Doświadczenie zawodowe


2017 – …

Katedra Informatyki i Analizy Danych, Wydział Nauk Stosowanych,Collegium Da Vinci, Poznań, Profesor (do 2022 r. Katedra Technologii Informacyjnych, Wydział Informatyki i Komunikacji Wizualnej).

2003 – 2004

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań. Sekretarz Naukowy (1/2 etatu).

2001 – 2013

Wydział Informatyki, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań. Profesor zwyczajny.

1996 – 1999

Ośrodek Informatyki, Akademia Rolnicza w Poznaniu. Gł. specjalista ds. informatyki kierujący Ośrodkiem Informatyki.

1992 – 1993

Department of Agricultural Engineering, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Kanada. Visiting researcher.

1980 – 2017

Zakład Informatyki Stosowanej, Instytut Inżynierii Biosystemów, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Od 1980 r. adiunkt, od 1995 r. profesor nadzw., od 2007 r. profesor zwyczajny.

1978 – 1978

École Nationale Supérieure de Mécenique, Université de Nantes, Nantes, Francja. Asystent-stażysta (doktorant).

1974 – 1980

Pracownia Teorii Konsolidacji i Termodyfuzji, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Poznań. Asystent, od 1980 r. adiunkt.

1967 – 1969

Polskie Linie Oceaniczne, Gdynia. Asystent maszynowy.