Nagrody


2021    Nagroda JM Rektora CDV za pracę dydaktyczną na rzecz Collegium Da Vinci.

2021    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

2018    Złota Honorowa Odznaka SIMP.

2015    Medal Komisji Edukacji Narodowej.

2013    Nagroda JM Rektora WSNHiD za wyróżniającą się działalność naukowo-dydaktyczną oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Uczelni.

1996    Złoty Krzyż Zasługi.

1992    “International Scientific Exchange Award” przyznana przez the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada.

1983 – 2016 Nagrody JM Rektora AR w Poznaniu / UP w Poznaniu za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, zespołowe i indywidualne.

1977    “International Research Fellowship” przyznana przez Rząd Republiki Francuskiej.