strona główna o projekcie informacje noty biograficzne

 

 

Układ noty

- nazwisko i imiona, stopień i tytuł naukowy lub zawodowy
- data i miejsce urodzenia (śmierci, miejsce pochówku), uzyskane tytuły i stopnie naukowe, wraz z informacją gdzie i kiedy zostały uzyskane

(1) - zainteresowania naukowe i zakres prowadzonych badań lub obserwacji
(2) - ważniejsze kierunki badań i osiągnięcia naukowe

[P] - informacje dotyczące działalności publikatorskiej – ogólna liczba publikacji z
ewentualnym wyszczególnieniem liczby prac oryginalnych i wydawnictw
książkowych

[W] - ważniejsze prace (nie więcej niż 3 tytuły)

[Z] - gromadzone zbiory – zakres, wielkość i miejsce ich zdeponowania

(3) - działalność zawodowa, organizacyjna i społeczna

[F] - funkcje pełnione w pracy zawodowej i pozazawodowej oraz członkostwo w
organizacjach naukowych i ciałach kolegialnych

[O] - wyróżnienia i odznaczenia

 

 

 

 

 

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2013