Wykształcenie


2002 – Profesor nauk rolniczych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie postępowania wszczętego na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu.

1992 – Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie techniki rolniczej.

Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa, Akademia Rolnicza w Krakowie.

Rozprawa habilitacyjna pt. „Analiza wpływu materiałowych właściwości suszonego ośrodka na transport wody w procesach konwekcyjnego suszenia ziarna kukurydzy w cienkiej warstwie” (wniosek o wyróżnienie rozprawy).

1979 – Doktor nauk technicznych, specjalność: mechanika stosowana.

Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska.

Rozprawa doktorska pt. „Modelowanie procesów termoelastodyfuzji w międzywęzłowych roztworach stałych za pomocą metody elementów skończonych w przestrzeni i czasie”, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Derski (rozprawa wyróżniona).

1974 – Magister inżynier mechanik, specjalność: mechanika stosowana.

Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska.

Praca magisterska pt. „Naprężenia w półprzestrzeni wywołane działaniem na brzegu stałej temperatury i stałej koncentracji”, promotor: prof. dr hab. Jarosław Stefaniak (praca oceniona na stopień bardzo dobry).

1967 – Dyplom oficera Polskiej Marynarki Handlowej, obsługa maszyn okrętowych.

Wydział Mechaniczny, Państwowa Szkoła Morska w Gdyni.