WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXVII, 2008
27, 1
Spis treści


Stanisław HURUK. Interesująca teratologia u Pterostichus melanarius (ILL.) (Coleoptera: Carabidae).

Marek MIŁKOWSKI, Rafał RUTA. Skórnikowate (Coleoptera: Dermestidae) okolic Radomia.

Marek MIŁKOWSKI, Wojciech PIĄTEK, Jan TATUR-DYTKOWSKI. Nowe dla Puszczy Kozienickiej i rzadko spotykane gatunki Cerambycidae (Coleoptera).

Anna KLASA, Andrzej PALACZYK. Nowe dane o mączlikach (Hemiptera: Aleyrodidae) polskich parków narodowych.

Wojciech CZARNIAWSKI, Rafał GOSIK. Materiały do znajomo.ci rozmieszczenia wielbłądek (Raphidioptera) Polski.

Józef BANASZAK, Łukasz MIELCZAREK, Cezary NOWAK. Nowe stanowiska pszczoły samotnicy Xylocopa violacea (LINNAEUS, 1758) (Hymenoptera: Apiformes) w Polsce.

Materiały metodyczne i przeglądowe

Jan BOCZEK. Diapauza owadów i roztoczy a ochrona roślin przed szkodnikami.

Szymon MATUSZEWSKI, Daria BAJERLEIN, Szymon KONWERSKI, Krzysztof SZPILA. Entomologia sądowa w Polsce.

Materiały historiograficzne

Tadeusz RIEDL. Śp. Aniela RAZOWSKA (1910 - 2007)

Krótkie doniesienia:

468 Nowe stwierdzenia Hydrovatus cuspidatus (KUNZE) i Dytiscus circumflexus FABR. (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce . M. PRZEWOŹNY, T. BARŁOŻEK;
469 Nowe stanowisko Elater ferrugineus LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Elateridae) w Polsce . M. MIŁKOWSKI;
470 Stanowisko Blaps lethifera MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Tenebrionidae) w Cedyńskim Parku Krajobrazowym . D. KUCHARSKI, M. ŻMIHORSKI;
471 Macroplea appendiculata (PANZER, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) . nowe stanowiska rzadkiej stonki w Polsce . R. ŚCIBIOR, M. NIEOCZYM, R. STRYJECKI, J. KLOSKOWSKI;
472 Nowe stanowiska i uwagi o rzadko spotykanych polskich ryjkowcowatych (Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae) . J. KANIA, J. WIATER.

Kronika

27, 2
Spis treści


Paweł JAŁOSZYŃSKI, Szymon KONWERSKI, Rafał RUTA. Nowe stanowiska gatunków z rodzajów Apocatops ZWICK, Catops PAYK. i Fissocatops ZWICK (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) w Polsce

Lech BUCHHOLZ, Szymon CZERWIŃSKI, Karol KOMOSIŃSKI, Hubert NIEWĘGŁOWSKI, Rafał RUTA. Nowe stwierdzenia Platypsyllus castoris RITSEMA, 1869 (Coleoptera:Leiodidae) w Polsce.

Marek BUNALSKI, Marek PRZEWOŹNY. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Polski Zachodniej. Czę.ć 1. Jelonkowate (Lucanidae) i modzelatkowate (Trogidae).

Robert GAWROŃSKI, Jacek HILSZCZAŃSKI, Szymon KONWERSKI, Paweł SIENKIEWICZ. Nowe stanowiska rzadkich Oedemeridae i Scraptiidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce.

Elżbieta KACZOROWSKA. Materiały do znajomości lwinkowatych (Diptera: Stratiomyidae) siedlisk zasolonych polskiego wybrzeża Bałtyku.

Materiały historiograficzne:

Józef BANASZAK. Pamięci Profesora Yurija A. PESENKI (1944.2007).

Krótkie doniesienia:

473 Przyczynek do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) Górnego Śląska. P. BUCZYŃSKI;
474 Nowe stanowiska Emus hirtus (LINNAEUS, 1758) i Ocypus ophthalmicus (SCOPOLI 1763) (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae) w Polsce. P. PAWLIKIEWICZ, A. KRUPICKI;
475 Nowe stwierdzenia Leptinus testaceus. P. W. J. MÜLLER, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) w Polsce . A. BYK, M. BYK, M. KAŹMIERCZAK;
476 Nowe stanowiska Carpophilus sexpustulatus (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce . R. RUTA, K. ŻUK, A. LASOŃ;
477 Interesujące i rzadkie gatunki stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) odłowione w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie . R. ŚCIBIOR, E. PIETRYKOWSKA-TUDRUJ

Kronika

27, 3

Spis treści


Katarzyna GOLAN. Czerwce (Hemiptera: Coccoidea) projektowanego rezerwatu przyrody "Górki Czechowskie" w Lublinie.

Peter SENN. Nowe dane dotyczące występowania motyli (Lepidoptera) w województwie pomorskim.

Materiały historiograficzne

Józef PARTYKA, Anna KLASA. Profesor Mirosława DYLEWSKA (1927.2007).

Krótkie doniesienia:

478 Interesujące gatunki flisakowatych i pływakowatych (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae) stwierdzone w okolicach Chełma (Polska wschodnia). P. BUCZYŃSKI, M. PRZEWOŹNY;
479 Nowe dane o chrząszczach wodnych (Coleoptera:
Dytiscidae, Hydrophilidae) Beskidu Zachodniego . P. BUCZYŃSKI, M. PRZEWOŹNY;
480 Przyczynek do wiedzy o chrząszczach wodnych (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae, Dryopidae) Górnego .ląska . M. PRZEWOŹNY, P. BUCZYŃSKI;
481 Nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce . T. WOJAS; 482 Aphodius (Coprimorphus) scrutator (HERBST, 1789) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Bieszczadach . P. ZIĘBA, M. DWORAKOWSKI;
483 Potwierdzenie występowania Heterocerus parallelus GEBLER, 1829 (Coleoptera: Heteroceridae) w Polsce . M. PRZEWOŹNY, M. STACHOWIAK, P. BUCZYŃSKI;
484 Nowe dla Pojezierza Mazurskiego gatunki łyszczynkowatych i .cierowatych (Coleoptera: Nitidulidae, Mycetophagidae) . R. GAWROŃSKI, A. LASOŃ, A. OLEKSA;
485 Nowe stanowiska Derodontidae (Coleoptera) w Polsce . T. KLEJDYSZ, J. SKOCZYLAS;
486 Dwa nowe stanowiska Nemosoma caucasicum MÉNÉTR. (Coleoptera: Trogossitidae) w Polsce . M. MIŁKOWSKI, T. WOJAS;
487 Nowe stanowisko Laena reitteri WEISE, 1877 (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriinae) w Polsce . A. BYK;
488 Nowe i rzadkie dla Pojezierza Mazurskiego gatunki ryjkowców (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae). M. A. MAZUR, R. GAWROŃSKI;
489 Nowe stanowisko Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) w Polsce . M. KREJCKANT, P. LIŚNIAŃSKI;
490 Rzadkie gatunki Microlepidoptera złowione w Warszawie . A. MAZURKIEWICZ, R. WRZESIEŃ;
491 Materiały do znajomo.ci przezierników (Lepidoptera: Sesiidae) Pienin . M. BĄKOWSKI;
492 Olcha czarna Alnus glutinosa (L.) GAERTN. - nowa roślina żywicielska larw przeziernika Synanthedon vespiformis L. (Lepidoptera:
Sesiidae) . M. BĄKOWSKI, M. MIŁKOWSKI;
493 Nowe stanowiska Synanthedon andrenaeformis (LASPEYRES, 1801) (Lepidoptera: Sesiidae) w Polsce . M. BĄKOWSKI, R. CELADYN, M. HOŁOWIŃSKI, W. ZAJDA

Kronika

Recenzje

27, 4

Lech BUCHHOLZ. Sprężyki (Coleoptera: Elateridae, Eucnemidae, Throscidae) rezerwatu leśno-stepowego "Bielinek"nad Odrą - charakterystyka i geneza fauny.

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2013
Polskie Towarzystwo Entomologiczne