strona główna o projekcie informacje noty biograficzne kontakt


Projekt "Entomolodzy Polscy" jest projektem otwartym, skierowanym do całego środowiska entomologicznego. Stanowi on kontynuację i twórcze rozwinięcie prac, które zaowocowały wydaniem w 2001 r. "Almanachu entomologów polskich XX wieku". Korzystając z możliwości, jakie daje platforma internetowa chcemy stworzyć repozytorium not biograficznych wszystkich osób, które na przestrzeni ostatnich stuleci wniosły swój wkład w rozwój polskiej entomologii. Mamy nadzieję, że stanie się on narzędziem pomocnym zarówno entomologom, jak i historykom nauki.

Prezes PTEnt.
Dr hab. Marek Bunalski


© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2013
Polskie Towarzystwo Entomologiczne