAEUS, 1758) (Hymenoptera: Apiformes) presence in Wroclaw city area - P. MICHOŁAP, M. KELM, A. SIKORA, M. SIKORA;

723 Pierwsze stwierdzenie Tachina grossa (LINNAEUS, 1758) (Diptera: Tachinidae) na Pogórzu Dynowskim / First record of Tachina grossa (LINNAEUS, 1758) (Diptera: Tachinidae) from Dynów
Foothills (south-eastern Poland) - J. BURY


Recenzje / Reviews

Kronika / Chronicle

Lista recenzentów prac tomu 34 Wiadomości Entomologicznych / Entomological News -reviewers in the year 2015

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2015
Polskie Towarzystwo Entomologiczne