Członkostwo w organizacjach


Od 2014 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Od 2011 Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski – członek założyciel

Od 2009 Polskie Towarzystwo Agrofizyczne (PTA)

Od 2009 Association for Computing Machinery (ACM) – Professional Member (SIGs: Software Engineering, Programming Languages, Computer Graphics and Interactive Techniques)

Od 2001 European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng)

Od 1999 International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR) – Członek Komitetu Wykonawczego, V-Przew. i członek zarządu Sekcji VI (Bioprocesses), członek zarządu Sekcji VII (Information Technology).

Od 1999 Komisja Nauk Rolniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (KNR PTPN)

Od 1999 European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment (EFITA) – Członek Zarządu

Od 1998 Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej (POLSITA) – Honorowy Przewodniczący

Od 1993 Canadian Society for Bioengineering (CSBE)

Od 1993 American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE)

Od 1991 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej (PTIR)

Od 1974 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)