WIADOMOŒCI ENTOMOLOGICZNE
STRONA GŁÓWNAREDAKCJA / INFORMACJE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW SUBMISSION GUIDELINES


Wiadomości
Entomologiczne

ENTOMOLOGICAL NEWS

VOL. XLI - 2022

numery archiwalne
prenumerata i sprzedaż numerów archiwalnych

wyszukiwarka prac
Wiadomości Entomologiczne, Vol. XXIX, 2010
29, 1
Spis treści / CONTENTS


Marek BUNALSKI, Alicja KORCZ, Paweł SIENKIEWICZ.
Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) północno-zachodniej Polski. 1. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Tritomegas AMYOT et SERVILLE, 1843 (Cydnidae).

Bernard STANIEC. Materiały do poznania kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) Poleskiego Parku Narodowego. Część I. Staphylinini.

Grażyna DOMIAN, Jerzy M. GUTOWSKI, Kamil KĘDRA, Kacper NIETRZPIEL. Potwierdzenie występowania Necydalis ulmi CHEVROLAT, 1838 (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce.

Krzysztof WERSTAK, Bogdan WIŚNIOWSKI . Materiały do poznania społecznych osowatych (Hymenoptera: Aculeata: Vespinae) Gorczańskiego Parku Narodowego.

Bogdan WIŚNIOWSKI, Katarzyna SZCZEPKO. Chrysis illigeri WESMAEL, 1839. nowy dla Polski gatunek złotolitki (Hymenoptera: Chrysididae).

Marek BĄKOWSKI, Adrianna MNICH. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Bytowa i okolic.


Krótkie doniesienia: 514 Nowe stanowisko Polistichus connexus (GEOFFROY, 1785) (Coleoptera: Carabidae) w Polsce . M. A. MAZUR, P. SIENKIEWICZ; 515 Nowe stanowiska Rhysodes sulcatus (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) w Polsce. R. PLEWA, P. NIEMIEC; 516 Potwierdzenie występowania Pomatinus substriatus (Ph. MÜLLER, 1806) (Coleoptera: Dryopidae) w Polsce . M. PRZEWOŹNY; 517 Nowe stanowisko Odonteus armiger (SCOPOLI, 1772) (Coleoptera: Scarabaeidae) w północno-wschodniej Polsce . G. TARWACKI, R. PLEWA; 518 Materiały do poznania otrupkowatych (Coleoptera: Byrrhidae) okolic Radomia . M. PRZEWOŹNY, M. MIŁKOWSKI; 519 Nowe stanowisko Synchita separanda (REITTER) w północnej Polsce (Coleoptera: Zopheridae) . P. JAŁOSZYŃSKI, P. SIENKIEWICZ; 520 Uwagi o zimowaniu imago Gracillariidae (Lepidoptera) w skrzynkach lęgowych w Polsce . J. BUSZKO, B. PACUK.

Polemiki s. 13, 24, 31, 39

Recenzje s. 55

29, 2
Spis treści / contents


Grzegorz HEBDA, Miłosz A. MAZUR
. Nowe stanowiska rzadko spotykanych gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Insecta: Heteroptera) na Śląsku i w Sudetach Wschodnich.

Marek BUNALSKI, Szymon KONWERSKI, Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Część 2: Lagriinae i Diaperinae.

Radosław ŚCIBIOR, Ewa PIETRYKOWSKA-TUDRUJ. Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Podlasia. Część I.

Radosław ŚCIBIOR, Stanisław SZAFRANIEC. Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Pienin.

Roman WĄSALA, Adam GÓRNICKI. Występowanie Eucarta amethystina (HÜBNER, 1803) (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce.

Cezary BYSTROWSKI, Andrzej GRZYWACZ. Phorbia haberlandti (SCHINER, 1865) (Diptera: Anthomyiidae) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel śmietkowatych.

Krótkie doniesienia: 521 Nowe stanowisko Elmis obscura (P. W. J. MÜLLER, 1806) (Coleoptera: Elmidae) w Polsce - M. PRZEWOŹNY; 522 Rzadkie w faunie Polski gatunki stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) odłowione w Pieninach i Beskidzie Zachodnim - R. ŚCIBIOR.

Sylwetki entomologów
Jerzy PAWŁOWSKI. O latach współpracy z Andrzejem SZEPTYCKIM (*1939 - †2008) - Część I.

Kronika

29, 3
Spis treści / contents


Marek PRZEWOŹNY, Rafał RUTA.
Nowe stanowiska chrząszczy z rodziny Hydraenidae (Coleoptera: Staphylinoidea) wraz z krytyczną listą gatunków występujących w Polsce.

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Robert GAWROŃSKI. Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce chrząszczy z rodzaju Batrisodes REITTER (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae).

Anna MĄDRA, Szymon KONWERSKI, Paweł SIENKIEWICZ, Katarzyna DĄBROWICZ. Cholevinae (Coleoptera: Leiodidae) wyżynnego jodłowego boru mieszanego - Abietetum polonicum obwodu ochronnego "Święty Krzyż" w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

Radosław ŚCIBIOR. Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Podlasia. Część II.

Janusz MASŁOWSKI, Ryszard CHARCHUŁA. Lampides boeticus (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Lycaenidae) - pierwsze stwierdzenie w Polsce.

Materiały historiograficzne Tomasz MAJEWSKI - Inż. Janusz Antoni CZYŻEWSKI (1910 - 1995).

Krótkie doniesienia: 523 Nowe stanowiska Cordulegaster bidentata SÉLYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Beskidzie Wyspowym oraz w Bieszczadach - M. J. GOŁĄB, M. POTOCZEK, Sz. ŚNIEGULA; 524 Nowe dane o występowaniu Carabus marginalis FABRICIUS, 1794 (Coleoptera: Carabidae) na Pojezierzu Mazurskim i Nizinie Mazowieckiej - G. TARWACKI; 525 Rzadkie, zagrożone i chronione chrząszcze wodne (Coleoptera:
Dytiscidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae) złowione w okolicy Suwałk - P. BUCZYŃSKI, M. PRZEWOŹNY, T. KARASEK, E. KOWALAK; 526 O kilku rzadkich i chronionych chrząszczach wodnych (Coleoptera) stwierdzonych w gniazdach ptaków i stawach rybnych na Wyżynie Lubelskiej - P. BUCZYŃSKI, G. TOŃCZYK; 527 Nowe stanowisko Aeletes atomarius (AUBÉ, 1842) (Coleoptera: Histeridae) w Polsce - S. MAZUR, J. BOROWSKI; 528 Euplectus infirmus RAFFRAY 1910 (Coeleoptera: Staphylinidae) i Corticaria pineti LOHSE, 1960 (Coleoptera: Latridiidae) - dwa chrząszcze nowe dla polskiej fauny - J. BOROWSKI, J. PIĘTKA, A. BYK; 529 Nowe stanowiska Heptaulacus testudinarius (FABRICIUS, 1775) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce - M. BIDAS, A. KURZAWA; 530 Nowe i interesujące gatunki bogatkowatych (Coleoptera: Buprestidae) w faunie Puszczy Białowieskiej - J. M. GUTOWSKI; 531 Nowe stanowisko Leioderes kollari (REDTENBACHER, 1849) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce - R. PLEWA, J. HILSZCZAŃSKI; 532 Nowe dane o rozmieszczeniu Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) w północnej Polsce - P. OLSZEWSKI; 533 Kolejne stanowisko Anergates atratulus (SCHENCK, 1852) (Hymenoptera: Formicidae) w Polsce - W. CZECHOWSKI; 534 Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) nowe dla środkowego Podlasia - J. NOWACKI, D. WASILUK; 535 Synanthedon loranthi (KRÁLIČEK, 1966) (Lepidoptera: Sesiidae) w zachodniej Polsce - M. BĄKOWSKI, M. MLECZAK; 536 Rzadko spotykane i nowe dla województwa mazowieckiego gatunki Microlepidoptera (Lepidoptera) - T. JAWORSKI; 537 Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) - nowe stanowisko w zachodniej Polsce - U. WALCZAK, D. BAJERLEIN.

Sylwetki entomologów: O latach współpracy z Andrzejem SZEPTYCKIM (*1939 - †2008). Część II - J. PAWŁOWSKI.

Kronika.

29, 4
Spis treści / contents


Michał FURGOŁ, Dariusz SKARŻYŃSKI.
Entomobrya albocincta (TEMPLETON, 1835) i Orchesella albofasciata STACH, 1960 (Collembola: Entomobryidae) - nowe dla fauny Polski gatunki skoczogonków.

Stanisław HURUK, Alicja HURUK. Zgrupowania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) borów sosnowych oraz jodłowych w Górach Świętokrzyskich.

Tomasz KLEJDYSZ, Lech BUCHHOLZ, Przemysław STRAŻYŃSKI. Trixagus atticus REITTER, 1921 (Coleoptera: Throscidae) - nowy w faunie Polski gatunek chrząszcza.

Andrzej LASOŃ, Marek BIDAS. Stan poznania fauny łyszczynek (Coleoptera: Kateretidae, Nitidulidae) Gór Świętokrzyskich.

Dawid MARCZAK, Robert LASECKI, Radosław MROCZYŃSKI. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) w Polsce.

Piotr PAWLIKIEWICZ, Krzysztof PABIS. Nowe dane o występowaniu garbatek (Lepidoptera: Notodontidae) w Polsce Środkowej.

Materiały metodyczne i przeglądowe Paweł SIENKIEWICZ, Jerzy J. LIPA. Chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) jako żywiciele pasożytniczych i komensalicznych eugregaryn (Apicomplexa: Eugregarinorida) - przegląd badań z terenu Polski.

Krótkie doniesienia: 538 Nowe stwierdzenia Euheptaulacus sus (HERBST, 1783) (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) w Polsce - A. BYK, J. MENDEL, P. SZWAŁKO; 539 Scydmaenus (Cholerus) perrisii (REITTER, 1882) (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae) - nowy dla Niziny Mazowieckiej gatunek chrząszcza - J. BOROWSKI, J. PIĘTKA, A. SZCZEPKOWSKI; 540 Nowe stanowisko Opilo pallidus (OLIVIER, 1795) (Coleoptera: Cleridae) na Górnym Śląsku - M. A. MAZUR, M. PRZEWOŹNY; 541 Nowe stanowisko Leiopus linnei WALLIN, NYLANDER et KVAMME, 2009 (Coleoptera: Cerambycidae) w Bieszczadach - B. KOZAK; 542 Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia - J. NOWACKI, M. HOŁOWIŃSKI; 543 Nowe dane o występowaniu motyli minujących (Lepidoptera) w województwie zachodniopomorskim - U. WALCZAK; 544 Dziewięć nowych dla Polski gatunków muchówek z rodziny bzygowatych (Diptera: Syrphidae) z Ojcowskiego Parku Narodowego i innych regionów kraju - A. KLASA, B. SOSZYŃSKI.

Sylwetki entomologów: O latach współpracy z Andrzejem SZEPTYCKIM (*1939 - †2008). Czę.ć III - J. PAWŁOWSKI.

Kronika.

29, SUPLEMENT

Strona tytułowa

Spis treści / contents


Józef BANASZAK
. Przegląd badań nad Hymenoptera gór Polski ze szczególnym uwzględnieniem owadów zapylających.

Jarosław BUSZKO, Janusz NOWACKI. Fauna motyli (Lepidoptera) polskich gór na tle pasm górskich Europy.

Stanisław KNUTELSKI, Piotr TYKARSKI. Chrząszcze obszarów górskich Polski (Insecta: Coleoptera).

Halina KUCHARCZYK, Kinga STANISŁAWEK. Wciornastki (Thysanoptera) obszarów górskich Polski.

Andrzej MAZUR. Chrząszcze kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) Karkonoszy - stan poznania i perspektywy badań.

Zofia MICHALSKA †, Maria MYSSURA, Urszula WALCZAK. Owady minujące gór Polski.

Kinga STANISŁAWEK, Halina KUCHARCZYK. Materiały do poznania wciornastków (Insecta: Thysanoptera) Sudetów.

Piotr TYKARSKI, Stanisław KNUTELSKI. Chrząszcze Tatr - obecny stan poznania i perspektywy badań na przyszłość (Insecta: Coleoptera).

Wacław WOJCIECHOWSKI, Piotr WĘGIEREK, Jowita DROHOJOWSKA, Małgorzata KALANDYK, Ewa SIMON. Hemiptera.Sternorrhyncha - fauna górska.

Komunikaty naukowe

Tomasz BLAIK. Projektowany rezerwat przyrody "Olszak" w Górach Opawskich - ważna ostoja entomofauny (Lepidoptera, Neuroptera).

Wit CHMIELEWSKI. Powiązania foretyczne roztoczy (Acarina) ze skorkami, Forficula auricularia L. (Insecta: Dermaptera) spotykanymi w środowisku pasiecznym.

Wit CHMIELEWSKI. Ochrona trzmieli Bombus LATR. (Hymenoptera: Apoidea: Bombinae) jako temat w filatelistyce światowej.

Emilia GRZĘDZICKA. Preferencje siedliskowe ważek na wybranym obszarze Gór Świętokrzyskich i Płaskowyżu Suchedniowskiego oraz możliwości ich ochrony.

Bartosz KOZAK. Zgrupowania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) leśnych zbiorowisk roślinnych Gór Świętokrzyskich.

Dawid MARCZAK. Stan poznania biedronek (Coleoptera: Coccinellidae) Kampinoskiego Parku Narodowego.

Marek PRZEWOŹNY, Krzysztof LUBECKI, Marek BIDAS. Wstępne dane o chrząszczach wodnych (Coleoptera aquatica) z podrzędu Adephaga Gór Świętokrzyskich.

Agnieszka SOSZYŃSKA-MAJ. Nowe dane o chionobiontach Polski z Beskidu Sądeckiego

 

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Poznań, 2013
Polskie Towarzystwo Entomologiczne