WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXXIII, 2014

Lista recenzentów

33; 1
Spis treści / CONTENTS

Małgorzata KŁONOWSKA-OLEJNIK, Paweł BUCZYŃSKI
Dysjunktywna populacja Cordulegaster bidentata SÉLYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) na Pogórzu Wiśnickim (Polska południowa). / Disjunctive population of Cordulegaster bidentata SÉLYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) in the Wiśnickie Foothills (Southern Poland).

Mariusz KANTURSKI, Karina WIECZOREK
Nowe stanowiska mszyc z rodzaju Eulachnus DEL GUERCIO, 1909 (Hemiptera: Aphidoidea: Lachninae) w południowej Polsce. / New localities of the aphids of the genus Eulachnus DEL GUERCIO, 1909 (Hemiptera: Aphidoidea: Lachninae) in southern Poland.

Edward BARANIAK, Urszula WALCZAK, Ole KARSHOLT
Materiały do znajomości Gelechiidae (Lepidoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. / Contributions to the knowledge of Gelechiidae (Lepidoptera) of the Wielkopolski National Park.

Marek BĄKOWSKI, Marek HOŁOWIŃSKI
Synanthedon spuleri (FUCHS, 1908) (Lepidoptera, Sesiidae) nowy dla Polski gatunek przeziernika. / Synanthedon spuleri (FUCHS, 1908) (Lepidoptera, Sesiidae) - a clearwing moth species new to the fauna of Poland.

Janusz NOWACKI, Krzysztof PAŁKA
Nowe stanowisko Xylomoia strix MIKKOLA, 1980 (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce. / New record of Xylomoia strix MIKKOLA, 1980 (Lepidoptera: Noctuidae) in Poland.

Waldemar CELARY, Radosław PLEWA
Materiały do znajomości żądłówek (Hymenoptera: Apocrita: Aculeata) występujących w drzewostanach dębowych. / Contribution to the knowledge of the aculeate apocritans (Hymenoptera) occurring in oak tree stands.

Piotr SZEFER, Józef BANASZAK
Owady zapylające (Hymenoptera; Apoidea, Apiformes) Równiny Sępopolskiej. Cz. II. Struktura zgrupowań. / Pollinating insects (Hymenoptera; Apoidea, Apiformes) of Sępopolska Flatland. Part II. Community structure.

Piotr OLSZEWSKI, Bogdan WIŚNIOWSKI, Katarzyna SZCZEPKO
Nowe dane o rozmieszczeniu przedstawicieli rodzaju Miscophus JURINE, 1807 (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. / New data on the distribution of Miscophus JURINE, 1807 species (Hymenoptera: Crabronidae) in Poland.

Krótkie doniesienia / Short communications:

643. P. JARZEMBOWSKI, M. MATRAJ - Pierwsze stwierdzenia chronionego gatunku ważki (Odonata) - Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w województwie dolnośląskim. / First records of the protected dragonfly (Odonata) - Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) in the Lower Silesia.

644. A. MĄDRA, Sz. KONWERSKI, P. SIENKIEWICZ - Silphidae LATREILLE, 1807 (Coleoptera: Staphylinoidea) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. / Silphidae LATREILLE, 1807 (Coleoptera: Staphylinoidea) of the Świętokrzyski National Park.

645. T. WOJAS - Nowe stanowisko Lasioderma serricorne (FABRICIUS) (Coleoptera: Anobiidae) w Polsce. / New record of Lasioderma serricorne (FABRICIUS) (Coleoptera: Anobiidae) from Poland.

646. D. TWARDY - Nowe stanowiska Lopheros rubens (GYLLENHAL, 1817) (Coleoptera: Lycidae) w Polsce. / New records of Lopheros rubens (GYLLENHAL, 1817) (Coleoptera: Lycidae) in Poland.

647. M. SAWONIEWICZ - Nowe stanowiska Laemophloeus muticus (FABRICIUS, 1781) (Coleoptera, Laemophloeidae) w Polsce. / New records of Laemophloeus muticus (FABRICIUS, 1781) (Coleoptera, Laemophloeidae) in Poland.

648. J. MICHALCEWICZ, M. ŁUSZCZAK - Nowe dane o występowaniu nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) w Beskidzie Sądeckim. / New records of Rosalia alpina (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) occurrence in the Beskid Sądecki Mts.

649. A. RAPA, M. ZAGAJA - Nowe stanowiska gruboudki Ahrensa, Argopus ahrensii (Coleoptera: Chrysomelidae) na Wyżynie Lubelskiej. / New records of Argopus ahrensii (Coleoptera: Chrysomelidae) from the Lublin Upland.

650. M. HOŁOWIŃSKI, J. NOWACKI - Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. / The noctuids (Lepidoptera: Noctuidae) new to the Lasy Sobiborskie forest in Polish Polesie.

651. J. BOROWSKI - Nowe stanowisko Pseudoclavellaria amerinae (LINNAEUS, 1758) (Symphyta, Cimbicidae) w Polsce. / New locality of Pseudoclavellaria amerinae (LINNAEUS, 1758) (Symphyta, Cimbicidae) in Poland.

652. S. SALATA - Nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków mrówek (Hymenoptera: Formicidae). / New localities of some rare ant species (Hymenoptera: Formicidae).

Recenzje / Reviews

33; 2
Spis treści / CONTENTS

Radosław PLEWA, Jacek HILSZCZAŃSKI, Tomasz JAWORSKI, Andrzej SIERPIŃSKI
Nowe i rzadko spotykane chrząszcze (Coleoptera) saproksyliczne wschodniej Polski / New and rare saproxylic beetles (Coleoptera) of eastern Poland

Bartłomiej PACUK, Marcin KADEJ, Henryk SZOŁTYS, Marek BIDAS, Szymon KONWERSKI, Karol KOMOSIŃSKI, Tomasz KLEJDYSZ, Andrzej LASOŃ, Dawid MARCZAK, Robert LASECKI, Łukasz MINKINA, Andrzej MELKE
Nowe dane o rozmieszczeniu Dermestidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce. Część 1: Dermestinae i Trinodinae / New data on the distribution of Dermestidae (Insecta: Coleoptera) in Poland. Part 1: Dermestinae and Trinodinae

Marek BUNALSKI, Najmeh SAMIN, Hassan GHAHARI
Materiały do poznania czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) występujących na polach bawełny w Iranie / Contribution to the knowledge of darkling beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) from the cotton fields of Iran

Radosław PLEWA, Jacek HILSZCZAŃSKI, Tomasz JAWORSKI
Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) z kolekcji dr. Bolesława BURAKOWSKIEGO zebrane podczas wyprawy entomologicznej do Rumunii / Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) collected by Dr. Bolesław BURAKOWSKI during entomological expedition to Romania

Jacek WENDZONKA
Hylaeus (Paraprosopis) lineolatus
(SCHENCK, 1861) (Hymenoptera, Apoidea, Colletidae) - gatunek nowy w faunie Polski / Hylaeus (Paraprosopis) lineolatus (SCHENCK, 1861) (Hymenoptera, Apoidea, Colletidae) - a new species in Polish fauna

Metodyka / Methodics

Maciej PABISIAK
Metoda odłowu owadów (Insecta) z drzew i krzewów z zastosowaniem wytwornicy dymu / Method of trapping insects (Insecta) from trees and shrubs with a smoke generator

Krótkie doniesienia / Short communications:

653 A. SZUJECKI - Sepedophilus wankowiczi (PANDELLÉ, 1869) (Coleoptera: Staphylinidae) w Białowieskim Parku Narodowym / Sepedophilus wankowiczi (PANDELLÉ, 1869) (Coleoptera: Staphylinidae) in the Białowieża National Park

654 T. KLEJDYSZ, Sz. KONWERSKI, A. MĄDRA, P. SIENKIEWICZ - Nowe stanowiska Eucinetus haemorrhoidalis (GERMAR, 1818) (Coleoptera: Eucinetidae) w Polsce / New records of Eucinetus haemorrhoidalis (GERMAR, 1818) (Coleoptera: Eucinetidae) in Poland

655 P. BUCZYŃSKI, E. BUCZYŃSKA - Pierwsze stwierdzenie Heterocerus fenestratus (THUNBERG, 1784) (Heteroceridae: Coleoptera) w Beskidzie Zachodnim / First record of Heterocerus fenestratus (THUNBERG, 1784) (Heteroceridae: Coleoptera) in the Beskid Zachodni Mts.

656 A. BYK, T. GAZUREK - Nowe stanowisko Diaclina fagi (PANZER, 1799) (Coleoptera: Tenebrionidae) w Polsce / New locality of Diaclina fagi (PANZER, 1799) (Coleoptera: Tenebrionidae) in Poland

657 R. GIL - Nowe stanowisko Cerambyx scopolii FUESSLIN, 1775 (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce / A new locality of Cerambyx scopolii FUESSLIN, 1775 (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland

658 M. MIŁKOWSKI, W. PIĄTEK - Świerk pospolity Picea abies (L.) KARST. - nieznana dotychczas roślina żywicielska larw Grammoptera ruficornis (FABRICIUS, 1781) (Coleoptera: Cerambycidae) / Norway spruce Picea abies (L.) KARST., a new host plant for the larvae of Grammoptera ruficornis (FABRICIUS, 1781) (Coleoptera: Cerambycidae)

659 M. PŁÓCIENNIK - Nowe stanowisko Phragmatiphila nexa (HÜBNER, 1808), Ennomos fuscantaria (HAWORTH, 1809) i Evergestis pallidata (HUFNAGEL, 1767) (Lepidoptera) w województwie pomorskim / New record of Phragmatiphila nexa (HÜBNER, 1808), Ennomos fuscantaria (HAWORTH, 1809) and Evergestis pallidata (HUFNAGEL, 1767) (Lepidoptera) from Pomerania Province

660 Ł. DAWIDOWICZ - Nowe dane na temat występowania Atremaea lonchoptera STAUDINGER, 1871 (Lepidoptera: Gelechiidae) w Polsce / New data on the occurrence of Atremaea lonchoptera STAUDINGER, 1871 (Lepidoptera: Gelechiidae) in Poland

661 M. BĄKOWSKI, M. HOŁOWIŃSKI - Pierwsze stwierdzenie Chamaesphecia leucopsiformis (ESPER, 1800) (Lepidoptera, Sesiidae) wewschodniej Polsce / First record of Chamaesphecia leucopsiformis (ESPER, 1800) (Lepidoptera, Sesiidae) in eastern Poland

662 P. SENN - Nowe stanowisko Agriphila geniculea (HAWORTH, 1811) (Lepidoptera: Crambidae) w Polsce / New locality of Agriphila geniculea (HAWORTH, 1811) (Lepidoptera: Crambidae) in Poland

33; 3
Spis treści / CONTENTS

Bartłomiej PACUK, Edyta REGULSKA - Nowe stanowiska interesujących gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) na Pojezierzu Mazurskim / New localities of interesting Carabidae (Coleoptera) in the Masurian Lake District.

Marek PRZEWOŹNY, Czesław KOT, Leszek KOT, Henryk KOT, Michał WOLNY, Piotr ZABŁOCKI, Czesław GREŃ, Krzysztof LUBECKI, Zuzanna FRANCZUK, Marek WEŁNICKI - Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce Graphoderus bilineatus (DE GEER, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae) / New data on the occurrence of Graphoderus bilineatus (DE GEER, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae) in Poland.

Marek BUNALSKI, Najmeh SAMIN, Hassan GHAHARI - Materiały do poznania czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) prowincji Khorasan i Semnan w Iranie / Contributions to the knowledge on the darkling beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) of Khorasan and Semnan Province, Iran.

Hubert JAKONIUK, Tomasz MOKRZYCKI - Nowe stanowiska Lycoperdina succincta (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Endomychidae) w Polsce z uwagami o biologii gatunku / New localities of Lycoperdina succincta (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Endomychidae) in Poland with remarks on the biology of the species.

Wojciech B. JĘDRYCZKOWSKI, Jerzy M. GUTOWSKI - Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Puszczy Białowieskiej / Coccinellidae (Coleoptera) of Białowieża Primeval Forest.

Tomasz RYNARZEWSKI, Krzysztof PAŁKA, Jukka TABEL - Badania nad fauną Coleophoridae (Lepidoptera: Gelechioidea) Polski. V. Coleophora riffelensis REBEL, 1913 – gatunek nowy dla fauny Polski / Studies on the Coleophoridae (Lepidoptera: Gelechioidea) of Poland. V. Coleophora riffelensis REBEL, 1913 – new to the fauna of Poland.

Krótkie doniesienia / Short communications:

663 Nowe stanowisko Anommatus duodecimstriatus (MÜLLER, 1821) (Coleoptera: Bothrideridae: Anommatinae) w Polsce /New locality of Anommatus duodecimstriatus (MÜLLER, 1821) (Coleoptera: Bothrideridae: Anommatinae) in Poland/ - A. BYK, A. MATUSIAK

664 Nowe stanowisko Semblis phalenoides (LINNAEUS, 1758) (Trichoptera: Phryganeidae) w północno-wschodniej Polsce /New locality of Semblis phalenoides (LINNAEUS, 1758) (Trichoptera: Phryganeidae) in Northeastern Poland/ - K. GÓRECKI, J. BUSZKO

665 Nowe stanowiska Pyrausta falcatalis GUENÉE, 1854 (Lepidoptera: Crambidae) w Polsce południowo-wschodniej /New records of Pyrausta falcatalis GUENÉE, 1854 (Lepidoptera: Crambidae) from south-eastern Poland/- J. BURY, E. BUGA

666 Nowe stwierdzenie Palpita vitrealis (ROSSI, 1794) (Lepidoptera: Crambidae) w południowo-zachodniej Polsce /New locality of Palpita vitrealis (ROSSI, 1794) (Lepidoptera: Crambidae) in south-western Poland/ - E. MYŚKÓW, M. ZAWISZA

667 Chrzan pospolity (Armoracia rusticana G. GAERTN et al., 1800) nową rośliną żywicielską dla Evergestis pallidata (HUFNAGEL, 1767) (Lepidoptera: Crambidae) w Polsce południowo-wschodniej /Horseradish (Armoracia rusticana G. GAERTN et al., 1800) a new host plant for Evergestis pallidata (HUFNAGEL, 1767) (Lepidoptera: Crambidae) in south-eastern Poland/- J. BURY

668 Stwierdzenie Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) na Ponidziu /New record of Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) from Ponidzie/ - R. WĄSALA, R. ZAMORSKI

669 Potwierdzenie występowania Lycia zonaria (DEN. & SCHIFF.) (Lepidoptera: Geometridae) w Polsce /Confirmation of the occurrence of Lycia zonaria (DEN. & SCHIFF.) (Lepidoptera: Geometridae) in Poland/ - E. MYŚKÓW, M. ZIELENIEWSKA, M. ZAWISZA

670 Nowe stanowiska i nowa roślina pokarmowa Eupithecia extremata (FABRICIUS, 1787) (Lepidoptera: Geometridae) w Polsce /New localities and a new host plant for Eupithecia extremata (FABRICIUS, 1787) (Lepidoptera: Geometridae) in Poland/ - R. WĄSALA, D. WASILUK, D. ŁUPIŃSKI

33; 4
Spis treści / CONTENTS

Roma DURAK, Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK - Wybrane elementy bionomii i parametry demograficzne anholocyklicznego gatunku Myzus ascalonicus DONCASTER, 1946 / Selected elements of the biology and demographic parameters of the anholocyclic species Myzus ascalonicus DONCASTER, 1946.

Grzegorz JABŁOŃSKI, Małgorzata LEPCZYŃSKA - Dobowa aktywność pluskwiaków wodnych (Hemiptera: Heteroptera) i chrząszczy (Coleoptera) / Daily activity of water bugs (Hemiptera: Heteroptera) and beetles (Coleoptera).

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Tomasz RUTKOWSKI, Rafał RUTA, Marek PRZEWOŹNY, Roman WĄSALA - Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 5. Żukowate (Geotrupidae) / Contribution to the knowledge on beetles distribution in Western Poland. Part 5. Earth-boring dung beetles (Geotrupidae).

Dariusz TWARDY - Curimopsis austriaca (FRANZ, 1967) (Coleoptera: Byrrhidae) - nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza / Curimopsis austriaca (FRANZ, 1967) (Coleoptera: Byrrhidae) - a beetle new to Polish fauna.

Jarosław BURY, Jacek MAZEPA - Trogoderma megatomoides REITTER, 1881 (Coleoptera: Dermestidae: Megatominae) - nowy gatunek chrząszcza dla fauny Polski / Trogoderma megatomoides REITTER, 1881 (Coleoptera: Dermestidae: Megatominae) - new beetle to Polish fauna.

Agata KOSTRO-AMBROZIAK, Janusz SAWONIEWICZ - Nowe dane o rzadko notowanych w Polsce pasożytniczych błonkówkach z rodzaju Exyston SCHIÖDTE, 1839 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Tryphoninae) / New data of rarely recorded parasitoid wasps of the genus Exyston SCHIÖDTE, 1839 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Tryphoninae) in Poland.

Krótkie doniesienia / Short communications:

671 Dysjunktywne stanowisko Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) (Odonata: Lestidae) w województwie lubuskim (Polska zachodnia) /A disjunctive site of Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) (Odonata: Lestidae) in Lubuskie Province (western Poland)/ - P. BUCZYŃSKI, A. SZLAUER-ŁUKASZEWSKA;

672 Aeshna affinis VANDER L. i Crocothemis erythraea (BRULLÉ) (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae) stwierdzone koło Suwałk (Polska północno-wschodnia) /Aeshna affinis VANDER L. i Crocothemis erythraea (BRULLÉ) (Odonata: Aeshnidae, Libellulidae) recorded near Suwałki (north-eastern Poland)/ - P. BUCZYŃSKI, E. BUCZYŃSKA;

673 Nowe stanowisko Hypocacculus rubripes (ERICHSON, 1834) i Saprinus georgicus MARSEUL, 1862 (Coleoptera: Histeridae) w Polsce /New localities of Hypocacculus rubripes (ERICHSON, 1834) and Saprinus georgicus MARSEUL, 1862 (Coleoptera: Histeridae) in Poland/ - A. BYK, T. GAZUREK, S. MAZUR, A. MATUSIAK;

674 Nowe stanowisko Saprinus lautus ERICHSON, 1839 (Coleoptera: Histeridae) w Polsce /New localities of Saprinus lautus ERICHSON, 1839 (Coleoptera: Histeridae) in Poland/ - A. BYK, J. BOROWSKI, S. MAZUR, M. GUZOWSKI;

675 Nowe stanowisko Hister funestus ERICHSON, 1834 i Hister illigeri DUFTSCHMID, 1805 (Coleoptera: Histeridae)w Polsce /New localities of Hister funestus ERICHSON, 1834 and Hister illigeri DUFTSCHMID, 1805 (Coleoptera: Histeridae) in Poland/ - A. BYK, S. MAZUR, Ł. NESTOROWICZ;

676 Nowe stanowisko Pleurophorus caesus (CREUTZER, 1796) (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) w Polsce /New locality of Pleurophorus caesus (CREUTZER, 1796) (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) in Poland/ - A. BYK, M. KAŹMIERCZAK;

677 Potwierdzenie występowania Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763) w Poznaniu /Confirmation of the occurrence of Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763) in Poznań/ - M. PRZEWOŹNY;

678 Kolejne stanowisko mrówki Solenopsis fugax (LATREILLE, 1798) (Hymenoptera: Formicidae) na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej /New record of the ant Solenopsis fugax (LATREILLE, 1798) (Hymenoptera: Formicidae) in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland/ - M. MICHLEWICZ

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2014
Polskie Towarzystwo Entomologiczne