WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXVI, 2007
26, 1
Spis treści


Robert GAWROŃSKI, Andrzej OLEKSA. Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych chrząszczy (Coleoptera) z północnej Polski. 5-14.

Tomasz RYNARZEWSKI, Edmund FUGLEWICZ, Stanisław FUGLEWICZ, Urszula WALCZAK. Badania nad fauną Coleophoridae (Lepidoptera) Polski. III. Uwagi o Coleophora follicularis VALOT. 15-17.

Roman WĄSALA, Wojciech KUBASIK. Występowanie Aplota nigricans (ZELLER, 1852) (Lepidoptera: Oecophoridae) w Polsce. 19-21.

Jolanta NAPIÓRKOWSKA-KOWALIK, Wojciech SEKUŁA. Błyszczka Chrysodeixis chalcites (ESPER, 1789) (Lepidoptera: Noctuidae: Plusiinae) znaleziona w szklarniach na terenie Polski. 23-25.

Janusz SAWONIEWICZ, Bogdan WIŚNIOWSKI. Materiały do znajomości gąsienicznikowatych (Hymenoptera: Ichneumonidae) pasożytujących na żądłówkach (Hymenoptera: Aculeata) w Polsce. 27-33.

Jolanta BĄK. Występowanie znamionka różanego Megastigmus aculeatus (SWEDERUS, 1795) (Hymenoptera: Torymidae) w rezerwacie .Góry Pieprzowe. 35-40.

Krzysztof SZPILA, Cezary BYSTROWSKI, Jan Krzysztof KOWALCZYK. Brullaea ocypteroidea ROBINEAU-DESVOIDY, 1863 (Diptera: Tachinidae). gatunek nowy dla fauny Polski. 41-47.

Materiały historiograficzne:

Józef BANASZAK. Pamięci dr. hab. Tomasza CIERZNIAKA, prof. nadzw. UKW (1961.2006)

Krótkie doniesienia: 446 Nowe stanowiska chronionych gatunków ważek (Odonata). Aeshna viridis EVERSM. i Leucorrhinia pectoralis (CHARP.), na Pojezierzu Drawskim. Sz. .NIEGULA; 447 Hygrotus (Coelambus) nigrolineatus (STEVEN, 1808) (Coleoptera: Dytiscidae) . nowe stanowisko rzadkiego pływaka w Polsce . M. PRZEWOŹNY, W. MICHALSKI; 448 Agabus (Agabus) labiatus (BRAHM) (Coleoptera: Dytiscidae). nowy dla Puszczy Białowieskiej . P. ZIĘBA, P. BUCZYŃSKI; 449 Nowe dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i rzadkie gatunki bogatków (Coleoptera: Buprestidae) . M. PRZEWOŹNY; 450 Nowe stanowisko Cis lucasi (ABEILLE DE PERRIN, 1874) (Coleoptera:Ciidae) w Polsce . A. TRZECIAK; 451 Nowe stanowisko Triplax collaris (SCHALLER) (Coleoptera: Erotylidae) w Polsce . P. JAŁOSZYŃSKI, P. WĘGRZYNOWICZ; 452 Calosota aestivalis CURTIS . nowy dla Polski gatunek bleskotki (Hymenoptera: Eupelmidae) wyhodowany z Anthaxia manca (L.) (Coleoptera: Buprestidae) . B. WI.NIOWSKI, J. M. GUTOWSKI; 453 Nowe stanowisko Anaspis costai (EMERY, 1876) (Coleoptera:Scraptiidae) w Polsce . A. TRZECIAK; 454 Nowe stanowisko Ectoedemia albibimaculella (LARSEN, 1927) (Lepidoptera: Nepticulidae) w Polsce . A. MAZURKIEWICZ; 455 Postojak wiesiołkowiec . Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) na wydmie polskiego wybrzeża Bałtyku . R. WĄSALA

26, 2
Spis treści


Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA.
Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Czę.ć I: Cisawki (Alleculinae). 69-78

Dariusz WOJDAN. Występowanie korników (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) żerujących na jodle (Abies alba MILL.) w .Świętokrzyskim Parku Narodowym. 79-86.

Bogdan WIŚNIOWSKI, Katarzyna SZCZEPKO. Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Kampinoskiego Parku Narodowego. Cz. II: Pompilidae. 87-102.

Tomasz BARAN, Anna MAZURKIEWICZ, Krzysztof PAŁKA. Przyczynek do poznania fauny Elachistidae (Lepidoptera: Gelechioidea) południowo-wschodniej Polski. 103-113.

Materiały historiograficzne:

Anna DZIEDZICKA, Elżbieta PODSIADŁO. Pamięci Prof. dr hab. Jana KOTEJI (1932.2004)

Krótkie doniesienia: 456 Nowe stwierdzenia Enochrus (Lumetus) fuscipennis (THOMS.) i E. (L.) halophilus (BEDEL) (Coleoptera: Hydrophilidae) w Polsce. M. PRZEWOŹNY; 457 Nowe stanowiska rzadziej spotykanych Hydrophiloidea i Hydraenidae (Staphylinoidea) w Polsce . M. PRZEWOŹNY, T. BARŁOŻEK; 458 Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce niektórych gatunków z rodzaju Brachygluta THOMSON, 1859 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) . P. JAŁOSZYŃSKI, D. KUBISZ, M. WANAT, R. GAWROŃSKI; 459 Nowe stanowiska Stenichnus (s. str.) pusillus (MÜLLER et KUNZE) (Coleoptera: Scydmaenidae) w Polsce . P. JAŁOSZYŃSKI, R. RUTA, M. WANAT; 460 Nowe stanowiska chrząszczy z rodziny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) w północno-wschodniej Polsce . R. PLEWA; 461 Pogonocherus ovatus (GOEZE, 1777) (Coleoptera: Cerambycidae) w Górach .więtokrzyskich . M. BIDAS; 462 Nowe stwierdzenia Rhopalapion longirostre (OLIVIER, 1807) (Coleoptera: Apionidae) w Polsce. J. SZYPUŁA, M. WANAT

26, 3

Spis treści


Stanisław HURUK. Dynamika łowności Harpalus rufipes DE GEER (Coleoptera: Carabidae) w jednorocznych uprawach rolnych w zależno.ci od typu gleby. 135-152.

Agnieszka KOSEWSKA, Mariusz NIETUPSKI, Dolores CIEPIELEWSKA. Zgrupowania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) zadrzewień śródpolnych i pól z Tomaszkowa koło Olsztyna. 153-168.

Sabine MAYR, Volkmar WOLTERS, Jens DAUBER. Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) łąk antropogenicznych w Niemczech: wpływ użytkowania, środowiska i krajobrazu na różnorodność i skład gatunkowy. 169-184.

Mariusz NIETUPSKI, Agnieszka KOSEWSKA, Dolores CIEPIELEWSKA. Zgrupowania epigeicznych biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) dwóch śródleśnych łąk kośnych o różnym stopniu uwilgotnienia, w okolicach Olsztyna. 185-193.

Axel SCHWERK, Jan SZYSZKO. Wzrost średniej biomasy osobniczej (SBO) biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w sukcesji środowisk leśnych. 195-206.

Jarosław SKŁODOWSKI, Paulina GARBALIŃSKA. Reakcje biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) na skutki huraganu - wyniki 4 lat badań drzewostanów pohuraganowych Puszczy Piskiej. 207-223.

Materiały metodyczne i przeglądowe

Tadeusz PLEWKA. Określanie klas dominacji w strukturze dominacyjnej zgrupowań owadów, na przykładzie biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae). 225-231.

26, 4

Spis treści


Natalia RIDEI, Lyudmyla KHROKALO, Inna PAVLUSENKO. Narodowa Sieć Ekologiczna Ukrainy i stan badań nad odonatofauną obszarów chronionych. 237-249
.

Paweł SIENKIEWICZ. Nowe dane o występowaniu kilku rzadkich biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w południowej Polsce. 251-256.

Lech BUCHHOLZ, Marek BIDAS. Dotychczasowy stan poznania fauny i nowe informacje o sprężykach (Coleoptera: Elateridae, Eucnemidae, Throscidae) Gór Świętokrzyskich. 257-278.

Krzysztof KOWALCZYK, Jerzy NADOLSKI. Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) terenów kolejowych w Łodzi. 279-288.

Krótkie doniesienia: 463 Interesujące chrząszcze (Coleoptera) stwierdzone w Górach Świętokrzyskich . M. BIDAS, L. BUCHHOLZ; 464 Nowe stanowiska czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) w Górach Świętokrzyskich . M. BIDAS; 465 Nowe stanowisko Diastictus vulneratus (STURM, 1805) (Colepotera: Scarabaeoidea) w Polsce. R. CIE.LAK, J. PERYT; 466 Nowe dla Gór Świętokrzyskich, interesujące żuki (Coleoptera: Scarabaeoidea) . M. BIDAS; 467 Nowe stanowiska Protapion gracilipes (DIETRICH, 1857) (Coleoptera: Apionidae) w środkowej Polsce . M. WANAT.

Kronika

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2013
Polskie Towarzystwo Entomologiczne