WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. 39, 2020

Lista recenzentów tomu 39 / reviewers in the year 2020

39; 1


artykuły / articles:

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY, Tomasz RUTKOWSKI, Paweł SIENKIEWICZ, Roman WĄSALA. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 20. Tenebrionidae: Tenebrioninae / Contributions to the knowledge of beetles distribution (Coleoptera) in Western Poland. Part 20. Tenebrionidae: Tenebrioninae.

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY, Tomasz RUTKOWSKI, Paweł SIENKIEWICZ, Roman WĄSALA. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 21. Tenebrionidae: Diaperinae i Lagriinae / Contributions to the knowledge of beetles distribution (Coleoptera) in Western Poland. Part 21. Tenebrionidae: Diaperinae and Lagriinae.

Jan TATUR-DYTKOWSKI, Paweł GÓRSKI, Sebastian STĘPIEŃ. Nowe dane o interesujących kózkowatych Warszawy (Coleoptera: Cerambycidae) / New data on interesting longhorn beetles of Warsaw (Coleoptera: Cerambycidae)

Marek MIŁKOWSKI. Nowe stanowiska zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) w okolicach Radomia / New records of Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) in the vicinity of Radom.

notatki / notes:

Jakub MICHALCEWICZ, Tadeusz WOJAS. Ponowne stwierdzenie Camponotus fallax (NYLANDER, 1856) (Hymenoptera: Formicidae) na obszarze Krakowa / Rediscovery of Camponotus fallax (NYLANDER, 1856) (Hymenoptera: Formicidae) in Kraków

Janusz NOWACKI, Marek HOŁOWIŃSKI. Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia / The noctuids (Lepidoptera: Noctuidae) new to the Lasy Sobiborskie forest on the Polish Polesie

Marek MIŁKOWSKI. Nowe stanowiska Eucinetus haemorrhoidalis (GERMAR, 1818) (Coleoptera: Eucinetidae) w okolicach Radomia / New records of Eucinetus haemorrhoidalis (GERMAR, 1818) (Coleoptera: Eucinetidae) vicinity of Radom

Jarosław BUSZKO, Anna KRZYSZTOFIAK. Blepharita amica (TREITSCHKE, 1825) (Lepidoptera, Noctuidae) w Wigierskim Parku Narodowym / Blepharita amica (TREITSCHKE, 1825) (Lepidoptera, Noctuidae) in the Wigry National Park

Tomasz OLBRYCHT, Monika KUCHARSKA-ŚWIERSZCZ. Pierwsze obserwacje zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera, Cucujidae) na terenie Rzeszowa / First observations of the flat bark beetle Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera, Cucujidae) in Rzeszow area

Tomasz CZERWIŃSKI, Karol SZAWARYN. Nowe stanowiska pięciu zawleczonych gatunków chrząszczy (Coleoptera) w Polsce / New data on occurrence of five adventive beetle species (Coleoptera) in Poland

Jarosław BURY. Nowe dane o występowaniu Argynnis laodice (PALLAS, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) w południowo-wschodniej Polsce / New data on the occurrence of Argynnis laodice (PALLAS, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland

 

39; 2


artykuły / articles:

Marek BUNALSKI, Paweł SIENKIEWICZ. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 5. Pentatomoidea: Cydnidae i Scutelleridae / True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of North-Western Poland. Part 5. Pentatomoidea: Cydnidae and Scutelleridae

Karol SZAWARYN, Adam KWIATKOWSKI, Dawid MARCZAK. Nowe dane o występowaniu psotników (Psocoptera) na terenie Puszczy Knyszyńskiej / New data on the occurrence of barkflies (Psocoptera) in the Knyszyńska Forest

Jacek WENDZONKA, Paweł TRZCIŃSKI. Nowe stwierdzenie Conura xanthostigma (DALMAN, 1820) (Hymenoptera: Chalcididae) w Polsce / New record of Conura xanthostigma (DALMAN, 1820) (Hymenoptera: Chalcididae) in Poland

Tobias MAINDA, Bernard STANIEC. Revision of the presence of Stenus pseudoboops PUTHZ, 1966 and Stenus ampliventris J. SAHLBERG, 1890 (Coleoptera; Staphylinidae) in Poland / Weryfikacja obecności Stenus pseudoboops PUTHZ, 1966 i Stenus ampliventris J. SAHLBERG, 1890 (Coleoptera; Staphylinidae) w Polsce

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 22. Cerambycidae: Cerambycinae / Contributions to the knowledge the beetles distribution in Western Poland. Part 22. Cerambycidae: Cerambycinae

Adam KWIATKOWSKI, Dawid MARCZAK. Cucujus cinnaberinus (SCOP.), Cucujus haematodes (ERICH.) (Coleoptera: Cucujidae) oraz Boros schneideri (PANZ.) (Coleoptera: Boridae) w Puszczy Knyszyńskiej / Cucujus cinnaberinus (SCOP.), Cucujus haematodes (ERICH.) (Coleoptera: Cucujidae) and Boros schneideri (PANZ.) (Coleoptera: Boridae) in the Knyszyńska Forest

Mieczysław KOSIBOWICZ, Marcin JACHYM, Magdalena RANOCHA, Sławomir AMBROŻY, Monika TOMCZYK-KIDA, Mariusz KAPSA. Występowanie Abax schueppeli rendschmidtii (GERMAR, 1839) (Coleoptera, Carabidae, Pterostichinii) w Polsce południowo-wschodniej / Occurrence of Abax schueppeli rendschmidtii (GERMAR, 1839) (Coleoptera, Carabidae, Pterostichinii) in Southeastern Poland

notatki / notes:

Roman WĄSALA, Łukasz MATUSZEWSKI. Sówki (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Noctuidae) nowe dla zachodniej części miasta Poznania / The noctuids (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Noctuidae) new to the western part of the city of Poznań

Paweł BUCZYŃSKI, Jacek WENDZONKA. Agabus guttatus guttatus (PAYKULL, 1798) (Coleoptera: Dytiscidae) stwierdzony pierwszy raz od 100 lat na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej / Agabus guttatus guttatus (PAYKULL, 1798) (Coleoptera: Dytiscidae) rediscovered after 100 years in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

 

39; 3


artykuły / articles:

Andrzej MELKE, Jakub MICHALCEWICZ, Tomasz OLBRYCHT, Robert ROSSA, Stanisław SZAFRANIEC, Tadeusz WOJAS. Nowe dane i uwagi o występowaniu rzadkich i reliktowych gatunków sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae) na obszarze Polski / New data and remarks on the occurrence of rare and relict species of click beetles (Coleoptera: Elateridae) in Poland.

Dawid MARCZAK, Roman KRÓLIK, Jerzy BOROWSKI. Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: bogatkowate (Coleoptera: Buprestidae) / Contribution to the knowledge of the fauna of Kampinos National Park: jawel beetles (Coleoptera: Buprestidae)

Rafał RUTA. Nowe stanowiska Colobicus hirtus (ROSSI, 1790) i Synchita undata (GUÉRIN-MÉNÉVILLE, 1844) (Coleoptera: Zopheridae) w Polsce / New localities of Colobicus hirtus (ROSSI, 1790) and Synchita undata (GUÉRIN-MÉNÉVILLE, 1844) (Coleoptera: Zopheridae) in Poland

Marek BUNALSKI. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. Część 6. Pentatomoidea: Pentatomidae / True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of North-Western Poland. Part 6. Pentatomoidea: Pentatomidae

Karol SZAWARYN. On the occurrence of Isomira thoracica (FABRICIUS, 1792) in Poland / Występowanie Isomira thoracica (FABRICIUS, 1792) w Polsce

Jarosław BURY, Tomasz OLBRYCHT, Jan ZIELIŃSKI, Andrzej TRZECIAK, Przemysław ZIĘBA. Nowe dane o występowaniu Drypta (Drypta) dentata (P. ROSSI, 1790) (Coleoptera: Carabidae) w południowo-wschodniej Polsce / New data on the occurrence of Drypta (Drypta) dentata (P. ROSSI, 1790) (Coleoptera: Carabidae) in south-eastern Poland

Marek MIŁKOWSKI. Przekraskowate (Coleoptera: Cleridae) Puszczy Kozienickiej i okolic Radomia / Checkered beetles (Coleoptera: Cleridae) of the Kozienicka Forest and the vicinity of Radom

notatki / notes:

Dawid MARCZAK, Roman KRÓLIK, Adam KWIATKOWSKI, Andrzej LASOŃ. Agrilus pseudocyaneus KIESENWETTER, 1857 (Coleoptera: Buprestidae) w Puszczy Knyszyńskiej / Agrilus pseudocyaneus KIESENWETTER, 1857 (Coleoptera: Buprestidae) in the Knyszyńska Forest

Paweł BUCZYŃSKI, Przemysław ŻURAWLEW. Interesujące stwierdzenie rzadkiego chrząszcza Ilybius montanus STEPHENS, 1828 (Coleoptera: Dytiscidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej / An interesting record of a rare beetle Ilybius montanus STEPHENS, 1828 (Coleoptera: Dytiscidae) in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

Andrzej WOJTON, Bogdan WIŚNIOWSKI. Nowe stanowiska zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) w Polsce południowo-wschodniej / New records of the flat bark beetle Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) in south-eastern Poland

Jan TATUR-DYTKOWSKI, Jacek HILSZCZAŃSKI. Mordellaria aurofasciata (COMOLLI, 1837) (Coleoptera: Mordellidae) w Warszawie i okolicach z uwagami o biologii gatunku / Mordellaria aurofasciata (COMOLLI, 1837) (Coleoptera: Mordellidae) in Warsaw and its environs with remarks on species biology

Rafał RUTA. Ponowne stwierdzenie Ipidia binotata Reitter, 1875 (Coleoptera: Nitidulidae) na Pomorzu / Rediscovery of Ipidia binotata Reitter, 1875 (Coleoptera: Nitidulidae) in Pomerania

Damian BRUDER. Pierwsze stwierdzenie Pammene giganteana (PEYERIMHOFF, 1863) (Lepidoptera: Tortricidae) w województwie lubuskim / The first record of Pammene giganteana (PEYERIMHOFF, 1863) (Lepidoptera: Tortricidae) in the Lubuskie province


39; 4


artykuły / articles:

Jan TATUR-DYTKOWSKI, Łukasz MIELCZAREK. Choerades amurensis (HERMANN, 1914) (Diptera: Asilidae), nowy gatunek łowika w faunie Polski z uwagami o jego biologii / Choerades amurensis (HERMANN, 1914) (Diptera: Asilidae), new robber fly species to the Polish fauna with remarks on species biology

Rafał RUTA, Marek MIŁKOWSKI, Szymon KONWERSKI, Roman KRÓLIK, Andrzej LASOŃ. Nowe stanowiska Cerylonidae (Coleoptera) w Polsce / New records of Cerylonidae (Coleoptera) in Poland

Jacek HILSZCZAŃSKI, Radosław PLEWA, Tomasz JAWORSKI, Grzegorz TARWACKI. Potwierdzenie występowania Lepturalia nigripes (DE GEER, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce / New record of Lepturalia nigripes (DE GEER, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland

Radosław MROCZYŃSKI, Dawid MARCZAK. Materiały do poznania rozmieszczenia koprofagicznych poświętnikowatych (Coleoptera: Scarabaeidae) wschodniej części Polski / Contribution to the knowledge of coprophagous scarab beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) distribution in Eastern Poland

Karol SZAWARYN, Karol KOMOSIŃSKI. Confirmation of the occurrence of Isomira murina (LINNEUS, 1758) in Poland \ Potwierdzenie występowania Isomira murina (LINNEUS, 1758) w Polsce

notatki / notes:

Jarosław BUSZKO, Anna KRZYSZTOFIAK. Povolnya leucapennella (STEPHENS, 1835) (Lepidoptera: Gracillariidae) – nowe stanowisko w Polsce / Povolnya leucapennella (STEPHENS, 1835) (Lepidoptera: Gracillariidae) – a new record from Poland

Przemysław ŻURAWLEW, Andrzej MELKE. Ponowne stwierdzenie Cerocoma schaefferi (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Meloidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej / Recurrence of Cerocoma schaefferi (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Meloidae) in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

Jerzy BOROWSKI, Dawid MARCZAK, Adam KWIATKOWSKI. Nowe stanowisko Episernus tatarinovae TOSKINA & NIKITSKY, 2003 w Polsce (Coleoptera: Ptinidae, Ernobiinae) / New locality of Episernus tatarinovae TOSKINA & NIKITSKY, 2003 in Poland (Coleoptera: Ptinidae, Ernobiinae)

Krzysztof GÓRECKI, Janusz NOWACKI. Nowe stanowisko Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) w północno-wschodniej Polsce / New locality of Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) in north-eastern Poland

Agnieszka ROSIŃSKA. Pierwsze stwierdzenie Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758) (Mantodea: Mantidae) w Poznaniu / The first record of Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758) (Mantodea: Mantidae) in Poznań

Tomasz MOKRZYCKI, Adam KOCZUK, Rafał KOWALCZYK. Oecanthus pellucens (SCOPOLI, 1763) (Orthoptera: Gryllidae) w Białowieży z uwagami o rozmieszczeniu i biologii / Oecanthus pellucens (SCOPOLI, 1763) (Orthoptera: Gryllidae) in Białowieża with notes on distribution and biology

Marek BIDAS. Nowe stanowska Chilothorax conspurcatus (LINNAEUS, 1758) i Nimbus contaminatus (HERBST, 1783) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaeidae) na Wyżynie Małopolskiej i w Górach Świętokrzyskich / New localities of Chilothorax conspurcatus (LINNAEUS, 1758) and Nimbus contaminatus (HERBST, 1783) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaeidae) in the Małopolska Upland and the Świętokrzyskie Mountains


recenzje / book reviews:

Jerzy BOROWSKI. JAN MACEK, LADISLAV ROLLER, KAREL BENEŠ, KAMIL HOLÝ, JAROSLAV HOLUŠA 2020. Blanokřídlí České a Slovenské republiky II. Širopasí. Academia, Praha, 669 ss., ISBN 978-80-200-2999-7

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2020
Polskie Towarzystwo Entomologiczne