Zainteresowania badawcze


Inżynieria oprogramowania, zarządzanie projektami, aplikacje internetowe, algorytmy numeryczne, modelowanie i wizualizacja obiektów 3D, sieci semantyczne.

Metody komputerowe mechaniki, algorytmy metody elementów skończonych, algorytmy optymalizacji w analizie odwrotnej, modelowanie procesów transportu ciepła i substancji w biomateriałach, identyfikacja właściwości biomateriałów.